Categoria: ME

 • 24 Conclusions

  per

  en

  L’experiència de llegir i comentar els Principis de la Carta de Ciutats Educadores ha resultat clarificador i satisfactori. Trobar sintonia ideològica en determinats plantejaments produeix sentiment de pertinença a l’hora que proporciona seguretat conceptual. Idees de l’experiència que m’agradarà recordar: -La incidència en cada un dels processos individuals d’aprenentatge es produeix a través de múltiples…

 • 23 Ciutadania democràtica

  per

  en

  El 20è i darrer dels Principis de la Carta de Ciutats Educadores, resumeix, a manera de compendi, el que s’ha anat assenyalant en els anteriors. “La ciutat educadora ha d’oferir a tots els seus habitants, com a objectiu cada cop més necessari per a la comunitat, formació en valors i pràctiques de ciutadania democràtica: el…

 • 22 Informació

  per

  en

  Informació i més informació. El penúltim dels Principis de la Carta de Ciutat Educadores es centra en la informació al assenyalar: “El municipi haurà de garantir informació suficient i comprensible i incentivar els seus habitants a informar-se. Tot considerant el valor que suposa seleccionar, entendre i tractar el gran cabdal d’informació actualment disponible, la ciutat…

 • 21 Tercer sector

  per

  en

  Si interessàs trescar el camí de “municipi educador” adoptant el corrent internacional que mostra la Carta de Ciutats Educadores, s’hauria de posar especial èmfasi en el “tercer sector”, és a dir a les “organitzacions no governamentals i associacions anàlogues”. Es defineix en el Principis 17 i 18 de la Carta: 17 “Les intervencions encaminades a…

 • 20 Cohesió social

  per

  en

  “Les ciutats han de ser conscients dels mecanismes d’exclusió i marginació que les afecten i de les modalitats que revesteixen, i desenvoluparan les polítiques d’acció afirmativa necessàries. Atendran, d’una manera especial, les persones nouvingudes, immigrants o refugiades, que tenen dret a sentir amb llibertat la ciutat com a pròpia. Dedicaran esforços a fomentar la cohesió…

 • 19 Orientació

  per

  en

  Si l’altre dia es va tractar una de les assignatures pendents de tota acció educadora -conscient o inconscient-, com és el cas de “l’avaluació de l’impacte”, el Principi de la Carta de Ciutats Educadores que es presenta avui, mostra una altra de les eternes assignatures pendents, el tema de l’orientació, que potser escolar i/o social.…

 • 18 La funció educadora

  per

  en

  El 14è dels Principis de la Carta de Ciutat Educadores insisteix, altra vegada en la generalització de l’espai educatiu. Tots hem de ser conscients del nostre paper. No existeix l’asèpsia. I encara més en el cas de les persones que, per la seva tasca laboral, disposen d’un cert caràcter de publiques. Amb altres paraules, el…

 • 17 Intercanvi

  per

  en

  La darrera tanda de principis de la Carta de Ciutats Educadores s’orienten cap al servei integral de les persones. El 13è assenyala: “L’ajuntament avaluarà l’impacte de les propostes culturals, de lleure, informatives, publicitàries i de qualsevol altra mena, així com les de les realitats que els infants i els joves reben sense cap mediació. Arribat…

 • 16 Reflexió i participació

  per

  en

  La Carta de Ciutats Educadores, en el seu 12è Principi assenyala: “El projecte educatiu explícit i l’implícit en l’estructura i el règim de la ciutat, els valors que aquesta ciutat fomenti, la qualitat de vida que ofereixi, les celebracions que organitzi, les campanyes o projectes de qualsevol mena que prepari, han de ser objecte de…

 • 15 Qualitat de vida

  per

  en

  “La ciutat haurà de garantir la qualitat de vida de tots els seus habitants. Això suposa l’equilibri amb l’entorn natural i el dret a un medi ambient saludable, a més del dret a l’habitatge, al treball, a l’esbarjo i al transport públic, entre d’altres. Al mateix temps, promourà de manera activa l’educació per a la…