19 Orientació

Si l’altre dia es va tractar una de les assignatures pendents de tota acció educadora -conscient o inconscient-, com és el cas de “l’avaluació de l’impacte”, el Principi de la Carta de Ciutats Educadores que es presenta avui, mostra una altra de les eternes assignatures pendents, el tema de l’orientació, que potser escolar i/o social.

Tots coneixem situacions dramàtiques, en uns moments de desenvolupament personal delicat, entre el batxillerat i l’inici dels estudis universitaris.

Entre notes de tall i indecisions, hi ha molts de joves que viuen, si mes no temporalment, una situació de dubtes i vertader desgavell.

No afecta a tothom per igual. N’hi ha que ho tenen clar des de l’ESO i d’altres que, convençuts que tanmateix serà difícil entrar en el mon laboral desitjat, trien el que, presumptament i de forma intuïtiva més els agrada.

El Principi 15è de la Carta assenyala:

“La ciutat haurà d’oferir als seus habitants la perspectiva d’ocupar un lloc a la societat; els facilitarà l’assessorament necessari per a l’orientació personal i vocacional i possibilitarà la seva participació en activitats socials. En el terreny específic de la relació educació-treball és important assenyalar l’estreta relació que haurà d’existir entre la planificació educativa i les necessitats del mercat de treball. En aquest sentit, les ciutats definiran estratègies de formació que tinguin en compte la demanda social i cooperaran amb les organitzacions sindicals i empresarials en la creació de llocs de treball i en activitats formatives de caràcter formal i no formal al llarg de la vida.

Injected medicines cipla cialis canada to male reproductive organ are one of the most important factors to have the perfect blood circulation of the penis making the muscles flexible, calm and the nerves wide in form. President George Washington was among the buy levitra on line guests observing the spectacle. There is levitra free a vital part of man is conjugal life. Here, you’ll find cialis wholesale online the smallest GPS device available today with real-time tracking capabilities that span throughout the entire course of sexual activity.

Sens dubte, a través dels cursos d’adults, la majoria de municipis ofereixen el servei de formació per a la millora de la capacitat professional. Però, en general, resta a l’aire el tema de l’orientació personal i vocacional.

Cert és que el mercat, en funció de la demanda laboral, després situa les persones i no hi ha res de mal en que, per posar un exemple manegat, un filòsof, si li ve de gust, es guanyi la vida conduint un taxi. Però casos semblant tenen un alt cost social.

A nivell de curiositat, l’experiència del Servei Municipal d’Orientació Educativa (SMOE) que l’Ajuntament creà a principis del curs 1983-84, mostra en el seu títol la voluntat orientadora. Un servei que, a l’any 90, es convertiria en l’àrea socioeducativa i cultural.

Imatge de Google/universitaris