24 Conclusions

L’experiència de llegir i comentar els Principis de la Carta de Ciutats Educadores ha resultat clarificador i satisfactori. Trobar sintonia ideològica en determinats plantejaments produeix sentiment de pertinença a l’hora que proporciona seguretat conceptual.

Idees de l’experiència que m’agradarà recordar:

-La incidència en cada un dels processos individuals d’aprenentatge es produeix a través de múltiples canals. Sens dubte la família i l’escola, per aquest ordre, són els més importants, però tot -és a dir tot- hi intervé, tant el que es planifica i dissenya, com el que es transmet de forma inconscient. Per això, la comunitat, el municipi no se’n pot desentendre. I si se’n desentén, tanmateix, no deixa d’incidir-hi.

-Es fa precís una intervenció consensuada, clara i oberta. Implica replantejar tot el que s’està fent i passar-ho pel sedàs de ¿Què pot aprendre un infant si observa…?. I això hauria de trastocar tant els criteris de la policia municipal, com el processos de comunicació o els programes d’acció dels diferents departaments que conformen el municipi.

-Cal obrir finestres i deixar córrer l’aire: la transparència, la informació de dins cap a fota i de fora cap a dins resulta imprescindible. Una recerca d’informació sistematitzada que atengui el conjunt dels habitants, i una edició d’informació adaptada a les necessitats dels diversos col·lectius. Sempre en el benentès que els que s’ha de considerar no és l’emissió sinó la recepció dels missatges emesos.
Tobacco smoke contains http://mouthsofthesouth.com/wp-content/uploads/2013/03/MOTS-Tart-4-20 levitra canadian pharmacy hundreds of deadly chemicals and most of them can cause cancer. Today the terms are viagra generic for sale changed because sexual needs are the measurement units of love. Herbs like rhubarb has a nature of showing reversible effects like facial flushing, headache, chest pain, weakness, fever, jaundice, pale skins, bleeding in urine, bloody stool or bleeding from nose get viagra cheap then the clinical attention should be drawn immediately to ensure safety. In lower prescription order viagra without http://mouthsofthesouth.com/wp-content/uploads/2016/09/MOTS-10.22.16-GREGORY.pdf doses it may be an aphrodisiac probably due to its effect on the circulatory system.
-Els Principis porten a la sintonia del concepte democràcia amb la consideració de la participació directe del conjunt de la ciutadania, a través dels diversos grups i associacions. Un associacionisme que cal fomentar, escoltar i deixar participi en les decisions que afecten a tota la comunitat.

-En tot cas, el que més hauria d’importar són les persones. Implica que ningú s’hauria de sentir bandejat pel que és, pensa, creu o professa. Les polítiques d’integració, s’haurien d’imposar, idò, a les polítiques administratives, econòmiques o d’uniformització. Si les edats i els interessos són diversos també ho haurien de ser les propostes d’integració i formació. Una formació que s’ha d’atendre al llarg de tota la vida.

– En definitiva i com s’assenyala en el darrer dels Principis engegar programes per tal de fomentar en el conjunt de la ciutadania “el respecte, la tolerància, la participació, la responsabilitat i l’interès per la cosa pública, pels seus programes, els seus béns i els seus serveis”.