23 Ciutadania democràtica

El 20è i darrer dels Principis de la Carta de Ciutats Educadores, resumeix, a manera de compendi, el que s’ha anat assenyalant en els anteriors.

“La ciutat educadora ha d’oferir a tots els seus habitants, com a objectiu cada cop més necessari per a la comunitat, formació en valors i pràctiques de ciutadania democràtica: el respecte, la tolerància, la participació, la responsabilitat i l’interès per la cosa pública, pels seus programes, els seus béns i els seus serveis”.

Potser no calen gaire aclariments, l’atenta lectura del Principi resulta suficientment explícit.
Llavors, ¿quins són els programes en funcionament i fins a quin punt s’adapten al consens internacional?.

In fact,. it’s hardly clear that there is a causal relationship between chronic prostatitis and infertility. tadalafil online no prescription Chocolate is thought to contain chemicals that effect neurotransmitters in the brain. try content levitra line pharmacy It regulates blood flow to pharmacy store link viagra price vital organs including reproductive organs. Why so? Well canadian levitra online it’s because the causing symptoms of erectile dysfunction. Després de repassar els diversos continguts dels Principis s’arriba a la conclusió que assolir la meta de “municipi educador” no resulta gens fàcil.
Es precisa voluntat, idees clares, recursos i feina.
Consola saber que 501 ciutats de 34 països (3 a Mallorca), ho estan intentant.

Possibes accions de millora:
Agafar certa distància per reflexioanr sobre el que es fa  i, si cal, com es podria millorar.