18 La funció educadora

El 14è dels Principis de la Carta de Ciutat Educadores insisteix, altra vegada en la generalització de l’espai educatiu. Tots hem de ser conscients del nostre paper. No existeix l’asèpsia. I encara més en el cas de les persones que, per la seva tasca laboral, disposen d’un cert caràcter de publiques. Amb altres paraules, el policia municipal o el funcionari que atén la finestreta única té molts més incidència educadora que no, per exemple, el pastor de sa Talaieta.

El municipi educador, idò, no es podrà inhibir del seu paper. A més de facilitar la tasca dels educadors, formals i no formals. A més d’incidir en la formació de pares i mares en un doble sentit, com a formació dels fills i també per al propi desenvolupament, un municipi que vulgui ser educador haurà d’aplicar programes de servei i atenció a les persones que depenen, directament o indirecte, del municipi.

Diu el Principi:

“La ciutat procurarà que les famílies rebin la formació que els permeti ajudar els seus fills a créixer i a fer ús de la ciutat, dins l’esperit de respecte mutu. En aquest mateix sentit desenvoluparà propostes de formació per als educadors en general i per a les persones (particulars o personal de serveis públics) que a la ciutat compleixen, sovint sense ser-ne conscients, funcions educatives. Així mateix, s’encarregarà que els cossos de seguretat i de protecció civil que depenen directament del municipi actuïn d’acord amb aquestes propostes”.

Fer referència a les funcions educatives de les persones “sense ser-ne conscient”, implica una important càrrega de profunditat, no es pot deixar res sense la “mirada educadora”. Anar a contra direcció per un carrer, contar un acudit masclista o fer parts i quarts en termes relacionals també té continguts didàctics per a aquell infant que, des de la distància i semblats absent, ho contempla.

Generic forms of the drug have similar or same effect on the human sildenafil 100mg price body as its counterpart, brand name drug. This particular herb increases blood flow all over the body and samples of levitra thereby reduce edema. Not only will it make future encounters difficult and nerve-wracking, but you will also notice that a poor performance in bedroom. viagra no doctor Despite exceptional online cialis purchase reviews, other health professionals tell their patients to avail this tablet only when they are sexually stimulated. Possibles camins de millora:
Dissenyar programes per fer present al funció educadora inconscient.
Una frase: Educar un infant en el sí d’una comunitat és cosa de tots.

Imatge: Concert informal en espai públic.També els qui miren fan el seu paper.