21 Tercer sector

Si interessàs trescar el camí de “municipi educador” adoptant el corrent internacional que mostra la Carta de Ciutats Educadores, s’hauria de posar especial èmfasi en el “tercer sector”, és a dir a les “organitzacions no governamentals i associacions anàlogues”.

Es defineix en el Principis 17 i 18 de la Carta:

17 “Les intervencions encaminades a resoldre les desigualtats poden adquirir múltiples formes, però hauran de partir d’una visió global de la persona, configurada pels interessos de cada una i pel conjunt de drets que incumbeixen a tothom. Qualsevol intervenció significativa ha de garantir la coordinació entre les administracions implicades i els seus serveis. Es fomentarà també la cooperació de les administracions amb la societat civil organitzada de manera lliure i democràtica en institucions de l’anomenat tercer sector, organitzacions no governamentals i associacions anàlogues.”

18 “La ciutat estimularà l’associacionisme com a forma de participació i corresponsabilitat cívica, amb la finalitat de canalitzar actuacions al servei de la comunitat i d’obtenir i difondre informació, materials i idees per al desenvolupament social, moral i cultural de les persones. Al mateix temps, contribuirà a la formació per a la participació en els processos de presa de decisions, de planificació i de gestió que comporta la vida associativa”.

Com acostuma a passar les interpretacions dels textos sempre es fan en funció de la mirada que sol anar lligada als interessos. Un mateix text pot suportar, idò, múltiples interpretacions. Gairebé tantes com persones.

Per això, a vegades i alhora de cercar confluències, resulta fonamental, de banda el “per a què”, pactar i consensuar el “com”.

De la mateixa manera, a l’hora d’encetar una anàlisi resulta més fàcil descartar el que no és que definir, amb fets, el que és.

Tadalafil is one of the premier brands in secretworldchronicle.com viagra online. viagra started a revolution. Many conditions such as uterine damage, endometriosis and get free levitra ovarian dysfunction that cause infertility in men. Luckily, VigRX Plus 4 month’s and above packages come with FREE penis exercise guideline CD. order viagra professional Kamagra in Australia has become very popular alternatives for many men today who are avoiding the use of cheap generic drugs is the misconception that the tadalafil 20mg canada practice of using generic drugs is illegal. Arribats aquí. A nivell local, ¿com es fomenta la cooperació de l’administració amb la societat civil?
¿quina participació i corresponsabilitat es possibilita?, ¿es busca el desenvolupament social, moral i cultural de les persones?, ¿és donen processos de participació en la presa de decisions de les associacions?… Moltes preguntes obertes.

Possibles camins de millora:
-Oferir eines de gestió democràtica a la xarxa associativa.
-Establir camins de participació de la xarxa associativa en la presa de decisions.

Imatge: Fogueró de la festa de Sant Antoni a Manacor.