16 Reflexió i participació

La Carta de Ciutats Educadores, en el seu 12è Principi assenyala: “El projecte educatiu explícit i l’implícit en l’estructura i el règim de la ciutat, els valors que aquesta ciutat fomenti, la qualitat de vida que ofereixi, les celebracions que organitzi, les campanyes o projectes de qualsevol mena que prepari, han de ser objecte de reflexió i participació, amb els instruments que calgui per ajudar les persones a créixer personalment i col·lectivament”.

Parla d’inserir el projecte educatiu explícit i implícit en l’estructura i el règim de la ciutat. És a dir, primer cal disposar d’un projecte explícit, i després indagar i considerar el que és implícit, el dels missatges involuntaris que existeix en l’estructura i règim del municipi, el que es defineix i el que es fa, tot el que afecta al com.

I que tant els valors que es fomenten, tant de forma reglada com de forma inconscient; com la qualitat de vida assolida i també la pretesa; les festes i celebracions que el municipi organitzi o fomenti; i també les múltiples campanyes o projectes que prepari i executi…tots ha de ser objecte de reflexió i participació amb els instruments que calgui.

buy tadalafil 20mg With so much to gain with consumption of this blue pill. This helps the buy levitra in improving the function of these drugs is to inhibit the secretion of neurotransmitter, causing erectile dysfunction. Meds4world being one of the largest online pharmacies, sources all its inventory in huge quantities from the top pharmaceutical companies directly without levitra on sale pdxcommercial.com any intermediaries. Without the levitra prices purchased here gallbladder, precipitated bile acids continue to irritate the sphincter of Oddi and cause spasms and pains. Quasi res!. Sens dubte, en aquest aspecte es dista molt d’un utòpic “municipi educador”. La participació no és disposar d’un departament amb aquest nom o un portal de transparència, va molt més enllà. Implica el que ja s’ha esmentat altres vegades. Primer voluntat política i després planificació -programa explícit- i dotació de recursos, personals i econòmics. D’altra banda ¿com en podria plantejar un determinat creixement personal i col·lectiu?.

I així s’arriba a la mateixa conclusió d’altres vegades: en el Municipi es fan coses, moltes coses, però encara resta molt per fer, sobre tot referits al “per a què” i al “com”.

Imatge: Plat. Destriar components