Escoles

Què oferim?
Il·lusió

La il·lusió del servei, de la utilitat.
Partint de la fe amb la força transformadora de l’educació i des del convenciment en la necessitat de generalitzar l’espai educatiu s’ofereix una casa i un lloquet de foravila amb un funcionament normal, habitual, avui, a la zona de Llevant, per tal que, a desig dels educadors es pugui convertir en una prolongació de l’aula que proporcioni la immersió dels nins en un entorn de natura humanitzada, de llengua i de costums que pugui facilitar el treball envers un inajornable canvi d’actituds en relació al medi.

ExperiènciaIM002411

A ses Sitges hi ha feixos de feina amuntegada per un ampla grup de persones. Nins, mestres, monitors i menestrals: des d’aquells que es feren bòfigues a les mans fent els bassals a aquells altres que el·laboraren material didàctic; des dels que sembraren un arbre fins als que regalaren mots de coratge en el moments difícils…. Tot hi és. Tal com una paret seca, on es va col·locant pedra rera pedra, des de l’any 83 ençà hem anat fent allò que ara és. I tot sobre un canemàs de tretze anys (des del 72 al 84) d’experiències  en el camp de l’educació del temps lliure.

I també els ESPAIS, PROGRAMES i PUBLICACIONS que apareixen a la present web