20 Cohesió social

“Les ciutats han de ser conscients dels mecanismes d’exclusió i marginació que les afecten i de les modalitats que revesteixen, i desenvoluparan les polítiques d’acció afirmativa necessàries. Atendran, d’una manera especial, les persones nouvingudes, immigrants o refugiades, que tenen dret a sentir amb llibertat la ciutat com a pròpia. Dedicaran esforços a fomentar la cohesió social entre els barris i els seus habitants de tota condició.”

Es el que s’assenyala la Carta de Ciutats educadores en el 16è dels seus Principis. Si es repassen els continguts dels diversos principis es veurà que el tema de la cohesió social és una constant. Cap persona s’hauria de sentir bandejada o marginada.

Fa anys, molts anys, que en una campanya electoral sorgí el tema de la necessitat de la “mediació cultural”, tal com tenien a Manacor. Se’n va parlar, però res més.

Més enllà dels suports que puguin arribar de fora, més enllà del fluir natural de l’adaptació de les persones potser, ara i aquí, s’haurien d’establir polítiques clares d’integració. S’han d’entendre les polítiques d’integració en la triple vessant de: sensibilitat, actituds i, sobre tot, disseny i planificació d’activitats integradores per tal de poder assolir la cohesió social. El que a la Carta s’anomenen “polítiques d’acció afirmativa”

Some patients cialis buy online may develop vascular disease after the kidney transplant which may exasperate impotence. Check out the medications you are having- Sexual dysfunction and many more. buy cialis no prescription Ingredients of Vital M-40 viagra for sale online capsules: Some of the specific questions with regards to erectile performance might indicate your erectile dysfunction extent. It is levitra generic india also known as Male Impotency. En el nostre cas, i de banda l’atenció als diversos fluxos migratoris i a les diferències de gènere, tal cohesió presenta una dificultat afegida, la conformació del municipi per tres nuclis de població diferenciats i amb arrels i també idiosincràsia pròpies. Tot un repte!, per aforntar des de la perspectiva i voluntat de “municipi educador”.

Possibles activitats de millora:
-Integrar l’autocrítica i l’avaluació de l’impacte en totes les polítiques i activitats del municipi.
-Disseny de ponts de coneixement tant entre nuclis, com entre col·lectius.

Imate utilitzada en unes jornades de cohesió social d’Òmnium cultural