Costos

Ses Sitges és considera “entitat privada no lucrativa” i dins els seu ideari d’educació “no formal” hi consta aquell vell criteri “tot te un cost” entroncat amb aquell altra de que “tot és relacionat amb tot”.  Es a dir, el manteniment de qualsevol equipament comporta despeses a diversos nivells. Des de la mes absoluta independència, fa anys, vàrem analitzar i considerar els següents costos (grup mínim de 20 persones i sense IVA):

“Un dia a ses Sitges” :
Sense taller de transformació:   3 € x p
Amb taller de transformació:       5 € x p

“Varis dies a ses Sitges”:
Mateixes condicions que “un dia”, a les quals s’han d’afegir:
Us de dormitoris i banys: 5 € x p
Berenar (matí/tarda):        2 € x p
Dinar/Sopar:                          6 € x p

Suplements:
Neteja menjador: 1,5 € x p (quan parar taula, escurar i netejar no s’utilitza didàcticament i es deixa a càrrec de ses Sitges)
Neteja dormitoris: 1,5 € x p (quan ordenar, granar i fregar els dormitoris es deixa a càrrec de ses Sitges)
Cuina: 1 € x p (quan el grup aporta el menjar i ses Sitges la infrastructura de torrador i llenya o la cuina)
era