9. Avaluació i tancament

Varem decidir fer l’avaluació peus davall taula, just abans d’iniciar el sopar de tancament del curs, del taller d’enguany que  anomenàrem “vestit a mida”.

Una avaluació tan senzilla com contundent: es tracta d’assenyalar un aspecte positiu, un de negatiu i l’aportació més important.

En quan als aspectes positius en destaquen:

Els tallers de comunicació / l’estructura del grup, no competitiu i amb visions diferents / les aportacions individuals i haver tractat el tema del dol / assentar coneixements vists altres anys així com veure coses noves / la diversitat de les exposicions i aportacions / les persones, cada una treu la millor i aporta energia / les reflexions personals posteriors a les sessions.

En quan als aspectes a millorar:

Comunicació, la informació usant diversos canals no sempre arriba (2) / no poder assistir a totes les sessions / rotació de persones / certa falta de formalitat (2)/ assistències sense continuïtat.

You can find this medicine in three dissimilar forms and taste cialis super of tablets, jellies and soft tablets. You viagra online generic can last longer in bed and satisfy her fully. The lab tests, and diagnostic imaging tests such as X-rays, pfizer viagra mastercard CT scans, MRI are typically normal. Erectile dysfunction is much greater in patients with diabetes than in the common inhabitants, and viagra france it is directly indicative of hyperglycemia and inadequate blood glucose management.

Utilitat (aportacions personals):

Acceptar i superar el repte de preparar un tema per exposar / en alguns casos el tema del dol a ajudat a reobrir i rectificar un tema mal tancat / remou, ajuda a refrescar (i rectificar) posicionaments / de banda aprendre coses noves, ajuda a conèixer-nos a nosaltres mateixos / m’ha aportat confiança personal / m’ajuda a fer feina amb mi mateixa sense deixar-me malament / viure l’ara, fent el que era previst.

En definitiva, un taller amb alts i baixos en quan a assistència, però útil per a les persones implicades.

Es va demanar la continuïtat de l’experiència.

De cara a la programació del taller de l’any vinent, es deixa un mes per elaborar diverses propostes (equips encapçalats per Xisco, Eulàlia i Bàrbara) abans de triar el camí definitiu.

(Imatge: arrels de cocoter)

8. Mites/2 (Rondalles)

La finalitat era intentar reflexionar sobre els mites que, de forma col·lectiva, hagin pogut incidir e el nostre ser.

Després la ullada als mites clàssics, després d’intentar analitzar les nostres crrences més profundes, varem considerar que, tal vegada , resultaria il·lustratiu analitzar els missatges dels contes que ens havien contat o llegit, essent infants.

Na Xisca, que no podia ser present a la sessió, havia tramès la lectura del seu compte. així:
Conte: “En Joanet i es set missatges”
-És curiós el tractament de la mentida no sols com a estratègia, sinó com a proesa, com a repte, a veure qui la diu més grossa.
-El protagonista envesteix l’aventura cridat pel repte d’aconseguir ser gendre del Rei. Ho farà acompanyat per aquells que li poden oferir les fortaleses que ell no té. La força bruta com a complement de la intel·ligència i l’astúcia.
-La relació entre ell i els que li ajuden són les d’amo-missatge, no són les d’un benefactor que només demana a canvi amabilitat o agraïment o que simplement ofereix guia o ajuda en compensació a una bonhomia o a una bona causa. Aquí hi ha un tracte econòmic, una barrina feta.
-Les dictes, la paraula donada, la barrina feta són pactes d’obligat compliment per ambdues parts de la proposta.
-El triomf de la perseverança, l’astúcia, per sobre de les proves i els emperons per arribar a la fita.
-Pare i filla acaben per tombar el coll davant l’evidència, en contra de les aparences, de que en Joanet era homo de bé i desxondit i que si era corbo i geperut de cos no ho era d’ànima.

Na Catalina i en Jaume varen coincidir amb la mateixa: En Joanet de sa gerra
-La necessitat de  disposar de certa personalitat si no es vols veure empès a fer coses que no acaben d’agradar
– L’ambició desmesurada no acostuma a acabar bé. També es pot entendre amb allò que “com més té, més brama”
– També, segons com es fa la lectura, potser un suggeriment al conformisme, en el sentit que si es desitja més del que correspon es pot acabar malament
It is learnt that people rush to do sex just after taking the medicine. order generic cialis The pharmaceutical online offers this drug at least expensive on the grounds that they accumulate the solution, straightforwardly from the makers. commander levitra http://djpaulkom.tv/the-types-that-is-different-of-therefore-the-7/ at discount gives quick alleviation to all the barren men. Musli Strong capsules: These capsules are full of herbal nutrients commander viagra that are extremely helpful to stay longer in lovemaking. For those who already purchase 176-191 peptide, all of this will seem redundant. click this cheap tadalafil no prescription
Na Lali, de banda assenyalar la problemàtica identificació amb el llenguatge de les rondaies i de la singularitat de la seva pronúncia, va analitzar “En Martí Tacó” del qual se’n va extreure un missatge ben singular:
-Amb un poc de sort, te’n pos sortir amb poc esforç i moltes mentides.
Tant de “El festejador” com de “En Pere de sa butza“, en va treure unes mateixes idees:
– Ningú neix ensenyat, sempre cal un procés d’aprenentatge
– Si no ho saps, no diguis res

En Guillem de “Sa filla des carboneret:
De banda destacar el fet de la protagonista femenina i de que la rondalla no segueix l’estructura habitual, assenyala:
-La força de l’eny i del domini del llenguatge
-La desconfiasnçá persistent del pare, malgrat l’encer en la resolució de reptes de la seva filla.
– La lluita constant, que no cal defallir persortir-se’n.
– Davant una injustícia, romp el pacte formal amb el rei. fent prevaler la pròpia consciència sobre la norma establerta.

Després d’alguns comentaris referits a “Pèrdues” (tractades a la sessió anterior) es donà per tancada la sessió i el taller.
Resta pendent el tema de la por que es tractarà el mateix dia del sopar de comiat.

7. Pèrdues i dol

Na Bel va aparèixer amb el cabell ben allisat. De seguida ens va treure de dubtes, havia anat a la perruqueria no per atendre l’ocasió sinó perquè havia de fer de testimoni a les noces de dues persones vídues, una prova d’haver superat el dol. Bona manera d’entrar en el tema!.

Una vegada a la sala i just abans de començar la seva intervenció ens entregà unes fotocòpies amb orientacions sobre efectes, processos i necessitats del dol. A la portada una frase shakespeariana definitòria: «Donau veu al dolor: el dolor que no parla gemega en el cor fins a rompre’l»

Certament, parlar de pèrdues i del procés del dol no és gaire habitual. Generalment, en cada una de les possibles múltiples pèrdues, ens aferram als tòpics culturals habituals o als encara més perillosos silenci i negació. Perilla així que el dol per una pèrdua s’enquisti, amb la possibilitat que es torni crònic i, en tot cas, tòxic.

Al iniciar la intervenció el cos de na Bel evidenciava certa tensió, derivada del tema i del moment.

Malgrat tot, de mica en mica va anar desgranant, de forma ordenada, la complexitat del tema.

Primer assenyalant les fonts, després mostrant els nombrosos casos en que es dóna el dol, passant per les etapes de tot dol i acabant amb pràctiques habituals que la moderna psicologia considera errònies.

Sintetitzar tot aquests continguts, vint pàgines!, representa una enorme dificultat i, alhora, un repte. Som-hi!.

Les pèrdues es poden originar per múltiples raons. Des de la mes dramàtica que potser la pèrdua d’un fill, fins a la pèrdua d’un objecte apreciat o d’una amistat, passant per les separacions, jubilació, pèrdues de feina, mascotes, pèrdues físiques…

Tota pèrdua implica uns determinats símptomes que poden aportar respostes físiques (insomni…), mentals (incapacitat de concentració…), emocionals (ansietat…) i conductuals (apatia…)

After continue reading address super generic viagra all, a treatment is supposed to eradicate all problems and not let them come back later in life. In fact ever since sildenafil viagra was brought into the market, it became popular and the first choice of treatment. It helps in relaxing capillaries view that drugshop prescription viagra uk that bring blood to the penis in order to have sexual intercourse. You need to practice kegel exercises at least 2 hours before you take your Kamagra gel. cialis online store

En tot cas, i com sempre sol passar el que resulta més transcendent és l’actitud personal davant el que ens passa. Actitud que en molts casos podrà requerir l’ajuda d’un professional o, si mes no, intentar agafar certa distància per entendre el procés.

En tots els casos es passa per un itinerari de diverses etapes (el perill és situa en quedar-se encallats en alguna de les etapes) que varien una mica segons els autors i que es podrien definir:

1. Xoc, trauma, incredulitat… en el moment del adonar-se’n.

2. Ràbia, negació, ira, sentiment de culpa…per què ha passat?, perquè a mi?

3. Tristesa, dolor… quin desastre!

4. Acceptació de la situació, conformitat… s’ha de continuar!

5. Acceptació de la nova realitat, creixement, transformació… què hauria de fer?

Al llarg de la intervenció aprofundí, de forma singular, en el temes: defuncions, separacions matrimonials, control de sorpreses inesperades (no embarassos, fills..) i jubilacions.

6. Mites/1

Na Catalina Galmés ens ha apropat als mites grecs, aquells que són gairebé més coneguts per noltros.

Mites, que són un intent de poder exposar allò que tenien com a inexplicable.

En concret ens parla dels qui considera més interessants, del seu punt de vista. Ulises, heroi i rei d´Ítaca i Antígona, que lluita per les seves conviccions i principis. (més…)

5. On som?

Es va iniciar la sessió comentant una mica els exercicis derivats dels “diversos nivells d’escolta”. El comentari més generalitzat era que al reflexionar sobre la qüestió sorgeixen situacions imprevistes com, per exemple, la força de les rutines adquirides o dels marcs situacionals arrelats (en el cas de les converses familiars).

Ateses, també, les baixes d’alguns participants es deixà obert el tema, per tal d’intentar experiències d’escolta activa en altres entorns.

Arribats aquí, s’inicià la sessió “On som?” amb un exercici individual  sobre els “mites culturals que m’han acompanyat al llarg de la vida” que, després, a voluntat, es compartiren. A nivell de grup sorgiren temes oberts com: fidelitat  a la parella, ajudar als altres, “val mes riure que fer riure”, “de la feina se’n treu el profit”, no fer als altres el que no vulgui per a un, els rebuig a l’engany, el treball per superar el “passar pena” per a tot i tothom, la incomoditat dels enganys, no jutjar als altres, hi ha el que hi ha…i també sorgiren conceptes ja treballats en alguna ocassió en el sé del taller com allò de “tothom viu el viure que vol viure” o aprendre a no donar consells si no els en demanen.

En alguns casos significaven lluites personals i en altres missatges rebuts. Am tot i amb això s’utilitza l’aportació per comentar la conveniència de reflexionar i descriure el que en podriem anomenar relat vital o construcció del propi mite.
Treating sexual disorders just by ordering http://frankkrauseautomotive.com/testimonial/great-service-easy-buying-process/ cialis side effects online is a boon for Britons. Neuromuscular dysfunction: Electrotherapy can help improve blood flow, help in motor control and also strengthen the brain. 3. viagra samples cheap frankkrauseautomotive.com This certifies that the purchase levitra drug is safe and secure. Since we have understood the http://frankkrauseautomotive.com/cars-for-sale/2012-honda-accord-ex/ cialis professional no prescription causes of Failure, we should do early prevention.
A tall d’exemple s’oferí un resum del “Reflexionari”, derivat de lectures i exercicis que s’ha anat treballant en els darrers anys. Un conjunt de 85 idees de reflexió extretes de set fonts: teoria quàntica, física, biologia, neurociència, psicologia, sociologia i teologia.

Una proposta que, d’altra banda, mostra vint-i-sis suggeriments de possibles activitats de reflexió i que conclou amb 10 propostes vitals.

Va resultar una sessió curta però amb el repte d’un llarg treball de lectura i reflexió que, una vegada fet arribar un exemplar a cada un dels participants, haurem de comentar en la propera sessió.

4. Nivells d’escolta

Tal com era previst, Bàrbara Servera, vertadera especialista en oratòria i comunicació, va desgranar de forma sintètica i amb seguretat, els nivells d’escolta que mostra Covey, Es a dir, distingir entre:

 • Escolar ignorant l’interlocutor (ben habitual en les converses de carrer)
 • Fingir l’escolta (fonamentalment es dona a la feina i a la família)
 • Fer escolta selectiva (del missatge total seleccionar sols el que interessa)
 • Escolta atenta (intentar entendre les paraules que l’altre diu)
 • Escolta empàtica (treballar per “comprendre” realment l’altre, in de banda els mots hi juga la comunicació no verbal, l’entorn i el sentir)

After the omission of the patent law for the medicine, the first Indian company has made their lot by the business of vardenafil levitra online with different names. Other owners also buy time with the resort, and you also every single pay out for only what cialis canada no prescription you use. The study included approximately 240 men (between the age low priced cialis http://donssite.com/baby-bunny-nest-in-grass.htm group of 40-50 years sufferfrom different erectile problems. This article is not meant to replace what your doctor tells you, it is just a discussion on the top most priority of doctors when they talk erectile dysfunction. discount viagra india
Després de fer preguntes als assistents (i propostes de millora comunicativa) va incidir sobre les cinc variables fonamentals de la reflexió relacional: com demanam, reconeixem, acordam, oferim i escoltam.

El resum de la sessió l’ha fet Catalina Ramis que ofereix un exemple de l’escolta empàtica del grup al assenyalar:

Dissabte dia 3 de febrer a les 17:30 h a l’espai 36 s’anunciava una activitat oberta a totes les persones interessades, “na Bàrbara Servera ens farà reflexionar sobre els diversos nivells d’escolta”, incidia el card.cat.
La proposta me va engrescar de seguida, volia escoltar el que la Bàrbara ens havia de dir i mirar i descobrir que es cou al taller de desenvolupament “Destapa’t” dirigit per Guillem Pont.
Aprendre a escoltar…
Goethe va dir que “Parlar és una necessitat, escoltar és un art”
És pràctica habitual dels tallers que el darrer que arriba, faci un resum de les aportacions. A aquesta tasca dedic aquest mati fred de diumenge amb gratitud.
Tot escoltant atentament a la meva amiga de la infantesa, vaig copsar que la seva intervenció anava molt més enllà d’exposar amb magisteri teories i mètodes per aprendre a escoltar, el vertader regal és l’actitud que transmeten tots i cada un dels participants del taller, que es dediquen ferventment a la mediació sobre l’amor i la compassió universal.
Us podeu imaginar la sensació de calidesa que és trobar algú que tot i el fred es destapa?

3. Claus de comunicació

Na Lali va fer l’exposició de la sessió de dissabte passat fonamentant-la en el missatge del llibre L’Illa dels 5 fars de Ferran Ramon-Cortès (1962). Llicenciat en econòmiques i Empresarials per ESADE. Es dedicà al màrqueting, a la publicitat i a l’estudi de la comunicació personal. Dirigeix seminaris de comunicació a diferents universitats. El llibre, de fàcil lectura ens mostra cinc claus per millorar la comunicació utilitzant la metàfora dels fars de Menorca:

1. Favàritx. Transmetre un únic missatge. Una idea que es pugui resumir en una frase
2. Artruix. El missatge ha de brillar de forma singular. Ha de sobresortir dels altres. Manera?. Contant històries per despertar l’interès
3. Punta Nati: Utilització del llenguatge en sentit ampli: paraules, gestos, entusiasme…compartir el llenguatge amb qui escolta.
4. Cavalleria. Del missatge el que compte és la recepció no l’emissió. Com arriba i amb quin significat. Saber des de quin sentiment s’emet perquè és el que arribarà.
5. Illa de l’Aire. Tot missatge implica informació, però cal donar espai al receptor perquè pugui prendre les seves pròpies decisions.

Va destacar -i d’aquí neix l’exercici d’acció personal- que les coses que entenem i sentim, les recordam sempre. Les coses que sols entenem les oblidam.
linked here cialis uk Many different kinds of drugs are used, one must make sure that no high fat foods are consumed. This therapy were initially used to unica-web.com overnight generic cialis treat pulmonary arterial hypertension and improve exercise capacity in men and women. Acupressure for Two Turn your acupressure treatment right into some erotic massage for you and your viagra no prescription canada partner. Cardiac failure or coronary artery disease causing unstable angina.* Blood Pressure related diseases including Hypertension & Hypotension and patients with severely impaired autonomic control of blood pressure. purchase cialis online unica-web.com Na Lali, d’altra banda, va manifestar, i nosaltres varem rebre, que la seva exposició anava acompanyada d’un temporal sentiment de tristesa.

Després dels pertinents comentaris i opinions ens entregà el preceptiu resum «per penjar a la gelera» (i tenir sempre present)
La proposta de treball a realitzar per a la propera sessió consisteix en fer memòria d’aquells missatges que recordam (amb el sentiment que porten adherit)

Maria del Àngels Salas

PD. Bàrbara Servera, ponent de la propera sessió referida als nivells d’escolta, informa que, justament dia 16 serà a l’altre cap de món. Per aquest motiu es retarda una sessió el programa previst.

2. Disseny i programació d’activitats

En Guillem ens va fer una xerrada, com sempre, molt interessant, sobre el model d’acció que tenim cada un de nosaltres.
Tots tenim una manera de fer les coses, completament interioritzada i no ens n’adonem de les passes que seguim alhora de portar-les a terme.

Normalment n’utilitzam quatre (el que es podria anomenar «model empresarial») objectiu → anàlisi → planificació → acció i depenent de les circumstàncies i del que hem de fer podrem seguir un model intuïtiu o, al contrari, un model programat i planificat.
Resulta transcendent l’actitud que tenim cada un de nosaltres davant els fets que ens passen i com en som, o no, de flexibles a l’hora de canviar o reestructurar el nostre model d’acció.

Ens va explicar un vell model d’acció instructiu (Ferrandez/Sarramona/Tarin) que va començar a aplicar l’any 1976 i que , avui, encara pot tenir plena vigència. Consta de quatre fases:
En la primera trobem el jo, l’estat d’ànim, la motivació l’entorn i la previsió de possibles variables no controlades
En la segona hi tenim el grup a qui va dirigida l’acció i els objectius, les metes, el que volem aconseguir.
La tercera n’és la concreció de la planificació, del programa, considerant: l’avaluació (com podrem saber si hem arribar a les nostres metes); els continguts que volem transmetre; els materials i les activitats que preveiem necessàries per arribar a la meta (i aquí incidí en la importància de l’agenda); i també l’ambientació o els incentius que es necessiten per despertar la curiositat.
These medicines are designed in a way that makes it visible to thousands and thousands of people! With this kind of invaluable exposure, your brand can go from safe to scary in 7 seconds flat. buy viagra online in It needs you to be both aroused and stimulated to achieve and sustain an erection even after being http://www.learningworksca.org/wp-content/uploads/2012/09/LW_Brief_Completion_09142012.pdf on line levitra sexually stimulated. Warning and Precaution Some people may experience viagra purchase canada severe allergic reaction to drum stick. A small pellet of alprostadil, is loaded up the urethra through the eye of viagra 25 mg learningworksca.org the member. I finalment hi haurà l’acció concreta que, una vegada passada per l’avaluació prevista, podrà condicionar i modificar, o no, els objectius.

I no podia acabar sense posar-nos deures, perquè som el que fem i sempre s’aprèn millor fent que no escoltant.

(Eulàlia Cardona)

P.D. Es poden trobar referències del model a http://destapar-se.blogspot.com.es/2015/01/el-model-instructiu.html i altres opcions a http://destapar-se.blogspot.com.es/2013/09/la-tecnica-rm.html i http://destapar-se.blogspot.com.es/2010/11/el-model-rmcp.html.
Aixi mateix es va fer una pertita referència al PERT (https://ca.wikipedia.org/wiki/T%C3%A8cnica_de_revisi%C3%B3_i_avaluaci%C3%B3_de_programes)

1. Parlar en públic: qui comunica millor, guanya!

Amb aquest suggerent títol, el proppassat 21 d’octubre, a l’Espai 36 iniciàrem el programa 2017-2018
La crònica és de Xisco Pasqual

Na Bàrbara, en la seva intervenció, ha posat en pràctica tot allò que ens ha dit, o al manco, allò que ens ha volgut comunicar;

El punt de partida, adondar-nos que parlar en públic és un fet diari que duim tots a terme, que només es tracta de diferenciar l´objectiu que volem aconseguir en cada moment (de fet, no parlam igual en una tertúlia d’amics en un bar que en un lloc de treball, per exemple), i que el principal obstacle, tal vegada, sigui la por a quedar en evidència o al fracàs, per tant, cal treure’ns aquesta por per superar el repte.

Na Bàrbara ens fa 3 recomenacions per tal de millorar la intervenció:
1.- conèixer el públic, en la mesura de les possibilitats, per tal de poder adaptar el llenguatge (coporal i verbal) a aquest, tot i que a vegades pugui ser divers, sempre hi haurà alguns aspectes que ens puguin ajudar a conèixer els receptors.
2.- tenir un objectiu clar, saber alló que volem fer arribar al nostre receptor.
3.- aportar un missatge encara més clar, que tant el concepte com les idees siguin prou clares per tal de no confondre el missatge.

Parlar en públic, quan es vol aconseguir un objectiu de conectar i convèncer, no ha de ser una exposició improvisada, sinó que cal seguir unes pautes per tal de causar l´efecte desitjat:
a.- prepar-se i preparar el discurs
b.- practicar, practicar i practicar
c.- rebre feedback (opinions i critiques per tal de poder corregir, rectificar i millorar)
Moreover, this medicinal drug has been beneficial for the improvisation generic viagra rx of the performance during foreplay. Men suffering from erectile dysfunction can avail the benefits of these sex herbs which are more powerful when compared to to Propecia, generic levitra which many claim to have any side effects. As a man ages, there is a reduction in the elimination cialis brand processes. If you are recommended any new medication by your spefrankkrauseautomotive.com levitra properient, please illuminate him you are now taking super p energy. d.- tenir en consideració aquestes opinions i crítiques
e.- tornar-ho a provar

Na Bàrbara informa que els primers 7 segons resulten essencials per poder causar una bona impressió, o al manco, aquella que volem causar, així mateix recomana un missatge curt i concret, per esser més beneficiós.

Tot i que hi ha estadístiques que donen més importància a l´expresió corporal que no a la verbal, està clar que tot és important i que pot variar en funció del públic o missatge que volem transmetre.

Després d’uns minitallers pràctics ens quedà clar que tots sabem parlar en públic, però per fer arribar el “nostre missatge” s´ha de preparar segons les pautes que ens ha marcat, cosa que no em queda cap dubte ella ha duit a terme per fer la seva exposició: estudi de l´audiència, ens ha fet arribar el seu objectiu amb un missatge ben clar, i ho tenia ben preparat, al manco ha demostrat una gran capacitat d´oratòria, tot i que no esperava menys.

A títol personal, m´ha quedat clar que el seu objectiu, en aquesta xarla, no era cobrar!!
Enhorabona per la intervenció.

Conclusions:
A vegades, parlar més, no vol dir ni dir més coses ni deixar-ho més clar.

 

0.- Destapa’t/ VaM (Confeccionant un programa)

Destapa’t/VaM
Confeccionant un programa
Després de considerar tant l’avaluació del curs com les idees sorgides en el brainstorming del 01/04/07, es comença a embastar en Programa del curs 2017/18 amb el nom de VaM (Vestit a Mida).
Finalitat: Adaptar els continguts als interessos dels participants.
Dinàmica: Totes les sessions impliquen:

 • Continguts: Exposició i entrega de resum
 • Dinàmiques físiques (jocs, exercicis, debats…)
 • Jocs. Activitats d’aplicació personal dels continguts (Deures)

General things you may have to bring back that excitement back Discover More sildenafil price in india to your sex life. But, you have to consider or clutch the services of the perfect service buy viagra you can check here provider through online. It increases sexual desire, and assists in preventing further damage buy viagra from canada to the liver cells. tadalafil cipla It was introduced by Pfizer in 1998.
PROPOSTES (Obertes)

 1. DISSENY I PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS
  • Objectiu: cobrir les necessitats expressades en relació a “Curiositat”, “concreció de visualitzacions” “Impaciències”, “Procrastinació”, “No tenc temps”…
  • Continguts: El vell model instructiu de Ferràndez/Sarramona/Tarin com a plantilla d’acció
  • Sessions: a.- Exposició del model + debat + proposta d’exercicis
   b.- Exposició de treballs (experiències d’aplicació del model)
 2. LES FASES D’UN PROCÉS
  • Objectiu: Atendre les necessitats de: «Seguretat», «Presa de decisions», «Dol»…
  • Continguts: «El diagrama d’Itamar» (Fases emocionals al enfrontar-nos a un repte difícil)
  • Sessions: a.- Exposició + Debat + Propostes d’acció personal + Disseny de seguiment
 3.  COMUNICACIÓ
  • Objectiu: Atendre les necessitats expressades de: “Comunicació”, “escoltar” i, potser, “seguretat”.
  • Continguts: Emissió de missatges i nivells d’escolta
  • Sessions: a.- Nivells d’escolta: Anàlisi de text («el cas d’en Jaume») + debat + exercicis
   b.- Emissió de missatges (Lali: Exposició «L’Illa dels 5 fars»)
   c.- Les tècniques de parlar en públic (Barita)
 4.  MARC CULTURAL: ELS MITES
  • Objectiu: Analitzar el marc cultural
   Abordar els mites de de diverses perspectives
  • Continguts: Missatges de llegendes i mites
  • Sessions: a.- La funció dels mites. Es tracta de beure de diverses fonts per trobar una «síntesi vital» consensuada (Catalina Galmés comença amb «La sabiduria de los mitos». Altres lectures a determinar. Definir grups de treball)
   b.- Les rondalles. Missatges i procés
 5.  ON SOM?
  • Objectiu: Recordar i clarificar el marc que ens ofereix la ciència.
  • Continguts: «Reflexionari»
  • Sessions: a.- Exposició + Debat + Propostes d’acció personal + Disseny de seguiment
 6. CALAIX DE SASTRE
  • Objectiu: Treballar els temes que vagin sorgint a interès dels participants
  • Continguts: (A determinar)
  • Sessions: (A determinar)