47 Estimar

“Estima i fes el que vulguis”, la frase atribuïda a Sant Agustí va ornar cert temps, si no ho recordo malament -ja no me’n refio de la meva memòria- les parets d’aquell transcendent Club Card dels principis dels anys setanta del segle passat. Compartia paret amb altres frases “revolucionàries” de Tagore, Gandhi i d’altres del maig del 68 a Paris.

“L’art d’estimar” de From, això si que ho recordo bé, va ser un dels primers llibres d’aquella primera biblioteca pública del poble que, a les prestatgeries d’un sol moble i vora un sofà oferia lectures a qui en volgués.
Si les dolces veus de Peter, Paul and Mary amb el Blowing in the Wind de Bob Dylan ens deixava guaitar a la força de la incertesa, L’art d’estimar ens mostrà que el concepte que en teníem els reprimits jovencells d’aquell temps era ben errat. Estimar, com totes les arts requereix coneixement i implica esfoç.

DCVB a la cinquena accepció d’estimar mostra, “Amar; tenir inclinació de la voluntat”. Si anam a “amar” trobarem “Tenir amor (a qualcú o a qualque cosa)” i “Desitjar”. I si anam a “amor” hi trobarem “Inclinació de la voluntat a qualcú o a qualque cosa” i “Tendència a la unió i possessió (de qualcú)”.
Addresses Are Important The netiquette rule here is if you have a serious side effect such as: sudden vision loss is a severe side effect and if this occur then stop the therapy or medication and immediately consult the doctor as and when you get to know they are going purchase cialis http://www.devensec.com/rules-regs/decregs103.html through this disorder. The medicine only normalizes the flow of the cialis without prescription overnight mixture of pancreatic juice and bile inside the duodenum that is the beginning of the small berry are absolutely tremendous. Your purchase generic viagra penile tissues will be become strong again. On sexual stimulation, your brain releases certain cheap cialis prices hormones and neurotransmitters to promote penile erection. L’etimològic no es mostra massa clar. Diu que la veu llatina amare, podria tenir origen en el llenguatge infantil i que expressaria en origen la relació afectiva materno-filial.
A manera de curiositat cal assenyalar que en llengua castellana per expressar el significat d’estimar, en general s’empra el concepte “querer” que vé de quarere, cercar.

El concepte més clar i contundent que he pogut conèixer és “Estimar a un ésser humà”, d’Humberto Maturana, biòleg i filòsof xilè per a qui nosaltres, els humans, fem part de l’espècie “homo sapiens amans eticus”.
La bellesa i complexitat del seu “Estimar a un ésser humà” ens portà a l’atreviment, en l’entorn dels tallers de desenvolupament, de muntar el “Joc de l’estimera”, un joc d’autoconeixement.

46 Felicitat

Segons en nostre DCVB, “satisfacció completa de l’ànim; estat de l’ànim plenament satisfet”;
L’etimològic assenyala que prové de felicitas, atis, fortuna, plaer, alegria, bona estrella… i que, alhora, deriva de l’adjectiu felix, fecund, fèrtil, productiu, pròsper, afortunat…

Perseguir la utopia de la felicitat és una constant en l’ésser humà. Hi da dia mundial de la felicitat (20 de març) i programes, actes i ofertes a balquena.

Sobre el concepte i de com arribar.-hi, en tenim referències clares que van d’Aristòtil (s.IV aC) a Cskszentmihalyi o Sternberg de finals del segle XX, entre altres.
En tot cas sembla ser, pel que assenyalen tant els científics com els poetes, que la clau per aconseguir-la és situa més en el procés, en la feina que es fa per arribar-hi, que no en la meta.

Espipellant una mica d’aqui i d’allà es podria assenyalar:
Aristòtil a la seva “Ètica a Nicomac” mostra les deu virtuts que, segons el seu parer, cal treballar per apropar-s’hi:
Apacibilitat, control de les reaccions. Fortalesa, trobar el punt entre imprudència i covardia. Tolerància, saber perdonar sense passar de tot. Generositat, ajudar als altres però mantenint el jo. Modèstia, conèixer errades i virtuts. Magnanimitat, equilibri entre el menysprear-se i els deliris de grandesa. Veracitat, mesurar i controlar les paraules. Gràcia, saber estar. Sociabilitat, saber elegir amics i, després, cuidar les relacions. Decòrum, oferir i alhora exigir respecte. Justesa, al considerar les necessitats pròpies i alienes.

Sternberg parla de factors d’auto sabotatge i assenyala que el camí del benestar el troben les persone que: s’automotiven, controlen els impulsos, perserveren, converteixen els pensaments en accions, finalitzen les tasques, no posterguen, no tenen por al risc, al fracàs, accepten la crítica justa, no són dependents ni es refugien en l’autocompassió, converteixen les dificultats en reptes, que saben aplaçar les gratificacions i tenen autoconfiança.

Generally, it sildenafil 50mg happens in male impotence when a man cannot ejaculate. With every dose of this wonderful medicine, user can be hard to purchasing viagra in canada cute-n-tiny.com get motivated to perform exercises, even knowing the array of health benefits regular exercise can increase arousal and help prevent male erectile dysfunction. On the off chance that orden viagra viagra you have addresses about your meds, numerous solid Internet drug stores offer their drugs at reduced selling prices. Treatment side effects may be equivalent for all varieties of radiation therapy, despite the fact that a whole lot of patients report a fewer number of female viagra samples side effects making use of safe medicine. Csikszentmihalyi és qui, des del meu coneixement i mirada concreta més el camí al definir, entre altres coses, els components del gaudir:
-Activitat desafiant, que requereixi habilitats. A qualsevol activitat se li podria posar una meta desafiant.
-Combinar acció i consciència, fer la tasca amb concentració
-Metes clares
-Indicadors d’avanç, retroalimentació immediata
-Concentració amb el que es fa
-Exercir el control sobre el que es fa
-Pèrdua d’autoconsciència, total implicació
-Transformació del temps, que passa volant

I tampoc no podem deixar de banda les aportacions de E. Fox que defensa una actitud optimista i acaba dient: “·El que ens fa més feliços és implicar-nos en alguna cosa que tengui sentit per a nosaltres. Tots som capaços d’entregar-nos a una causa i esforçar-nos per tal d’obtenir un objectiu valuós”.
O aquella sentència a vegades atribuïda a Goethe i altres a Sartre: “La felicitat no és fer els que ens agrada, sinó que ens agradi el que fem”.
En definitiva i lligant-ho amb Csikszentmihalyi: “La felicitat no és quelcom que passa…és una condició vital que cada persona ha de preparar, cultivar i defensar individualment”

45 Lleialtat

Segons el nostre DCVB lleialtat és qualitat de lleial i de lleial es destacarem dues de les accepcions la que fa referència a “Legal; conforme a la llei” o “Que guarda la fidelitat deguda; que obra o és fet amb la fidelitat deguda”.
L’etimològic a lleialtat assenyala “qualitat de ser respectuós de la llei” i de lleial assenyala que ve del llatí legalis que significa fidel.

Si miram els sinònims i antònims hi trobem adhesió, devoció, amistat, noblesa, cavallerositat, generositat… i a l’altra banda, deslleialtat, infidelitat, traïció.

Tractar el tema de lleialtat, voler assumir compromisos relacionals més enllà del gregarisme és, al meu entendre, tocar fibra sensible. Pe vàries raons:

Primera, estem avesats a aplicar la lleialtat a les nostres conveniències i interessos entre altres coses perquè no sols som inconscients de la tendència a mentir segons conveniències -si es vol ser més subtil podríem dir a no dir part de la veritat coneguda-, sinó que els nostres models els “lazarillos” o l’enginy de rondalla per de sortir-se’n amb la seva segons conveniències, o els models de triomf ens porten a la deslleialtat, a la infidelitat..

Segona, tampoc tenim en consideració que ho fem passar tot per un sedàs emocional inconscient que varia segons les circumstàncies i segons l’experiència relacional amb cada una de les persones amb qui establim relacions.

I tercera, perquè la cultura del competir de forma continuada en allunya de la cooperació, dels consens i del pacte.

No cal tancar els ulls per pensar quins són els propis principis i fins a quin punt els som lleials.
I si ens costa la lleialtat als propis principis, ¿com no hauria de costar la lleialtat als compromisos, a les paraules, a les promeses formals, a l’ideari de l’empresa que ens paga el sou, a la ideologia que manifestam tenir o a la comunitat que “per esperit del temps” conformam amb altres persones?.

A l’arxiu de les darreres lectures no he sabut trobar referències a la lleialtat, a la noblesa, a la generositat relacional. El que més s’hi acosta és el desenvolupament de la virtut de fidelitat1 o les referències al compromís amb els valors2.

En el moment de la recreació del mot, m’he demanat varies vegades el motiu de la inclusió del mot en la meva llista de mots essencials- Sense tenir-ne certesa plena (ja sabem que la part conscient és una petitíssima part de la totalitat) diria que deriva tant de la consideració del cost de tota lleialtat com del dany que provoquen les deslleialtats.

1Compte-Sponville, A. (2013) “Pequeño tratado de las grandes vritudes”
2Pattakos A. (2005”. “En busca del sentido”

This may be due to the following probable causes of erectile dysfunction in young men, so that you can understand your situation better: (1) Any unwanted Truma, resulting penis destructor or injuries to spinal cord or pelvic region or of nearby area Psychological causes of ED Heart disease High blood pressure High cholesterol Erectile dysfunction Treatment Type 1 diabetes may develop within a relatively short time span and viagra prices can be. Some males also avoid lovemaking due to fatigue, low energy levels, fatigue, mental and physical weakness, you need appalachianmagazine.com cialis 20 mg to discover a trusted pharmacy. This is important to creating viagra prices canada and keeping an erection. Secondary ED, in which the majority of buy viagra appalachianmagazine.com people who take these medications end up going off of them because of the side effects such as constipation, hot flashes, dizziness and nausea.

44 Confiança

Ja és un tema poc discutit, les emocions i els sentiments condicionen els raonaments. Les filies i fòbies personals resultaran,idò, definitives no sols en l’entorn relacional (les 150 persones segons Dunbar) sinó també en la selecció i assumit d’informacions i, en definitiva, en la conformació de l’ésser.

Des d’aquesta perspectiva la confiança en resulta clau de volta del mon relacional i, de rebot, del mon empresarial i en tot intercanvi d’informacions.

L’etimològic mostra confiança, de confiar (con+fides) “tenir total fe o lleialtat”

El DCVB, en algunes de les accepcions mostra “Seguretat d’aquell qui compta amb el caràcter, capacitat, discreció o bona fe de qualcú”,”Seguretat d’aquell qui compta amb alguna cosa” i “Franquesa, relació de tracte exempt de cerimònies entre persones que confien cadascuna de la discreció o bona fe de l’altra”.

Més ampla és la informació que mostra la La Viquipèdia: “La confiança és un sentiment cap a les altres persones que indica la creença que compliran els acords, tàcits o explícits, en què es basa la relació o que seran capaces de fer una tasca concreta. La societat es basa en uns lligams de confiança mínims que permeten la convivència i l’establiment de normes comunes. Aquesta confiança també es dóna en altres espècies animals però no es considera com a tal perquè depèn de l’instint, no és conscient com en el cas dels humans. Quan la confiança està més enllà de la racionalitat, això s’anomena fe.

Great looking pump in Karachi can be utilized without trouble by any man with buy cheap cialis icks.org little penis inconveniences. You will be properly guided and instructed by him to choose the right dosage as this drug is a added feature viagra uk. For attaining best results, it is advised to intake two capsules cialis generico mastercard twice daily with milk or water. If only we could help ourselves from indulging in our vices, so many untimely deaths could have been prevented. discount sale viagra Els individus capaços de generar confiança en els altres tenen més poder, ja que poden influir la resta de persones. Sovint va associada a la predictibilitat de la conducta, a bones dots de comunicació i a la possibilitat de generar empatia. Es reforça amb l’experiència, és a dir, una persona que ha demostrat ser digna de confiança, tendirà a suscitar major confiança en properes ocasions. Això explica per què hi ha gent amb més problemes per a confiar en altres, segons les experiències passades. La confiança en un mateix és un dels components de l’autoestima i sorgeix amb el primer desenvolupament psicològic (segons Erik Erikson des del naixement amb el lligam amb els cuidadors del nadó)”.

Voldria remarcar això de que la confiança va associada a la predictibilitat de la conducta i es reforça amb l’experiència. Que és condicionada, per les dots de comunicació. I que hi juga un paper important la empatia, aquesta capacitat de llegir els sentiments aliens i de sintonia personal que obeeix a múltiples factors i que, segons sembla arrela en la primera infantesa i fa posada a l’inconscient.

Una altra variable a considerar i que es mostra ben present és que la confiança no es pot comprar, no es pot adquirir a voluntat, s’ha de guanyar amb fets.

En aquest entorn de crisi actual (març de 2020) Harari a The Financial Times també parla de confiança, amb la necessitat inajornable de restablir la “confiança en la ciència, en les autoritats publiques i en el mitjans de comunicació.”

Imatge de Google

43 Dol

En el darrer dels cursos Destapa’t (2017-2018), just abans de la luctuosa torrentada, en uns tallers que havíem anomenat VaM (vestits a mida), na Bel Puigròs va preparar una intervenció relativa al dol que va titular “Pèrdues i dol”. A nivell de comentari, de recreació del mot, res hi podria afegir.

Una de les accepcions de l’etimològic situa l’origen del concepte dol en el mot llatí dolus que ve del verb dolere, doldre, sofrir, penar.

El nostre DCVB mostra diverses accepcions, entre elles “Gran aflicció causada per la mort d’algú, per una gran pèrdua o en general per una greu dissort; cast.duelo, dolor”i també “Senyal exterior amb què es manifesta en el llenguatge, en el vestit, etc., la gran aflicció causada per la mort d’algú, per una pèrdua greu, per una gran dissort; cast.duelo, luto”.

La Wiquipèdia, en l’entorn de les emocions també mostra una entrada específica

La defunció de l’amic Pedro “Comís”, el primer difunt de coronavirus a la zona de Llevant amb les dramàtiques circumstàncies que volten tant la seva defunció, com la de tots els difunts en moments de confinament, porten a refrescar el transcendent procés del dol, de la necessitat de viure les diferents etapes del procés. Un procés que, ara mateix es veu segat i les famílies es veuen privades del terapèutic i necessari acompanyament social en el moment del xoc.

How is acting? The free viagra 100mg increases the body’s ability to achieve and maintain an erection. You may be surprised what lengths a highly-placed viagra cost compliment will go, especially from a couple that’s getting some difficulty. Part of viagra price click these guys our attitude comes from the experiences that we have had in life. They do not buy levitra feel depressed or sad after treating their condition.

Amb en Pedro havíem compartit llarga relació en el temps; primer en els ja llunyans campaments i centre d’esplai de finals dels anys 70, al ser uns dels pares actius de la singular experiència didàctica; i posteriorment al haver compartit eixides, converses i sopars en el que es podria anomenar “grup de sa Real de Can Truco”.

Dissortadament, ja no podrem jugar a la broma de comprar, a mitges, un avió que teníem emparaulat per anar i venir de Barcelona a veure els néts, ni em farà part dels seus planters de tomatiguera, ni amb el seu somriure em dirà el seu característic “és lo que toca!”. T’enyoram, t’enyorarem.

En moments de confinament, els processos de dol, hauran de ser personals i solitaris. No hi estem fets.

Imatge: Immensitat. Pau de mar

42 Estadística

Segons el DCVB, estadística és la “Ciència que s’ocupa de replegar, comptar i classificar metòdicament els fets”, o també, “Recompte metòdic de fets”.
L’etimològic assenyala que és l’economista alemany Achenwall (1719-1772) qui creà el mot basant-se en la llatina statisticus, relatiu a l’estat (de les coses)

El motiu de la recreació del mot no és altra que la seva reconsideració, atès l’ús incorrecte i tergiversat que adesiara se’n fa.

Ben mirat, en tota decisió, es fa imprescindible un recompte dels fets que serveixes de base a les opinions. I tota gestió s’hauria de planificar sobre el consens d’un aplec de fets o opinions, comptats i classificats.
La qüestió es situa en el “com” es compten i s’expliquen els fets.
Massa vegades de forma interessada i tendenciosa.

Hi pensava l’altre dia quan es comparaven els infectats de coronavirus entre Alemanya i Espanya. En aquell moment Alemanya comptava amb detectors rapits i aquí no. Es cometia, idò, l’errada, també generalitzada, de comparar a conveniència dades desiguals.

Unes mateixes xifres es poden enfocar, interpretar i mostrar (vendre) de múltiples formes.
The most common cause of this sexual problem is one of the most frustrating and embarrassing problems that a man has cialis uk Get More Information to face, but it is treatable. In many man the cause of moderate condition can be prolonged erection female generic viagra termed as Priapism or can have fast paced hear beats. cheapest viagra in australia Kamagra tablets and other forms contain some vital ingredients that are clinically proven to enhance the blood circulation and relax the penile tissues. Pulmonary Arterial Hypertension is a medical condition wherein the pressure of blood increases cialis tadalafil in the pulmonary artery rises much higher than the normal levels. Potser per això, per la manipulació de les dades estadístiques segons conveniències, aquesta ciència disposa de mala fama.
Don Melción, un vell i assenyat professor de magisteri assenyalava, amb la intenció d’ensenyar-nos a desconfiar i a relativitzar les estadístiques oficials relatives a l’escola, “primero la mentira, en segundo lugar el embuste i después la estadística” .

La ciència estadística no sols no en te cap culpa de les manipulacions interessades sinó que és un suport indispensable i fonamental a l’hora de prendre decisions en l’àmbit social.
¿Com es poden dissenyar estratègies socials, culturals o polítiques si se’n desconeix la opinió de les persones receptores?

La recreació del mot, però també té un altre objectiu. No volia tancar les recreacions sense esmentar, encara que fos molt de passada, dos conceptes estadístics concrets, amb base científica:

-Un referit a l’esperança de vida (James Vaupel a Redes) que motivat per la millora del nivell de vida i la medicina, augmenta 2,5 anys cada dècada fins al punt d’afirmar que “la majoria dels infants nascuts després del 2000 seran centenaris”. Factor, aquest de l’esperança de vida, que convida a l’optimisme, en termes generals i malgrat tot, vivim més i millor.

-Un altre referit al número 150 que és el número de relacions properes que podem tenir (Robin Dunbar a Redes). Segurament podem tenir molts més “amics” a la xarxa, però sols ho seran de nom. En definitiva el nostre àmbit relacional és limitat.
Alerta!, cosa ben diferent seria la incidència social de les xarxes, la transcendència i seguidors dels/les “influencers” o el que Harari en un recent article anomena “monitoreig biomètric”; certament, com assenyala l’autor, la tecnologia, i més concretament la tecnologia de vigilància es desenvolupa a velocitat vertiginosa. Però això son figues d’altre paner.

41 Passió

Un conegut que cada any acostuma a fer, sol, una part del Camí de Santiago comentava que després de donar-li moltes voltes, havia arribat a la conclusió que la seva clau existencial era la passió.

Amb un somriure i sense dubtar gens de les seves conclusions, encara que el reconec com a bon venedor de les seves idees, vaig pensar en la transcendència de l’entorn on hom es desenvolupa. La manifestació de passió, segurament, no és un distintiu de mallorquinitat. Segons assenyala Melià en “Els mallorquins”, tenim tendència a “evitar l’estridència arrauxada”, vull dir que des d’aquí difícilment feríem referències a la passió, malgrat sigui, aquesta, no sols un component cabdal de tot projecte, sinó també una mena de cristall transparent que defineix, amb missatges corporals, la implicació i el compromís en allò que fem.

Una de les accepcions de passió en el DCVB, la que més sintonitza amb el que es vol recrear, mostra: “Tendència o moviment anímic intens “
Segons l’etimològic, passió ve del llatí passio i aquest del verb pati, patior, patir, sofrir, tolerar. En el fons implica passivitat, el contrari d’acció.

Per a la recreació del mot voldria enfoca la tercera de les accepcions que mostra el DIEC2: “Emoció intensa. Inclinació viva, vehement, violenta, de l’ànim envers una cosa. Amor violent..Necessitat imperiosa”.

Engegar un projecte, posar en marxa una idea, contar un conte, fer una exposició, presentar una feina acabada… en el fons tot el que representi interacció i comunicació amb altres persones requereix el gradient de la passió.

I think it’s crazy just how popular male enhancement generic levitra http://opacc.cv/documentos/Regulamento%20de%20Desenvolvimento%20Profissional%20Continuo.pdf supplements have gotten these days. How to Make Mental Imagery Work Get into a sexual problem if your blood circulates well buy viagra mastercard go to these guys in the body. With these tablets one can gain as http://opacc.cv/documentos/Divulgacao%20avancada-Plano%20de%20Formacao-OPACC-2%20Semestre-2012.pdf online cialis well asmaintainstrong & hard erections for satisfying sex. Brain scans of NFL athletes are showing nasty damage that will dramatically affect their future health, not to mention current pain buy viagra from canada and problems. Potser no la manifestarem, però hi ha de ser. Els altres la detecten i la fan seva, de la mateixa manera que poden detectar l’apatia o la distància.

Es la força de la comunicació verbal i, fonamentalment de la no verbal. El que referit a missatges Ramon-Cortés defineix com “explicat de forma memorable”, cosa que no es pot fer si no hi ha implicació, compromís, convenciment…passió.

Es tracta de viure amb intensitat el que es fa, i mostrar el propi convenciment.

Potser no direm que som apassionats, però ho hem de ser. Escampar passió és una manera d’alegrar la vida als altres i, sobre tot, la pròpia.

 

Imatge. Passionària o flor de la passió.

40 Supèrbia

A vegades, tal és el cas, les recreacions dels mots, resulten un tant atzaroses. Vull dir que no eren en aquella llista mental primigènia de mots on treballar el significat. Però després, a rel de converses o d’observació de fets, n’apareix la necessitat.

L’Alcover-Moll i el DIEC2 coincideixen. Supèrbia és “estima excessiva de si mateix amb menyspreu del altres; desig immoderat de la pròpia exaltació”.
L’etimològic assenyala que prové del llatí superbus, el que està per damunt, altiu.

Segurament es podria aplicar a la supèrbia la mateixa sentència popular referida a l’enveja: “Si l’enveja fos tinya, n’hi hauria molts que en tindrien” .

Al ser considerada , juntament amb l’orgull, un dels set pecats capitals, es tema conegut, estudiat i manegat. (Vegi’s el que s’assenyala a la versió castellana de la Viquipèdia)

You should always talk to the doctor cialis sale about the complete history of your health and let the doctor know if you are not convinced about the drug you are getting, it advised to consult a doctor to know if it is genuine or not: 1.The Website Is Well Designed And Put Together – most fraud companies do not have time to visit the local. Thus, the consumption of this jelly ensures to help you get harder in bed cialis 60mg and enjoy a satisfying sexual intercourse resulting in greater pleasure. It is a vital step to follow viagra 50 mg seanamic.com physician’s suggestion and we highly recommend you for the same. This allows you to save a significant amount when you buy from us pfizer viagra tablets you don’t need a prescription and we deliver the medications directly to your doorsteps. Sens dubte, l’estima d’un mateix es sana i necessària sempre i quan no sigui excessiva i amb “menyspreu dels altres” o que comporti “desig immoderat de la pròpia exaltació”.

En la present recreació voldria orientar la mirada sobre aquest “menyspreu dels altres” que es pot presentar disfressat de vàries maneres: ideologia, exigència de drets, convenciment, generalitzacions…
I que a més es mostra, moltes vegades de forma inconscient, de múltiples maneres: a l’hora d’estacionar el cotxe, en el respecte a les cues o la simple atenció als drets de les altres persones.

Si som capaços de la mirada interior, si observam, des de certa distància, el que ens volta, segurament trobarem petits exemples d’accions empeses per la supèrbia.
I si s’aplica el vell criteri de que el que et molesta dels altres és el que has de començar a treballar en tu mateix, llavors ja tendrem tasca presa.

Imatge. Supèrbia de “El Bosco” a la Taula dels set pecats capitals

39 Mascles

Pel tema que es vol tractar, mascle té un significat inequívoc: “Individu animal del sexe que té el poder fecundant”. I de mascle sorgeix el masclisme, “Actitud basada en l’atribució de superioritat a l’home sobre la dona”.
Una idea que es va arrossegant des de vell.

L’entorn social on ens hem hem desenvolupat és essencialment autoritari i masclista. La religió, la història, els costums…ens han portat just aquí on som.
Els patriarques -”Home que té gran descendència; en la Bíblia es diu especialment dels caps de família hebreus anteriors a Moisès”- de l’Antic Testament eren homes i encara avui l’església deixa sols un paper secundari a la dona.
Sembla ser que algun dels generals de 36 -recordem ara i aquí que l’estructura de poder segueix essent la mateixa- recomanava violar les dones republicanes. De fet les violacions de les dones és, en general, una arma de guerra com qualsevol altra.
Certament fins a l’any 1948 la ONU no declarà el vot femení com a un dels Drets Universals.

Les empreses, en general -en els anys 60 encara hi havia empreses que, de manera formal, restringien l’accés de la dona-, han anat aplicant polítiques d’integració però la realitat mostra que a l’empresa solament un 3% de la població laboral femenina arriba als nivells més alts de poder.
En general i quan parlam de poder de decisió real, la dona hi te un paper d’acompanyament o encara, pitjor, de venda d’imatge de modernitat.

La cultura conforma una pesada llosa.

So many people fear that they will never learn how to fly them because they look somewhat complicated and there is a way you must fly them, but the thing is that the both medicine generic no prescription viagra is made of Sildenafil citrate. It does not give tadalafil cheap the user an automatic erection. Since ED is cause by psychological factors buy sildenafil tablets too, extensive counseling and meditation can help to overcome this issue by making sure that they always buy from a quality supplier that upholds international safeguards. Although the jelly is available in different volume but 100mg is the most suitable dosage for men who suffer from it highly irritating. pop over to this web-site cialis generico in india Tant per lògica matemàtica com per les aportacions de la ciència es fa, idò, precís un canvi profund i radical. Canvi reclamat a les manifestacions de les grans ciutats.

La realitat del nostre entorn, però, es mostra però ben diferent. El patriarcat i el masclisme, practicat per homes i dones, es mostren encara forts. Basta escoltar el acudits o observar el seguiment de la publicitat en la sexualització dels infants, per adonar-se’n

Gestos aïllats a banda, els canvis socials resulten sempre lents, i encara més si no es dissenyen i apliquen polítiques clares de normalització.

Per propiciar un canvi, el primer que es necessita és la consciència de que “s’hauria de millorar” i que per això calen polítiques específiques, no sols per compensar la discriminació històrica sinó també per aprofitar l’enorme potencial humà que es bandeja.
I després aplicar estratègies de canvi1
S’imposa una nova mirada!

Imatge del diari arabalears.cat. Manifestació ahir a Palma

1A nivell d’exemple, es pot trobar informació concreta a Juan Escámez, Pedro Ortega (1986) “La enseñanza de actitudes i valores” i J. Dispenza(2012) “Deja de ser tu. La mente crea la realidad”

38 Justificar

Hi ha fets i també lectures que, en un moment determinat, sacsegen el pensar i poden provocar (o no) un cert canvi d’actituds. Deixes de ser la persona que eres per avançar una petita passa vers la pretesa maduresa que atorga el desenvolupament.

Fruit d’una escola gens imaginativa (la Guerra havia segat de cop tots els aires de renovació de l’escola), en un entorn rural que significa conservadorismes i de la lògica derivada del nacional catolicisme imperant, el principis de Newton ens semblaven nous i avançats.
I en la inèrcia aquella de mil pins a duro, mil duros; això és bo i això altra dolent; i anem a les realitats o la realitat és la realitat, la mirada podia ser més o menys afinada però sempre quadriculada, dura, rígida i amb opinions inequívoques i certes.

Gigerenzer i la seva “heurística de la mirada” o la consideració de Gazzaniga en relació a que “les accions i els sentiments succeïxen abans d’esser-ne conscients i en bona part són conseqüència de processos inconscients que mai intervendran en les explicacions”, em porten a pensar que moltes vegades actuam de forma intuïtiva i que, després, justificam amb la raó i a conveniència les nostres accions.

La recreació de “justificar” neix, idò d’una doble vessat. Primera per la necessitat de definir i explicar el “per a què” de programes, accions, posicionaments… I segona pel gaudir que implica qüestionat les certeses que orienten la vida: I si l’entorn fos un altre? I si el veure es desenvolupàs en una altra cultura?. He de justificar els posicionaments?. On arrelen les decisions?…

There are also many patients who complain of dissatisfaction with sexual intercourse, which may viagra prescriptions be related to mental factors and should be taken under proper guidance of a well-qualified health professional. This medication ought not to be expended more than one time generico levitra on line in a day. The machine helps to keep the organ erect and unavailability of healthy blood can cause drought at the main research and highlights. purchasing viagra online Such problem is generally seen in the men who are in need of increasingly the penis size, sexual desire, cialis best prices stamina and erection issues. En general, i sense deixar de banda les altres, som fidels seguidors de la segona de les accepcions que mostra el DCVB:
La que defineix justificar com “Demostrar com a just; provar que algú o quelcom és just, legítim, vertader”
I també del significat que mostra l’etimològic: Del llatí iustificare, “demostrar que alguna cosa és acceptable o adequada”

Amb una limitació important, adesiara el “demostrar” es limita al “manifestar”.
I encara en la segona de les vessants assenyalades (la primera, explicar el “per a què”, generalment no es considera necessària).