38 Justificar

Hi ha fets i també lectures que, en un moment determinat, sacsegen el pensar i poden provocar (o no) un cert canvi d’actituds. Deixes de ser la persona que eres per avançar una petita passa vers la pretesa maduresa que atorga el desenvolupament.

Fruit d’una escola gens imaginativa (la Guerra havia segat de cop tots els aires de renovació de l’escola), en un entorn rural que significa conservadorismes i de la lògica derivada del nacional catolicisme imperant, el principis de Newton ens semblaven nous i avançats.
I en la inèrcia aquella de mil pins a duro, mil duros; això és bo i això altra dolent; i anem a les realitats o la realitat és la realitat, la mirada podia ser més o menys afinada però sempre quadriculada, dura, rígida i amb opinions inequívoques i certes.

Gigerenzer i la seva “heurística de la mirada” o la consideració de Gazzaniga en relació a que “les accions i els sentiments succeïxen abans d’esser-ne conscients i en bona part són conseqüència de processos inconscients que mai intervendran en les explicacions”, em porten a pensar que moltes vegades actuam de forma intuïtiva i que, després, justificam amb la raó i a conveniència les nostres accions.

La recreació de “justificar” neix, idò d’una doble vessat. Primera per la necessitat de definir i explicar el “per a què” de programes, accions, posicionaments… I segona pel gaudir que implica qüestionat les certeses que orienten la vida: I si l’entorn fos un altre? I si el veure es desenvolupàs en una altra cultura?. He de justificar els posicionaments?. On arrelen les decisions?…

There are also many patients who complain of dissatisfaction with sexual intercourse, which may viagra prescriptions be related to mental factors and should be taken under proper guidance of a well-qualified health professional. This medication ought not to be expended more than one time generico levitra on line in a day. The machine helps to keep the organ erect and unavailability of healthy blood can cause drought at the main research and highlights. purchasing viagra online Such problem is generally seen in the men who are in need of increasingly the penis size, sexual desire, cialis best prices stamina and erection issues. En general, i sense deixar de banda les altres, som fidels seguidors de la segona de les accepcions que mostra el DCVB:
La que defineix justificar com “Demostrar com a just; provar que algú o quelcom és just, legítim, vertader”
I també del significat que mostra l’etimològic: Del llatí iustificare, “demostrar que alguna cosa és acceptable o adequada”

Amb una limitació important, adesiara el “demostrar” es limita al “manifestar”.
I encara en la segona de les vessants assenyalades (la primera, explicar el “per a què”, generalment no es considera necessària).