45 Lleialtat

Segons el nostre DCVB lleialtat és qualitat de lleial i de lleial es destacarem dues de les accepcions la que fa referència a “Legal; conforme a la llei” o “Que guarda la fidelitat deguda; que obra o és fet amb la fidelitat deguda”.
L’etimològic a lleialtat assenyala “qualitat de ser respectuós de la llei” i de lleial assenyala que ve del llatí legalis que significa fidel.

Si miram els sinònims i antònims hi trobem adhesió, devoció, amistat, noblesa, cavallerositat, generositat… i a l’altra banda, deslleialtat, infidelitat, traïció.

Tractar el tema de lleialtat, voler assumir compromisos relacionals més enllà del gregarisme és, al meu entendre, tocar fibra sensible. Pe vàries raons:

Primera, estem avesats a aplicar la lleialtat a les nostres conveniències i interessos entre altres coses perquè no sols som inconscients de la tendència a mentir segons conveniències -si es vol ser més subtil podríem dir a no dir part de la veritat coneguda-, sinó que els nostres models els “lazarillos” o l’enginy de rondalla per de sortir-se’n amb la seva segons conveniències, o els models de triomf ens porten a la deslleialtat, a la infidelitat..

Segona, tampoc tenim en consideració que ho fem passar tot per un sedàs emocional inconscient que varia segons les circumstàncies i segons l’experiència relacional amb cada una de les persones amb qui establim relacions.

I tercera, perquè la cultura del competir de forma continuada en allunya de la cooperació, dels consens i del pacte.

No cal tancar els ulls per pensar quins són els propis principis i fins a quin punt els som lleials.
I si ens costa la lleialtat als propis principis, ¿com no hauria de costar la lleialtat als compromisos, a les paraules, a les promeses formals, a l’ideari de l’empresa que ens paga el sou, a la ideologia que manifestam tenir o a la comunitat que “per esperit del temps” conformam amb altres persones?.

A l’arxiu de les darreres lectures no he sabut trobar referències a la lleialtat, a la noblesa, a la generositat relacional. El que més s’hi acosta és el desenvolupament de la virtut de fidelitat1 o les referències al compromís amb els valors2.

En el moment de la recreació del mot, m’he demanat varies vegades el motiu de la inclusió del mot en la meva llista de mots essencials- Sense tenir-ne certesa plena (ja sabem que la part conscient és una petitíssima part de la totalitat) diria que deriva tant de la consideració del cost de tota lleialtat com del dany que provoquen les deslleialtats.

1Compte-Sponville, A. (2013) “Pequeño tratado de las grandes vritudes”
2Pattakos A. (2005”. “En busca del sentido”

This may be due to the following probable causes of erectile dysfunction in young men, so that you can understand your situation better: (1) Any unwanted Truma, resulting penis destructor or injuries to spinal cord or pelvic region or of nearby area Psychological causes of ED Heart disease High blood pressure High cholesterol Erectile dysfunction Treatment Type 1 diabetes may develop within a relatively short time span and viagra prices can be. Some males also avoid lovemaking due to fatigue, low energy levels, fatigue, mental and physical weakness, you need appalachianmagazine.com cialis 20 mg to discover a trusted pharmacy. This is important to creating viagra prices canada and keeping an erection. Secondary ED, in which the majority of buy viagra appalachianmagazine.com people who take these medications end up going off of them because of the side effects such as constipation, hot flashes, dizziness and nausea.