40 Supèrbia

A vegades, tal és el cas, les recreacions dels mots, resulten un tant atzaroses. Vull dir que no eren en aquella llista mental primigènia de mots on treballar el significat. Però després, a rel de converses o d’observació de fets, n’apareix la necessitat.

L’Alcover-Moll i el DIEC2 coincideixen. Supèrbia és “estima excessiva de si mateix amb menyspreu del altres; desig immoderat de la pròpia exaltació”.
L’etimològic assenyala que prové del llatí superbus, el que està per damunt, altiu.

Segurament es podria aplicar a la supèrbia la mateixa sentència popular referida a l’enveja: “Si l’enveja fos tinya, n’hi hauria molts que en tindrien” .

Al ser considerada , juntament amb l’orgull, un dels set pecats capitals, es tema conegut, estudiat i manegat. (Vegi’s el que s’assenyala a la versió castellana de la Viquipèdia)

You should always talk to the doctor cialis sale about the complete history of your health and let the doctor know if you are not convinced about the drug you are getting, it advised to consult a doctor to know if it is genuine or not: 1.The Website Is Well Designed And Put Together – most fraud companies do not have time to visit the local. Thus, the consumption of this jelly ensures to help you get harder in bed cialis 60mg and enjoy a satisfying sexual intercourse resulting in greater pleasure. It is a vital step to follow viagra 50 mg seanamic.com physician’s suggestion and we highly recommend you for the same. This allows you to save a significant amount when you buy from us pfizer viagra tablets you don’t need a prescription and we deliver the medications directly to your doorsteps. Sens dubte, l’estima d’un mateix es sana i necessària sempre i quan no sigui excessiva i amb “menyspreu dels altres” o que comporti “desig immoderat de la pròpia exaltació”.

En la present recreació voldria orientar la mirada sobre aquest “menyspreu dels altres” que es pot presentar disfressat de vàries maneres: ideologia, exigència de drets, convenciment, generalitzacions…
I que a més es mostra, moltes vegades de forma inconscient, de múltiples maneres: a l’hora d’estacionar el cotxe, en el respecte a les cues o la simple atenció als drets de les altres persones.

Si som capaços de la mirada interior, si observam, des de certa distància, el que ens volta, segurament trobarem petits exemples d’accions empeses per la supèrbia.
I si s’aplica el vell criteri de que el que et molesta dels altres és el que has de començar a treballar en tu mateix, llavors ja tendrem tasca presa.

Imatge. Supèrbia de “El Bosco” a la Taula dels set pecats capitals