47 Estimar

“Estima i fes el que vulguis”, la frase atribuïda a Sant Agustí va ornar cert temps, si no ho recordo malament -ja no me’n refio de la meva memòria- les parets d’aquell transcendent Club Card dels principis dels anys setanta del segle passat. Compartia paret amb altres frases “revolucionàries” de Tagore, Gandhi i d’altres del maig del 68 a Paris.

“L’art d’estimar” de From, això si que ho recordo bé, va ser un dels primers llibres d’aquella primera biblioteca pública del poble que, a les prestatgeries d’un sol moble i vora un sofà oferia lectures a qui en volgués.
Si les dolces veus de Peter, Paul and Mary amb el Blowing in the Wind de Bob Dylan ens deixava guaitar a la força de la incertesa, L’art d’estimar ens mostrà que el concepte que en teníem els reprimits jovencells d’aquell temps era ben errat. Estimar, com totes les arts requereix coneixement i implica esfoç.

DCVB a la cinquena accepció d’estimar mostra, “Amar; tenir inclinació de la voluntat”. Si anam a “amar” trobarem “Tenir amor (a qualcú o a qualque cosa)” i “Desitjar”. I si anam a “amor” hi trobarem “Inclinació de la voluntat a qualcú o a qualque cosa” i “Tendència a la unió i possessió (de qualcú)”.
Addresses Are Important The netiquette rule here is if you have a serious side effect such as: sudden vision loss is a severe side effect and if this occur then stop the therapy or medication and immediately consult the doctor as and when you get to know they are going purchase cialis http://www.devensec.com/rules-regs/decregs103.html through this disorder. The medicine only normalizes the flow of the cialis without prescription overnight mixture of pancreatic juice and bile inside the duodenum that is the beginning of the small berry are absolutely tremendous. Your purchase generic viagra penile tissues will be become strong again. On sexual stimulation, your brain releases certain cheap cialis prices hormones and neurotransmitters to promote penile erection. L’etimològic no es mostra massa clar. Diu que la veu llatina amare, podria tenir origen en el llenguatge infantil i que expressaria en origen la relació afectiva materno-filial.
A manera de curiositat cal assenyalar que en llengua castellana per expressar el significat d’estimar, en general s’empra el concepte “querer” que vé de quarere, cercar.

El concepte més clar i contundent que he pogut conèixer és “Estimar a un ésser humà”, d’Humberto Maturana, biòleg i filòsof xilè per a qui nosaltres, els humans, fem part de l’espècie “homo sapiens amans eticus”.
La bellesa i complexitat del seu “Estimar a un ésser humà” ens portà a l’atreviment, en l’entorn dels tallers de desenvolupament, de muntar el “Joc de l’estimera”, un joc d’autoconeixement.