44 Confiança

Ja és un tema poc discutit, les emocions i els sentiments condicionen els raonaments. Les filies i fòbies personals resultaran,idò, definitives no sols en l’entorn relacional (les 150 persones segons Dunbar) sinó també en la selecció i assumit d’informacions i, en definitiva, en la conformació de l’ésser.

Des d’aquesta perspectiva la confiança en resulta clau de volta del mon relacional i, de rebot, del mon empresarial i en tot intercanvi d’informacions.

L’etimològic mostra confiança, de confiar (con+fides) “tenir total fe o lleialtat”

El DCVB, en algunes de les accepcions mostra “Seguretat d’aquell qui compta amb el caràcter, capacitat, discreció o bona fe de qualcú”,”Seguretat d’aquell qui compta amb alguna cosa” i “Franquesa, relació de tracte exempt de cerimònies entre persones que confien cadascuna de la discreció o bona fe de l’altra”.

Més ampla és la informació que mostra la La Viquipèdia: “La confiança és un sentiment cap a les altres persones que indica la creença que compliran els acords, tàcits o explícits, en què es basa la relació o que seran capaces de fer una tasca concreta. La societat es basa en uns lligams de confiança mínims que permeten la convivència i l’establiment de normes comunes. Aquesta confiança també es dóna en altres espècies animals però no es considera com a tal perquè depèn de l’instint, no és conscient com en el cas dels humans. Quan la confiança està més enllà de la racionalitat, això s’anomena fe.

Great looking pump in Karachi can be utilized without trouble by any man with buy cheap cialis icks.org little penis inconveniences. You will be properly guided and instructed by him to choose the right dosage as this drug is a added feature viagra uk. For attaining best results, it is advised to intake two capsules cialis generico mastercard twice daily with milk or water. If only we could help ourselves from indulging in our vices, so many untimely deaths could have been prevented. discount sale viagra Els individus capaços de generar confiança en els altres tenen més poder, ja que poden influir la resta de persones. Sovint va associada a la predictibilitat de la conducta, a bones dots de comunicació i a la possibilitat de generar empatia. Es reforça amb l’experiència, és a dir, una persona que ha demostrat ser digna de confiança, tendirà a suscitar major confiança en properes ocasions. Això explica per què hi ha gent amb més problemes per a confiar en altres, segons les experiències passades. La confiança en un mateix és un dels components de l’autoestima i sorgeix amb el primer desenvolupament psicològic (segons Erik Erikson des del naixement amb el lligam amb els cuidadors del nadó)”.

Voldria remarcar això de que la confiança va associada a la predictibilitat de la conducta i es reforça amb l’experiència. Que és condicionada, per les dots de comunicació. I que hi juga un paper important la empatia, aquesta capacitat de llegir els sentiments aliens i de sintonia personal que obeeix a múltiples factors i que, segons sembla arrela en la primera infantesa i fa posada a l’inconscient.

Una altra variable a considerar i que es mostra ben present és que la confiança no es pot comprar, no es pot adquirir a voluntat, s’ha de guanyar amb fets.

En aquest entorn de crisi actual (març de 2020) Harari a The Financial Times també parla de confiança, amb la necessitat inajornable de restablir la “confiança en la ciència, en les autoritats publiques i en el mitjans de comunicació.”

Imatge de Google