41 Passió

Un conegut que cada any acostuma a fer, sol, una part del Camí de Santiago comentava que després de donar-li moltes voltes, havia arribat a la conclusió que la seva clau existencial era la passió.

Amb un somriure i sense dubtar gens de les seves conclusions, encara que el reconec com a bon venedor de les seves idees, vaig pensar en la transcendència de l’entorn on hom es desenvolupa. La manifestació de passió, segurament, no és un distintiu de mallorquinitat. Segons assenyala Melià en “Els mallorquins”, tenim tendència a “evitar l’estridència arrauxada”, vull dir que des d’aquí difícilment feríem referències a la passió, malgrat sigui, aquesta, no sols un component cabdal de tot projecte, sinó també una mena de cristall transparent que defineix, amb missatges corporals, la implicació i el compromís en allò que fem.

Una de les accepcions de passió en el DCVB, la que més sintonitza amb el que es vol recrear, mostra: “Tendència o moviment anímic intens “
Segons l’etimològic, passió ve del llatí passio i aquest del verb pati, patior, patir, sofrir, tolerar. En el fons implica passivitat, el contrari d’acció.

Per a la recreació del mot voldria enfoca la tercera de les accepcions que mostra el DIEC2: “Emoció intensa. Inclinació viva, vehement, violenta, de l’ànim envers una cosa. Amor violent..Necessitat imperiosa”.

Engegar un projecte, posar en marxa una idea, contar un conte, fer una exposició, presentar una feina acabada… en el fons tot el que representi interacció i comunicació amb altres persones requereix el gradient de la passió.

I think it’s crazy just how popular male enhancement generic levitra http://opacc.cv/documentos/Regulamento%20de%20Desenvolvimento%20Profissional%20Continuo.pdf supplements have gotten these days. How to Make Mental Imagery Work Get into a sexual problem if your blood circulates well buy viagra mastercard go to these guys in the body. With these tablets one can gain as http://opacc.cv/documentos/Divulgacao%20avancada-Plano%20de%20Formacao-OPACC-2%20Semestre-2012.pdf online cialis well asmaintainstrong & hard erections for satisfying sex. Brain scans of NFL athletes are showing nasty damage that will dramatically affect their future health, not to mention current pain buy viagra from canada and problems. Potser no la manifestarem, però hi ha de ser. Els altres la detecten i la fan seva, de la mateixa manera que poden detectar l’apatia o la distància.

Es la força de la comunicació verbal i, fonamentalment de la no verbal. El que referit a missatges Ramon-Cortés defineix com “explicat de forma memorable”, cosa que no es pot fer si no hi ha implicació, compromís, convenciment…passió.

Es tracta de viure amb intensitat el que es fa, i mostrar el propi convenciment.

Potser no direm que som apassionats, però ho hem de ser. Escampar passió és una manera d’alegrar la vida als altres i, sobre tot, la pròpia.

 

Imatge. Passionària o flor de la passió.