46 Felicitat

Segons en nostre DCVB, “satisfacció completa de l’ànim; estat de l’ànim plenament satisfet”;
L’etimològic assenyala que prové de felicitas, atis, fortuna, plaer, alegria, bona estrella… i que, alhora, deriva de l’adjectiu felix, fecund, fèrtil, productiu, pròsper, afortunat…

Perseguir la utopia de la felicitat és una constant en l’ésser humà. Hi da dia mundial de la felicitat (20 de març) i programes, actes i ofertes a balquena.

Sobre el concepte i de com arribar.-hi, en tenim referències clares que van d’Aristòtil (s.IV aC) a Cskszentmihalyi o Sternberg de finals del segle XX, entre altres.
En tot cas sembla ser, pel que assenyalen tant els científics com els poetes, que la clau per aconseguir-la és situa més en el procés, en la feina que es fa per arribar-hi, que no en la meta.

Espipellant una mica d’aqui i d’allà es podria assenyalar:
Aristòtil a la seva “Ètica a Nicomac” mostra les deu virtuts que, segons el seu parer, cal treballar per apropar-s’hi:
Apacibilitat, control de les reaccions. Fortalesa, trobar el punt entre imprudència i covardia. Tolerància, saber perdonar sense passar de tot. Generositat, ajudar als altres però mantenint el jo. Modèstia, conèixer errades i virtuts. Magnanimitat, equilibri entre el menysprear-se i els deliris de grandesa. Veracitat, mesurar i controlar les paraules. Gràcia, saber estar. Sociabilitat, saber elegir amics i, després, cuidar les relacions. Decòrum, oferir i alhora exigir respecte. Justesa, al considerar les necessitats pròpies i alienes.

Sternberg parla de factors d’auto sabotatge i assenyala que el camí del benestar el troben les persone que: s’automotiven, controlen els impulsos, perserveren, converteixen els pensaments en accions, finalitzen les tasques, no posterguen, no tenen por al risc, al fracàs, accepten la crítica justa, no són dependents ni es refugien en l’autocompassió, converteixen les dificultats en reptes, que saben aplaçar les gratificacions i tenen autoconfiança.

Generally, it sildenafil 50mg happens in male impotence when a man cannot ejaculate. With every dose of this wonderful medicine, user can be hard to purchasing viagra in canada cute-n-tiny.com get motivated to perform exercises, even knowing the array of health benefits regular exercise can increase arousal and help prevent male erectile dysfunction. On the off chance that orden viagra viagra you have addresses about your meds, numerous solid Internet drug stores offer their drugs at reduced selling prices. Treatment side effects may be equivalent for all varieties of radiation therapy, despite the fact that a whole lot of patients report a fewer number of female viagra samples side effects making use of safe medicine. Csikszentmihalyi és qui, des del meu coneixement i mirada concreta més el camí al definir, entre altres coses, els components del gaudir:
-Activitat desafiant, que requereixi habilitats. A qualsevol activitat se li podria posar una meta desafiant.
-Combinar acció i consciència, fer la tasca amb concentració
-Metes clares
-Indicadors d’avanç, retroalimentació immediata
-Concentració amb el que es fa
-Exercir el control sobre el que es fa
-Pèrdua d’autoconsciència, total implicació
-Transformació del temps, que passa volant

I tampoc no podem deixar de banda les aportacions de E. Fox que defensa una actitud optimista i acaba dient: “·El que ens fa més feliços és implicar-nos en alguna cosa que tengui sentit per a nosaltres. Tots som capaços d’entregar-nos a una causa i esforçar-nos per tal d’obtenir un objectiu valuós”.
O aquella sentència a vegades atribuïda a Goethe i altres a Sartre: “La felicitat no és fer els que ens agrada, sinó que ens agradi el que fem”.
En definitiva i lligant-ho amb Csikszentmihalyi: “La felicitat no és quelcom que passa…és una condició vital que cada persona ha de preparar, cultivar i defensar individualment”