3 Arrels

Sessió ARRELS. RESUM
Data: 05/11/2022
Espai 36

Objectius: Pensar i descriure trets familiars dels nostre ésser
Continguts: Fixar aprenentatges. Entorn llunyà: Superestructura (+Idees clau)
Indagar sobre arrels familiars

Nota: La sessió d’avui, al haver-hi pocs participants, ha provocat certes modificacions: Alentir una mica el programa previst per anar més lents i tenir temps d’esplaiar-se en un tema singularment sensible

ACTIVITATS:
I Benvinguda (Respiracions)
Petita explicació sobre ones -Delta- cerebrals (Dispenza)

        • Genètica + entorn = AutopoiesisMalgrat els condicionants culturals i les petjades familiars, es dona una interrelació amb els altres i amb l’entorn: Ens anam fent de forma continuada!.

Comentari AC/1- El papers (lligat a la creença “ser normal” de l’anterior pluja d’idees)

– S’ha aprofitat l’avinentesa per fer una petita recapitulació de les sessions anteriors

-Cada persona ha pogut contar la seva experiència en relació a la recerca de les arrels familiars: padrins + missatges rebuts.

II Persones de valor. El meu mapa (Definició)

(Demanar. Proposar. Escoltar, Acordar. Reconèixer)

Propera sessió: dis 19/11

Treballs a fer:

-Indagar sobre les arrels familiars (qui no ho hagi fet).

-Definir 5 persones de valor (aquelles que saps que t’estimen i són sinceres)

-Una vegada definides, si podeu, demana’ls com us veuen a l’hora de demanar, proposar, escoltar, acordar i reconèixer.

(Resto a la vostra disposició per a possibles consultes i/o aclariments- WhatsApp del grup o privat))

2 L’aire

Sessió L’AIRE
Data: 29/10/2022
Espai 36

Objectius: Reflexionar/interioritzar els aprenentatges del taller “Presentacions”
Relacionar els elements que, estant fora del nostre abast, ens condicionen
Assenyalar pautes per preparar el proper taller “Arrels”

Continguts: Fixar aprenentatges (Vivència+Idees clau)
Aspectes condicionants / Noves idees clau
Treballar les arrels: Mapa

ACTIVITATS:

I Benvinguda (sintonia rítmica)
Benvinguda i auto presentació dels nous participants: Eulàlia i Barita
“Presentacions” en el sentir + Experiència de Maria dels Angels
Cada persona fa referència en el seu sentir. El sentir com a base de pensar i l’actuar
Comentari sobre experiència de M. Dels A.: Convidar i persuadir, si. Forçar no
(Transcendència dels “petits moments”: foc, la mar…el cas de la pansa)
Fonts. Posicionament personal
Tot el que es diu, es dit per algú
Res és el que sembla. Cal qüestionar-ho tot
Què m’aporta la reflexió de les idees clau (Utilitat/Pluja d’idees)

Síntesi compartida sobre Tothom viu el viure que vol viure Es mostren certes discrepàncies que van del de “No es ver!” al sentir majoritari de l’existència de “Circumstàncies limitadores”. Després del debat resta la idea de que si hi ha coses que no podem modificar si que podem triar la nostra actitud en relació al que passa. La idea a nivell intern pot qüestionar els “es que…”. A nivell relacional pot ajudar a entendre i respectar les decisions dels altres. A nivell social pot ajudar a qüestionar determinats “mèrits” i “reconeixements”

II Superestructura: a. Compartint idees (Com ho he fet?/parelles) 05 b. Utilitat (Pluja d’idees) 10
Creença generalitzada de “persona normal” /Informació deformada que ena arriba (premsa i xarxes) / Entorn de conflicte permanent / Salut / Economia global. Política / Fragilitats del medi ambient / Ritme de vida / Sexe / Entorn socials i natural, clima/ Religió / Alimentació / Recerca de doblers a qualsevol preu…
La síntesi lliga amb les idees acteriors: MOLTES COSES defugen del NOSTRE ABAST, però L’ACTITUD front el que passa és COSA NOSTRA.
III – Els meus pensaments no són jo, vibracions bioquímiques
L’ésser dels padrins (Plantilla d’investigació)
Missatges recurrents (Llistat)
En la conversa sorgeix una nova idea-força: -Tot té un cost!
Resta pendent: Comiat L’excursió als 20 anys – Genètica + entorn = Autopoiesis

Materials: Pissarra (Retoladors) + Plantilla padrins (a trametre)
Altres materials addicionals: Aprenentatges familiars (joc/Dest.)
Des del cel-ras (Dest.)
Propostes de futur: Incorporar els temes “Creences limitadores” (Lali) i “Pensar-sentir-fer” (Bàrbara)

1 Presentacions

Sessió PRESENTACIONS
Data: 15/10/2022
Espai 36

Objectius: Identificació de persones
Presentació dels tallers
Pautes de preparació del següent taller

Continguts: Identificació Expectatives, Idees clau, Model

ACTIVITATS:
I Espera. Benvinguda
Auto presentacions i expectatives
– Ment candorosa/infantil
Identificació amb una imatge (justificació)
– Vista d’ocell
Què heu vist? Parelles
Posada en comú
-Ens identificam amb el que hem triat

II Els tallers (Proposta i debat)
Proposta definitiva (consens a treballar propera sessió)
– I com s’aprèn?. Reflexionant amb altres
III El model instructiu de Ferrández/Sarramona/Tarin
– Viure el viure que vols viure
IV Condicions de l’entorn
Quines coses afecten el meu viure
Treball individual (de cara al proper taller)
Comiat (les mirades)
Sentiments

Materials: Indicador de benvinguda +Imatges + Pissarra (Retoladors)

NOTES (Recollides en el taller)
Expectatives: Coneixement personal / passar-ho bé/socialització / utilitat, coses positives/
compartir / aprendre / el que surti / res en concret.
Vista d’ocell: Pau, tranquil·litat, la força de les coses senzilles, experiència grata.

Millorar 2022-23. Tallers

Destapa’t / PDP – MILLORAR

Taller 2022/2023
Objectiu: Que totes i cada una de les persones puguin dissenyar i desenvolupar un programa de desenvolupament (PDP)
Calendari: 15 sessions de 1:30h (13 tallers +2 sessions de devolució/avaluació del programa d’acció personal).
Dissabtes. Espai 36 (De 17:00h a 18:30h)
Dies: Segons programa. Devolucions: 6 i 20 de maig i 3 de juny.
Dinàmica: Sessions interactives (Treballs sessió anterior+tema+experiències personals).
Dinàmiques de grup.
Compromís d’acció. (investigació personal)
Procés: L’entorn –> Arrels->Autoconeixement –> El meu relat –> Camps de millora –> Programa d’acció

CONTINGUTS I ESTRUCTURA (Proposta):
0 Presentacions (15/10/2022)
Auto presentacions. Identificacions. Expectatives
1 L’aire (29/10/2022)
Els condicionants de la superestructura. Culturals. Creences i costums familiars: una lectura.
2 Arrels (05/11/2022)
Padrins. Relacions familiars. Lectura dels records infantils
3 La meva mirada (19/11/2022)
Elements (Roda de vida). Diferències entre situació i desig. Moments
4 Els punts de partida (10/12/2022)
Fortaleses. Motius d’orgull (Penediments?). Possibles camps d’intervenció.
5 Miralls i referències (21/01/2023)
Els meus referents. Aportacions i aprenentatges.
6 Eines de control. (04/02/2023)
El meu relat personal: Elements i estructura. Possibles alternatives. El camí de les rondalles
7 Demandes d’opinió i ajuda (25/02/2023)
Persones de valor. Orientadors familiars
8 Desitjos personals i lectures (pròpies i alienes) (04/03/2023)
Somnis personals. Tria d’intervencions.
9 Elements i estructura d’un programa d’acció (18/03/2023)
Diversos models d’intervenció
10 El meus programes (05/04/2023)
On i com vull intervenir
11 Aplicació del programa. L’avaluació (29/04/2023)
Agenda. Controls del procés. Dificultats i problemes
12 Aplicació del programa. (A determinar la devolució)
Utilitat. Valoració de l’experiència.

9. Avaluació i tancament

Varem decidir fer l’avaluació peus davall taula, just abans d’iniciar el sopar de tancament del curs, del taller d’enguany que  anomenàrem “vestit a mida”.

Una avaluació tan senzilla com contundent: es tracta d’assenyalar un aspecte positiu, un de negatiu i l’aportació més important.

En quan als aspectes positius en destaquen:

Els tallers de comunicació / l’estructura del grup, no competitiu i amb visions diferents / les aportacions individuals i haver tractat el tema del dol / assentar coneixements vists altres anys així com veure coses noves / la diversitat de les exposicions i aportacions / les persones, cada una treu la millor i aporta energia / les reflexions personals posteriors a les sessions.

En quan als aspectes a millorar:

Comunicació, la informació usant diversos canals no sempre arriba (2) / no poder assistir a totes les sessions / rotació de persones / certa falta de formalitat (2)/ assistències sense continuïtat.

You can find this medicine in three dissimilar forms and taste cialis super of tablets, jellies and soft tablets. You viagra online generic can last longer in bed and satisfy her fully. The lab tests, and diagnostic imaging tests such as X-rays, pfizer viagra mastercard CT scans, MRI are typically normal. Erectile dysfunction is much greater in patients with diabetes than in the common inhabitants, and viagra france it is directly indicative of hyperglycemia and inadequate blood glucose management.

Utilitat (aportacions personals):

Acceptar i superar el repte de preparar un tema per exposar / en alguns casos el tema del dol a ajudat a reobrir i rectificar un tema mal tancat / remou, ajuda a refrescar (i rectificar) posicionaments / de banda aprendre coses noves, ajuda a conèixer-nos a nosaltres mateixos / m’ha aportat confiança personal / m’ajuda a fer feina amb mi mateixa sense deixar-me malament / viure l’ara, fent el que era previst.

En definitiva, un taller amb alts i baixos en quan a assistència, però útil per a les persones implicades.

Es va demanar la continuïtat de l’experiència.

De cara a la programació del taller de l’any vinent, es deixa un mes per elaborar diverses propostes (equips encapçalats per Xisco, Eulàlia i Bàrbara) abans de triar el camí definitiu.

(Imatge: arrels de cocoter)

8. Mites/2 (Rondalles)

La finalitat era intentar reflexionar sobre els mites que, de forma col·lectiva, hagin pogut incidir e el nostre ser.

Després la ullada als mites clàssics, després d’intentar analitzar les nostres crrences més profundes, varem considerar que, tal vegada , resultaria il·lustratiu analitzar els missatges dels contes que ens havien contat o llegit, essent infants.

Na Xisca, que no podia ser present a la sessió, havia tramès la lectura del seu compte. així:
Conte: “En Joanet i es set missatges”
-És curiós el tractament de la mentida no sols com a estratègia, sinó com a proesa, com a repte, a veure qui la diu més grossa.
-El protagonista envesteix l’aventura cridat pel repte d’aconseguir ser gendre del Rei. Ho farà acompanyat per aquells que li poden oferir les fortaleses que ell no té. La força bruta com a complement de la intel·ligència i l’astúcia.
-La relació entre ell i els que li ajuden són les d’amo-missatge, no són les d’un benefactor que només demana a canvi amabilitat o agraïment o que simplement ofereix guia o ajuda en compensació a una bonhomia o a una bona causa. Aquí hi ha un tracte econòmic, una barrina feta.
-Les dictes, la paraula donada, la barrina feta són pactes d’obligat compliment per ambdues parts de la proposta.
-El triomf de la perseverança, l’astúcia, per sobre de les proves i els emperons per arribar a la fita.
-Pare i filla acaben per tombar el coll davant l’evidència, en contra de les aparences, de que en Joanet era homo de bé i desxondit i que si era corbo i geperut de cos no ho era d’ànima.

Na Catalina i en Jaume varen coincidir amb la mateixa: En Joanet de sa gerra
-La necessitat de  disposar de certa personalitat si no es vols veure empès a fer coses que no acaben d’agradar
– L’ambició desmesurada no acostuma a acabar bé. També es pot entendre amb allò que “com més té, més brama”
– També, segons com es fa la lectura, potser un suggeriment al conformisme, en el sentit que si es desitja més del que correspon es pot acabar malament
It is learnt that people rush to do sex just after taking the medicine. order generic cialis The pharmaceutical online offers this drug at least expensive on the grounds that they accumulate the solution, straightforwardly from the makers. commander levitra http://djpaulkom.tv/the-types-that-is-different-of-therefore-the-7/ at discount gives quick alleviation to all the barren men. Musli Strong capsules: These capsules are full of herbal nutrients commander viagra that are extremely helpful to stay longer in lovemaking. For those who already purchase 176-191 peptide, all of this will seem redundant. click this cheap tadalafil no prescription
Na Lali, de banda assenyalar la problemàtica identificació amb el llenguatge de les rondaies i de la singularitat de la seva pronúncia, va analitzar “En Martí Tacó” del qual se’n va extreure un missatge ben singular:
-Amb un poc de sort, te’n pos sortir amb poc esforç i moltes mentides.
Tant de “El festejador” com de “En Pere de sa butza“, en va treure unes mateixes idees:
– Ningú neix ensenyat, sempre cal un procés d’aprenentatge
– Si no ho saps, no diguis res

En Guillem de “Sa filla des carboneret:
De banda destacar el fet de la protagonista femenina i de que la rondalla no segueix l’estructura habitual, assenyala:
-La força de l’eny i del domini del llenguatge
-La desconfiasnçá persistent del pare, malgrat l’encer en la resolució de reptes de la seva filla.
– La lluita constant, que no cal defallir persortir-se’n.
– Davant una injustícia, romp el pacte formal amb el rei. fent prevaler la pròpia consciència sobre la norma establerta.

Després d’alguns comentaris referits a “Pèrdues” (tractades a la sessió anterior) es donà per tancada la sessió i el taller.
Resta pendent el tema de la por que es tractarà el mateix dia del sopar de comiat.

7. Pèrdues i dol

Na Bel va aparèixer amb el cabell ben allisat. De seguida ens va treure de dubtes, havia anat a la perruqueria no per atendre l’ocasió sinó perquè havia de fer de testimoni a les noces de dues persones vídues, una prova d’haver superat el dol. Bona manera d’entrar en el tema!.

Una vegada a la sala i just abans de començar la seva intervenció ens entregà unes fotocòpies amb orientacions sobre efectes, processos i necessitats del dol. A la portada una frase shakespeariana definitòria: «Donau veu al dolor: el dolor que no parla gemega en el cor fins a rompre’l»

Certament, parlar de pèrdues i del procés del dol no és gaire habitual. Generalment, en cada una de les possibles múltiples pèrdues, ens aferram als tòpics culturals habituals o als encara més perillosos silenci i negació. Perilla així que el dol per una pèrdua s’enquisti, amb la possibilitat que es torni crònic i, en tot cas, tòxic.

Al iniciar la intervenció el cos de na Bel evidenciava certa tensió, derivada del tema i del moment.

Malgrat tot, de mica en mica va anar desgranant, de forma ordenada, la complexitat del tema.

Primer assenyalant les fonts, després mostrant els nombrosos casos en que es dóna el dol, passant per les etapes de tot dol i acabant amb pràctiques habituals que la moderna psicologia considera errònies.

Sintetitzar tot aquests continguts, vint pàgines!, representa una enorme dificultat i, alhora, un repte. Som-hi!.

Les pèrdues es poden originar per múltiples raons. Des de la mes dramàtica que potser la pèrdua d’un fill, fins a la pèrdua d’un objecte apreciat o d’una amistat, passant per les separacions, jubilació, pèrdues de feina, mascotes, pèrdues físiques…

Tota pèrdua implica uns determinats símptomes que poden aportar respostes físiques (insomni…), mentals (incapacitat de concentració…), emocionals (ansietat…) i conductuals (apatia…)

After continue reading address super generic viagra all, a treatment is supposed to eradicate all problems and not let them come back later in life. In fact ever since sildenafil viagra was brought into the market, it became popular and the first choice of treatment. It helps in relaxing capillaries view that drugshop prescription viagra uk that bring blood to the penis in order to have sexual intercourse. You need to practice kegel exercises at least 2 hours before you take your Kamagra gel. cialis online store

En tot cas, i com sempre sol passar el que resulta més transcendent és l’actitud personal davant el que ens passa. Actitud que en molts casos podrà requerir l’ajuda d’un professional o, si mes no, intentar agafar certa distància per entendre el procés.

En tots els casos es passa per un itinerari de diverses etapes (el perill és situa en quedar-se encallats en alguna de les etapes) que varien una mica segons els autors i que es podrien definir:

1. Xoc, trauma, incredulitat… en el moment del adonar-se’n.

2. Ràbia, negació, ira, sentiment de culpa…per què ha passat?, perquè a mi?

3. Tristesa, dolor… quin desastre!

4. Acceptació de la situació, conformitat… s’ha de continuar!

5. Acceptació de la nova realitat, creixement, transformació… què hauria de fer?

Al llarg de la intervenció aprofundí, de forma singular, en el temes: defuncions, separacions matrimonials, control de sorpreses inesperades (no embarassos, fills..) i jubilacions.

6. Mites/1

Na Catalina Galmés ens ha apropat als mites grecs, aquells que són gairebé més coneguts per noltros.

Mites, que són un intent de poder exposar allò que tenien com a inexplicable.

En concret ens parla dels qui considera més interessants, del seu punt de vista. Ulises, heroi i rei d´Ítaca i Antígona, que lluita per les seves conviccions i principis. (més…)

5. On som?

Es va iniciar la sessió comentant una mica els exercicis derivats dels “diversos nivells d’escolta”. El comentari més generalitzat era que al reflexionar sobre la qüestió sorgeixen situacions imprevistes com, per exemple, la força de les rutines adquirides o dels marcs situacionals arrelats (en el cas de les converses familiars).

Ateses, també, les baixes d’alguns participants es deixà obert el tema, per tal d’intentar experiències d’escolta activa en altres entorns.

Arribats aquí, s’inicià la sessió “On som?” amb un exercici individual  sobre els “mites culturals que m’han acompanyat al llarg de la vida” que, després, a voluntat, es compartiren. A nivell de grup sorgiren temes oberts com: fidelitat  a la parella, ajudar als altres, “val mes riure que fer riure”, “de la feina se’n treu el profit”, no fer als altres el que no vulgui per a un, els rebuig a l’engany, el treball per superar el “passar pena” per a tot i tothom, la incomoditat dels enganys, no jutjar als altres, hi ha el que hi ha…i també sorgiren conceptes ja treballats en alguna ocassió en el sé del taller com allò de “tothom viu el viure que vol viure” o aprendre a no donar consells si no els en demanen.

En alguns casos significaven lluites personals i en altres missatges rebuts. Am tot i amb això s’utilitza l’aportació per comentar la conveniència de reflexionar i descriure el que en podriem anomenar relat vital o construcció del propi mite.
Treating sexual disorders just by ordering http://frankkrauseautomotive.com/testimonial/great-service-easy-buying-process/ cialis side effects online is a boon for Britons. Neuromuscular dysfunction: Electrotherapy can help improve blood flow, help in motor control and also strengthen the brain. 3. viagra samples cheap frankkrauseautomotive.com This certifies that the purchase levitra drug is safe and secure. Since we have understood the http://frankkrauseautomotive.com/cars-for-sale/2012-honda-accord-ex/ cialis professional no prescription causes of Failure, we should do early prevention.
A tall d’exemple s’oferí un resum del “Reflexionari”, derivat de lectures i exercicis que s’ha anat treballant en els darrers anys. Un conjunt de 85 idees de reflexió extretes de set fonts: teoria quàntica, física, biologia, neurociència, psicologia, sociologia i teologia.

Una proposta que, d’altra banda, mostra vint-i-sis suggeriments de possibles activitats de reflexió i que conclou amb 10 propostes vitals.

Va resultar una sessió curta però amb el repte d’un llarg treball de lectura i reflexió que, una vegada fet arribar un exemplar a cada un dels participants, haurem de comentar en la propera sessió.

4. Nivells d’escolta

Tal com era previst, Bàrbara Servera, vertadera especialista en oratòria i comunicació, va desgranar de forma sintètica i amb seguretat, els nivells d’escolta que mostra Covey, Es a dir, distingir entre:

  • Escolar ignorant l’interlocutor (ben habitual en les converses de carrer)
  • Fingir l’escolta (fonamentalment es dona a la feina i a la família)
  • Fer escolta selectiva (del missatge total seleccionar sols el que interessa)
  • Escolta atenta (intentar entendre les paraules que l’altre diu)
  • Escolta empàtica (treballar per “comprendre” realment l’altre, in de banda els mots hi juga la comunicació no verbal, l’entorn i el sentir)

After the omission of the patent law for the medicine, the first Indian company has made their lot by the business of vardenafil levitra online with different names. Other owners also buy time with the resort, and you also every single pay out for only what cialis canada no prescription you use. The study included approximately 240 men (between the age low priced cialis http://donssite.com/baby-bunny-nest-in-grass.htm group of 40-50 years sufferfrom different erectile problems. This article is not meant to replace what your doctor tells you, it is just a discussion on the top most priority of doctors when they talk erectile dysfunction. discount viagra india
Després de fer preguntes als assistents (i propostes de millora comunicativa) va incidir sobre les cinc variables fonamentals de la reflexió relacional: com demanam, reconeixem, acordam, oferim i escoltam.

El resum de la sessió l’ha fet Catalina Ramis que ofereix un exemple de l’escolta empàtica del grup al assenyalar:

Dissabte dia 3 de febrer a les 17:30 h a l’espai 36 s’anunciava una activitat oberta a totes les persones interessades, “na Bàrbara Servera ens farà reflexionar sobre els diversos nivells d’escolta”, incidia el card.cat.
La proposta me va engrescar de seguida, volia escoltar el que la Bàrbara ens havia de dir i mirar i descobrir que es cou al taller de desenvolupament “Destapa’t” dirigit per Guillem Pont.
Aprendre a escoltar…
Goethe va dir que “Parlar és una necessitat, escoltar és un art”
És pràctica habitual dels tallers que el darrer que arriba, faci un resum de les aportacions. A aquesta tasca dedic aquest mati fred de diumenge amb gratitud.
Tot escoltant atentament a la meva amiga de la infantesa, vaig copsar que la seva intervenció anava molt més enllà d’exposar amb magisteri teories i mètodes per aprendre a escoltar, el vertader regal és l’actitud que transmeten tots i cada un dels participants del taller, que es dediquen ferventment a la mediació sobre l’amor i la compassió universal.
Us podeu imaginar la sensació de calidesa que és trobar algú que tot i el fred es destapa?