9. Avaluació i tancament

Varem decidir fer l’avaluació peus davall taula, just abans d’iniciar el sopar de tancament del curs, del taller d’enguany que  anomenàrem “vestit a mida”.

Una avaluació tan senzilla com contundent: es tracta d’assenyalar un aspecte positiu, un de negatiu i l’aportació més important.

En quan als aspectes positius en destaquen:

Els tallers de comunicació / l’estructura del grup, no competitiu i amb visions diferents / les aportacions individuals i haver tractat el tema del dol / assentar coneixements vists altres anys així com veure coses noves / la diversitat de les exposicions i aportacions / les persones, cada una treu la millor i aporta energia / les reflexions personals posteriors a les sessions.

En quan als aspectes a millorar:

Comunicació, la informació usant diversos canals no sempre arriba (2) / no poder assistir a totes les sessions / rotació de persones / certa falta de formalitat (2)/ assistències sense continuïtat.

You can find this medicine in three dissimilar forms and taste cialis super of tablets, jellies and soft tablets. You viagra online generic can last longer in bed and satisfy her fully. The lab tests, and diagnostic imaging tests such as X-rays, pfizer viagra mastercard CT scans, MRI are typically normal. Erectile dysfunction is much greater in patients with diabetes than in the common inhabitants, and viagra france it is directly indicative of hyperglycemia and inadequate blood glucose management.

Utilitat (aportacions personals):

Acceptar i superar el repte de preparar un tema per exposar / en alguns casos el tema del dol a ajudat a reobrir i rectificar un tema mal tancat / remou, ajuda a refrescar (i rectificar) posicionaments / de banda aprendre coses noves, ajuda a conèixer-nos a nosaltres mateixos / m’ha aportat confiança personal / m’ajuda a fer feina amb mi mateixa sense deixar-me malament / viure l’ara, fent el que era previst.

En definitiva, un taller amb alts i baixos en quan a assistència, però útil per a les persones implicades.

Es va demanar la continuïtat de l’experiència.

De cara a la programació del taller de l’any vinent, es deixa un mes per elaborar diverses propostes (equips encapçalats per Xisco, Eulàlia i Bàrbara) abans de triar el camí definitiu.

(Imatge: arrels de cocoter)