2 L’aire

Sessió L’AIRE
Data: 29/10/2022
Espai 36

Objectius: Reflexionar/interioritzar els aprenentatges del taller “Presentacions”
Relacionar els elements que, estant fora del nostre abast, ens condicionen
Assenyalar pautes per preparar el proper taller “Arrels”

Continguts: Fixar aprenentatges (Vivència+Idees clau)
Aspectes condicionants / Noves idees clau
Treballar les arrels: Mapa

ACTIVITATS:

I Benvinguda (sintonia rítmica)
Benvinguda i auto presentació dels nous participants: Eulàlia i Barita
“Presentacions” en el sentir + Experiència de Maria dels Angels
Cada persona fa referència en el seu sentir. El sentir com a base de pensar i l’actuar
Comentari sobre experiència de M. Dels A.: Convidar i persuadir, si. Forçar no
(Transcendència dels “petits moments”: foc, la mar…el cas de la pansa)
Fonts. Posicionament personal
Tot el que es diu, es dit per algú
Res és el que sembla. Cal qüestionar-ho tot
Què m’aporta la reflexió de les idees clau (Utilitat/Pluja d’idees)

Síntesi compartida sobre Tothom viu el viure que vol viure Es mostren certes discrepàncies que van del de “No es ver!” al sentir majoritari de l’existència de “Circumstàncies limitadores”. Després del debat resta la idea de que si hi ha coses que no podem modificar si que podem triar la nostra actitud en relació al que passa. La idea a nivell intern pot qüestionar els “es que…”. A nivell relacional pot ajudar a entendre i respectar les decisions dels altres. A nivell social pot ajudar a qüestionar determinats “mèrits” i “reconeixements”

II Superestructura: a. Compartint idees (Com ho he fet?/parelles) 05 b. Utilitat (Pluja d’idees) 10
Creença generalitzada de “persona normal” /Informació deformada que ena arriba (premsa i xarxes) / Entorn de conflicte permanent / Salut / Economia global. Política / Fragilitats del medi ambient / Ritme de vida / Sexe / Entorn socials i natural, clima/ Religió / Alimentació / Recerca de doblers a qualsevol preu…
La síntesi lliga amb les idees acteriors: MOLTES COSES defugen del NOSTRE ABAST, però L’ACTITUD front el que passa és COSA NOSTRA.
III – Els meus pensaments no són jo, vibracions bioquímiques
L’ésser dels padrins (Plantilla d’investigació)
Missatges recurrents (Llistat)
En la conversa sorgeix una nova idea-força: -Tot té un cost!
Resta pendent: Comiat L’excursió als 20 anys – Genètica + entorn = Autopoiesis

Materials: Pissarra (Retoladors) + Plantilla padrins (a trametre)
Altres materials addicionals: Aprenentatges familiars (joc/Dest.)
Des del cel-ras (Dest.)
Propostes de futur: Incorporar els temes “Creences limitadores” (Lali) i “Pensar-sentir-fer” (Bàrbara)