1 Presentacions

Sessió PRESENTACIONS
Data: 15/10/2022
Espai 36

Objectius: Identificació de persones
Presentació dels tallers
Pautes de preparació del següent taller

Continguts: Identificació Expectatives, Idees clau, Model

ACTIVITATS:
I Espera. Benvinguda
Auto presentacions i expectatives
– Ment candorosa/infantil
Identificació amb una imatge (justificació)
– Vista d’ocell
Què heu vist? Parelles
Posada en comú
-Ens identificam amb el que hem triat

II Els tallers (Proposta i debat)
Proposta definitiva (consens a treballar propera sessió)
– I com s’aprèn?. Reflexionant amb altres
III El model instructiu de Ferrández/Sarramona/Tarin
– Viure el viure que vols viure
IV Condicions de l’entorn
Quines coses afecten el meu viure
Treball individual (de cara al proper taller)
Comiat (les mirades)
Sentiments

Materials: Indicador de benvinguda +Imatges + Pissarra (Retoladors)

NOTES (Recollides en el taller)
Expectatives: Coneixement personal / passar-ho bé/socialització / utilitat, coses positives/
compartir / aprendre / el que surti / res en concret.
Vista d’ocell: Pau, tranquil·litat, la força de les coses senzilles, experiència grata.