8. Mites/2 (Rondalles)

La finalitat era intentar reflexionar sobre els mites que, de forma col·lectiva, hagin pogut incidir e el nostre ser.

Després la ullada als mites clàssics, després d’intentar analitzar les nostres crrences més profundes, varem considerar que, tal vegada , resultaria il·lustratiu analitzar els missatges dels contes que ens havien contat o llegit, essent infants.

Na Xisca, que no podia ser present a la sessió, havia tramès la lectura del seu compte. així:
Conte: “En Joanet i es set missatges”
-És curiós el tractament de la mentida no sols com a estratègia, sinó com a proesa, com a repte, a veure qui la diu més grossa.
-El protagonista envesteix l’aventura cridat pel repte d’aconseguir ser gendre del Rei. Ho farà acompanyat per aquells que li poden oferir les fortaleses que ell no té. La força bruta com a complement de la intel·ligència i l’astúcia.
-La relació entre ell i els que li ajuden són les d’amo-missatge, no són les d’un benefactor que només demana a canvi amabilitat o agraïment o que simplement ofereix guia o ajuda en compensació a una bonhomia o a una bona causa. Aquí hi ha un tracte econòmic, una barrina feta.
-Les dictes, la paraula donada, la barrina feta són pactes d’obligat compliment per ambdues parts de la proposta.
-El triomf de la perseverança, l’astúcia, per sobre de les proves i els emperons per arribar a la fita.
-Pare i filla acaben per tombar el coll davant l’evidència, en contra de les aparences, de que en Joanet era homo de bé i desxondit i que si era corbo i geperut de cos no ho era d’ànima.

Na Catalina i en Jaume varen coincidir amb la mateixa: En Joanet de sa gerra
-La necessitat de  disposar de certa personalitat si no es vols veure empès a fer coses que no acaben d’agradar
– L’ambició desmesurada no acostuma a acabar bé. També es pot entendre amb allò que “com més té, més brama”
– També, segons com es fa la lectura, potser un suggeriment al conformisme, en el sentit que si es desitja més del que correspon es pot acabar malament
It is learnt that people rush to do sex just after taking the medicine. order generic cialis The pharmaceutical online offers this drug at least expensive on the grounds that they accumulate the solution, straightforwardly from the makers. commander levitra http://djpaulkom.tv/the-types-that-is-different-of-therefore-the-7/ at discount gives quick alleviation to all the barren men. Musli Strong capsules: These capsules are full of herbal nutrients commander viagra that are extremely helpful to stay longer in lovemaking. For those who already purchase 176-191 peptide, all of this will seem redundant. click this cheap tadalafil no prescription
Na Lali, de banda assenyalar la problemàtica identificació amb el llenguatge de les rondaies i de la singularitat de la seva pronúncia, va analitzar “En Martí Tacó” del qual se’n va extreure un missatge ben singular:
-Amb un poc de sort, te’n pos sortir amb poc esforç i moltes mentides.
Tant de “El festejador” com de “En Pere de sa butza“, en va treure unes mateixes idees:
– Ningú neix ensenyat, sempre cal un procés d’aprenentatge
– Si no ho saps, no diguis res

En Guillem de “Sa filla des carboneret:
De banda destacar el fet de la protagonista femenina i de que la rondalla no segueix l’estructura habitual, assenyala:
-La força de l’eny i del domini del llenguatge
-La desconfiasnçá persistent del pare, malgrat l’encer en la resolució de reptes de la seva filla.
– La lluita constant, que no cal defallir persortir-se’n.
– Davant una injustícia, romp el pacte formal amb el rei. fent prevaler la pròpia consciència sobre la norma establerta.

Després d’alguns comentaris referits a “Pèrdues” (tractades a la sessió anterior) es donà per tancada la sessió i el taller.
Resta pendent el tema de la por que es tractarà el mateix dia del sopar de comiat.