Millorar 2022-23. Tallers

Destapa’t / PDP – MILLORAR

Taller 2022/2023
Objectiu: Que totes i cada una de les persones puguin dissenyar i desenvolupar un programa de desenvolupament (PDP)
Calendari: 15 sessions de 1:30h (13 tallers +2 sessions de devolució/avaluació del programa d’acció personal).
Dissabtes. Espai 36 (De 17:00h a 18:30h)
Dies: Segons programa. Devolucions: 6 i 20 de maig i 3 de juny.
Dinàmica: Sessions interactives (Treballs sessió anterior+tema+experiències personals).
Dinàmiques de grup.
Compromís d’acció. (investigació personal)
Procés: L’entorn –> Arrels->Autoconeixement –> El meu relat –> Camps de millora –> Programa d’acció

CONTINGUTS I ESTRUCTURA (Proposta):
0 Presentacions (15/10/2022)
Auto presentacions. Identificacions. Expectatives
1 L’aire (29/10/2022)
Els condicionants de la superestructura. Culturals. Creences i costums familiars: una lectura.
2 Arrels (05/11/2022)
Padrins. Relacions familiars. Lectura dels records infantils
3 La meva mirada (19/11/2022)
Elements (Roda de vida). Diferències entre situació i desig. Moments
4 Els punts de partida (10/12/2022)
Fortaleses. Motius d’orgull (Penediments?). Possibles camps d’intervenció.
5 Miralls i referències (21/01/2023)
Els meus referents. Aportacions i aprenentatges.
6 Eines de control. (04/02/2023)
El meu relat personal: Elements i estructura. Possibles alternatives. El camí de les rondalles
7 Demandes d’opinió i ajuda (25/02/2023)
Persones de valor. Orientadors familiars
8 Desitjos personals i lectures (pròpies i alienes) (04/03/2023)
Somnis personals. Tria d’intervencions.
9 Elements i estructura d’un programa d’acció (18/03/2023)
Diversos models d’intervenció
10 El meus programes (05/04/2023)
On i com vull intervenir
11 Aplicació del programa. L’avaluació (29/04/2023)
Agenda. Controls del procés. Dificultats i problemes
12 Aplicació del programa. (A determinar la devolució)
Utilitat. Valoració de l’experiència.