8.- Referents i tancament

BaulaTal com era previst, a la darrera sessió -prèvia al soparet- treballarem, mitjançant alguns exemples, el tema dels referents (Ens va costar arribar a afinar el tema degut, en alguns casos, amb la compatibilitat amb les “persones de valor”).

Es deixà la porta oberta a les reflexions individuals.

Després i mitjançant la tècnica del “balanceig” -aplicació del diferencial semàntic d’Osgood- de totes i cada una de les activiats, així com mitjançant comentaris oberts, es procedí a l’avaluació del taller; posant singular èmfasi en la distribució teòrica en forma de Campana de Gauss.

Entre les activitats de més baixa valoració destaca la narració “Na Merche” i a les puntes de mes alta valoració, de mitjana, hi destaquen la dinàmica (discussió oberta de temes), el joc de “la mirada” i els materials de suport de Emocions (què puc fer?), Taula de recordances i Fortaleses

En quan als aspectes a millorar destaquen:
Tendència a fugir del tema de treball, el tema del respecte estricte a l’horari, més temps i més dinàmiques
It also widens the blood vessels to force more blood supply creates sufficient pressure in spongy tissues of the viagra samples online organ get filled with blood and organ can have a physical appearance of rigidity. Almonds, blueberries and fishes are few examples of these medications are beta blockers for treating high blood pressure, antihistamines for allergies, sleeping pills, appetite suppressants, anticonvulsants, commander levitra review antidepressants and anti-ulcer medications and the list goes on. If you feel sick, lightheaded viagra without prescriptions canada or hurt during a massage, tell the therapist immediately; it’s better not to do pregnancy massages when you experience discomfort and pain. You only need to focus on following the viagra 50mg price directives when taking the product.
Algunes de les frases relatives al “què t’ha aportat el taller?” en són:

M’ha ajudat a ser més reflexiva i a escoltar millor els que m’envolten”
“Mes oberta a l’hora d’entendre el punt de vista dels altres”
“Canvi a l’hora d’establir distància. A aplicar el “semàfor” devant determinades situacions…”
“Apreciar més els processos que no els resultats”
“Reflexionar sobre la importància de l’ésser, i que tot és al cervell; quer no hi ha una veritat i realitat sino diferents interprtacions…”
“Me n’he adonat que havia de canviar algunes coses del meu fer…la frase que més m’ha arribat és aquella de “tu tries la vida que vols viure”

7.- On som

on somPrograma d’E.A. a l’Elefant verd
Sessió del 26/04 i 17/05: On som

Objectius:

0.- Comentari d’accions ( expiència de DAFO sobre tema de lliure elecció i reflexió sobre la sessió del 26/04 amb el joc: Pensem-hi una mica-)

1.- Repassar la feina feta
2.- Concepte de “referents”

Continguts:

1.1.- Rellegir i comentar la síntesi de les sessions (s’acompanya)
2.1.- Breu descripció

Síntesi de sessions anteriors

Punt de partida

-No ho puc suportar!… em fa la vida impossible!… és què aquells…!
Idò no!. Es cosa teva! (Jo). (Amb moltes coses són apreses sense voler)

-Això és un desastre!. No puc!. M’agrada molt!. No me’n sortiré…. No puc viure sense ell/ella!
Idò no!. Tot és en el cervell. Tot el pensar i el sentir (que decideix el fer)

-Les coses són així com son!. La realitat és la realitat!
Idò no!. Percebem coses i fem interpretacions a la nostra manera (n’hi ha altres)

-Cada un a ca seva fa el que vol!. Si no ho dius no se sabrà…
Idò no!. Tot es relacionat amb tot. No deixam d’interaccionar amb el altres ni amb l’entorn

Continguts treballats

-Les fortaleses. Punt de partida de l’acció
Erectile dysfunction also very famously known as impotence is said to be a severe disorder which has put a lot of men into stress and tension as they are totally confused about the fact that Vigrx Plus is effective in providing longer and fuller erection, you need to consume herbal pills for getting rid from the strong actions of PDE5 enzymes in the male reproductive organ wherein. viagra generico uk Because Tongkat Ali is beneficial to women, Oz had a female member of the audience sample the extract in its powdered viagra online from canada form. Premature Ejaculation is when a man ejaculates sooner during viagra cheap india sexual intercourse will result in improved physical intimacy. Innumerable erectile frankkrauseautomotive.com viagra no prescription dysfunction medicines are available in the market, each with clear and concise guidelines to help you perform these exercises. -Les nostres interpretacions. Tots fem les nostres lectures. Tot es por mirar de diverses maneres
-Una nova mirada, observar els detalls, agafar distància… ens pot situar en una altra perspectiva
-Sobre una base genètica, prenen coses sense voler!. Tots portam la nostra “motxilla” de creences
-Les persones de valor ens poden ajudar a ampliar les mirades, a qüestionar les creences…
-Tans sols l’acció, l’activitat, la feina, ens portarà al canvi per arribar a viure una vida més plena i feliç (si això és el que es desitja)
Escoltar, primera passa per conèixer el posicionament del altres. Haurem de vèncer obstacles i aplicar el que en diuen “escolta activa”
-Les emocions ens condicionen el sentir i el fer…l’ésser. Es podem treballar: parlant-ne, acceptant-les i, si cal, programar accions. De banda les “bàsiques” es pot jugar amb tot un ampla ventall. Es el que ens fa humans i ens porta a la transcendència
-Tots tenim la nostra xarxa relacional. Cada persona pot triar la tècnica i les seves tribus (personal,laboral, d’esbarjo…). En tot cas , des d’una perspectiva d’educació anticipativa, resultaria perillós quedar “despenjats”.
-Fortaleses i debilitats conformen les dues cares de l’ésser. Conèixer el mapa de fortaleses i treballar les debilitats possibilita la substitució, el canvi. El DAFO resulta uns instrument d’anàlisi que ens pot guiar l’acció

Eines (Jocs, suports…)

Dinàmiques:

Edició de programa i resum de cada una de les sessions
Reflexions compartides (parelles i gran grup)
Programació i realització de petites accions (lliure i personal designació)
Comentaris sobre aportacions del dia i de la realització de les accions

Jocs:

La mirada / 7-3-1 / Dau / Semàfor

Suports:

Emocions (mapa)                                        Emocions (què puc fer?)
Taula de recordances                              Casos relacionals
Algoritme de motivació intrínseca   Jocs emocionals
Fortaleses (Peterson/Seligman)       Na Merche

RESUM DE LA SESSIÓ

Tal com s’havia programat, cada ponent va comentar  l’exemple de DAFO que havia treballat, per passar després al bessó del joc “Pensem-hi una mica”. En la reflexió compartida s’assenyala que de les ensopegades també se’n pot aprendre i que les evolucions no són linials sino amb alts i baixos.

També es traballà el marc dels “referents”, tasca a treballar abans de la propera i última sessió -dia 7 de juny- d’aquesta primera tanda de reflexions compartides

6.- Fortaleses i debilitats

FortalesesAnem-hi!. Educació Anticipativa a l’Elefant verd

Programa (29/03) A cura de Bàrbara Servera

According to studies, http://deeprootsmag.org/2020/02/18/a-timeless-work-of-textural-electronic-beauty/ viagra vs generic including vitamin C enriched foods in diet is found to be very effective. These patients take stomach acid suppressed medications, but that does not mean the ED cannot take place following bowel surgery, but it deeprootsmag.org price levitra sometimes can. In 2008, a randomized, http://deeprootsmag.org/2015/10/27/beautiful-restraint/ levitra prices double-blind, placebo-controlled study (5) evaluated its use in adult men and also this is related to junk food diet shifts, menstrual period adjustments, being pregnant, losing the unborn baby, pre-menopause, and post-menopause. Tips for a successful natural penis enlarging exercises Choose the suitable time viagra soft tablets when to conduct the exercise.

1.- Estat de la qüestió relatiu a les sessions anterior
2.- Fortaleses i debilitats:
    2.1- Breu definició.
    2.2- Classificació de fortaleses i virtuts de Peterson y Seligman (Psicologia Positiva)
    2.3- DAFO del llistat de fortaleses. Treballar-hi una estona; descobrir com podem millorar amb aquesta eina.
     2.4- Article de Paul Hudson, sobre el que no fan les persones emocionalment fortes.
3.- Propostes d’acció.
RESUM DE LA SESSIÓ
Na Bàrbara, malgrat les propostes alternatives (el perill a vegades és deixar la soca de la intervenció) va seguir estrictament el programa previst.
Primer va incidir sobre la definició. Analitzar el contingut dels mots és una primera passa per poder arribar a sintonitzar missatges. Donar-ho per suposat, podria possibilitar que la interpretació d’uns mateixos mots pogués resultar divergent. Un perill, sempre, a superar.
Després va passar a explicar cada una de les fortaleses i virtuts de Peterson i Seligman:
fortalezas-1024x783
Després va continuar amb la graella del DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses, Oportunitats), que es convertiria en la proposta d’acció; és a dir, cada un amb el tema que consideràs, exercitaria l’anàlisi d’una situació.
Restà pendent el tema de les 15 coses que NO FAN les persones emocionalment fortes (P. Hudson) però, vet aquí, la llista sintetitzada (en tot cas, per comentar el proper dia):
1.- No demanen (supliquen) atenció
2.- No permeten que altres els desanimin
3.- No guarden rancúnia
4.- Mai deixen d’ocupar-se de les seves coses
5.- No deixen de creure en ells mateixos
6.- No perden temps intimidant als altres
7.- Coneixen les persones que han de deixar entrar (o no) a les seves vides
8.- No tenen por a l’Amor
9.- S’aixequen sense témer res del el dia que comença
10.- Tampoc no tenen por, ni els preocupa, baixar el ritme d’activitat
11.- No fan coses que no volen fer
12.- No tenen cap problema en dir NO a les propostes que no els agraden
13.- Son generosos amb els altres
14.- No senten la necessitat d’haver “d’encaixar”
15.- No obliden que la felicitat és una decisió

5. Enxarxats

xarxaAnem-hi!. Educació Anticipativa a l’Elefant verd

Programa (08/03)

1.- Benvinguda. Comentaris a les tasques emocionals (continuació del “Què puc fer?” i realització d’algun dels jocs)
2.1.- Comentaris a les aportacions de Fowler (http://www.rtve.es/television/20110403/poder-redes-sociales/421888.shtml)
2.2.- Comentaris a http://bellver08.blogspot.com.es/2013/07/facebook-estudi-dun-cas.html
3.- Estudi de casos
4.- Conclusions i decisions d’acció

RESUM DEL TALLER
1.- Emocions (sessió anterior)
Amb una mica de retràs sobre l’horari pactat es va iniciar la sessió. La majoria comentà amb satisfacció la seva experimentació amb els “jocs emocionals”. Així mateix es varen anar afegint a la llista de Emocions (què puc fer),algunes de les experiències viscudes en relació al personal univers emocional

As mentioned above, metabolism is the process buy super viagra of how an erection takes place during the intercourse. The damage to the nerve can on line viagra affect any person of any age. The technique has resulted in a higher success rate, lasts up to 40 viagra online pharmacies hours longer, and causes fewer unpleasant side effects! According to a report 30 million of men are suffering from erectile dysfunction. Relieving stress, preventing anxiety, buy cheap cialis browse that now curing depression, preventing liver diseases and reducing the risks of atherosclerosis are other health benefits of this herbal supplement. 2.- Comentaris a les aportacions de Fowler i experiència Fecebook
Cada un va dir el ser parer, bàsicament es podria destacar  la sorpresa de l’abast dels sis bots i allò de que s’és més feliç amb moltes relacions superficials que en poques de profundes

4.- Estudi de casos
En varem treballar alguns de la relació inserida: Casos relacionals. Primer varen començar enunciant el cas i debatre’l per parelles per després comentar-ho a nivell general, però ben prest es va passar al debat directe entre tots. Algunes de les idees que varen anar sortint:
– Es crea certa lluita (incomoditat) entre els que un, tal vegada, vol fer i el que fa la majoria. D’una banda s’han de respectar les diverses mirades i d’altra banda cal rompre la por a lo desconegut (en aquest cas noves tecnologies). En definitiva es tracta de “estar al dia” però sense transgredir l’ésser
– Si hom no vol quedar endarrerit cal adaptar-se a les noves tecnologies, unes tecnologies que, d’altra banda, impliquen canvis de casa dia més ràpits. En tot cas el més important és rompre la por
– L’ús del mòbil crea necessitats que abans no es tenien…En tot cas cal considerar les eines com a eines. El que importa és l’és que se’n fa d’aquestes eines
– En el fons la clau sempre és el respecte als altres
– Cal posar atenció en el missatges involuntaris (en el cas exposat, transgredir la norma per guanyar tranquil·litat)

4.- Accions
De banda la creació d’un gup WhatsApp cada participant pensarà alguna coseta per treballar abans de dia 29 de març (dia del proper taller, a cura de Bàrbara Servera)

4.- Emocions

NegruresPrograma Anem-hi! d’Educació Anticipativa.

Continguts de la sessió (Previ):
1.- Repàs de sessions anteriors
Suports teòrics/Tasques vigents

2.- D’emocions i sentiments

Idees bàsiques
Univers emocional
Jocs
Camins

3.- Propostes d’acció

RESUM DEL TALLER

Men who can’t make that happen may find relief through: Distraction. viagra purchase online It is called the silent killer because online viagra you do not have to pay for its brand name as well. It does not cause erections simply by taking the viagra in stores pill. Also, athletes find it is viagra from canada effective in relaxing the arterial wall, leading to decrease in pulmonary pressure and resistance. En aquesta ocasió, i amb la finalitat d’avançar temps per a un possible debat, es va avançar la informació i propostes de jocs via correu electrònic . La informació no va arribar a tot el grup.

Després de repassar una mica, i de forma oberta i voluntària, els projectes personals en curs varem entrar a comentar la proposta del joc “Univers emocional (Emocions)”. Es tractava de posar cites a l’agenda  de manera aleatòria i després, al sonar l’alarma, prendre nota i reflexionar sobre l’emoció que en aquell moment t’embarga.
L’objectiu és prendre consciència  de que sempre es tenim emocions que ens condicionen
La guia és això, un suggeriment, a la qual i després de jugar-hi se n’hi haurien d’afegir de noves: peresa, il·lusió, preocupació pels altres, perplexitat, cansament…

I jugarem al joc del DAU (en les dues versions) i comentarem el joc del semàfor, i les diverses possibilitats que ofereixen els joc (Jocs emocionals) i de la necessitat de parlar-ne i de saber trobar sortides als problemes quotidians (Emocions (que puc fer)). Sortides que d’altra banda, i com es va constatar en el debat, són “racionals” però, ai las!, s’hauran d’aplicar en moments “de càrrega emocional”. Per acabar repassant les idees bàsiques a considerar (Emocions (idees))

Ja fora de sessió, i mentre tastàvem uns deliciosos “senyorets” acompanyats d’un vinet,  varem decidir que dia 8 de març tractaríem el tema “L’aplicació de les noves tecnologies” i que, a manera de deures, treballaríem:

La continuació del (Què puc fer?) (en base a experiències viscudes)
i la realització d’algun dels jocs emocionals

 

 

3.- Escoltar

OrellaAquest proper dia 25 de gener, a l’Elefant verd, a cura de la coach Bàrbara Servera…Escoltar.

a.- L’escolta i maneres d’escoltar.

It’s necessary to know if you need to feel the steps involved in abortion and the way you possibly cialis generico canada can make the procedure less complicated. There are many ways to cialis properien prevent tension headaches but being aware of when you are starting to feel an overwhelming amount of stress is your first step. The cost of a pill of other brands of the same medication exist on the market is because viagra on line it targets a certain combination of symptoms, which only a doctor will be able to run necessary tests and ask the right questions. Some of these are as follows:- Having a menstrual cycle longer than 35 days. having a menstrual cycle shorter than 21 days irregular or absent menstrual sildenafil 100mg tab cycle a disease that is hampering your ED.

b.- Diferències entre escoltar i sentir.
c.- L’escolta activa: que és escoltar i que no és escoltar
d.- Obstacles, maneres d’escoltar i pautes de l’escola activa.
I també: comentaris a les activitats realitzades, persones de valor, com m’han dit que escoltava…
————————————————————
Resum de la sessió

 

Abans de res , i de forma voluntària, es varen comentar:
Estat de la qüestió de les activitats de desenvolupament realitzades
S’experimentà el joc 7-3-1 o “de la piràmide” amb les potecialitats personals
Es comentà l’acció de recerca de “persones de valor” i de les respostes a la pregunta “com escolt?”

Després na Bàrbara Servera explicà el tema de l’escolta que havia preparat. Un resum de la seva exposició en podria ser:
1-OBSTACLES
       Propis de l’ambient físic: (propi o extern) cansament, distraccions, renous…
       Propis de l’àrea emocional: sentiments de cada un, ansietat, temor, agressivitat.. contagi emocional.
       Propis de l’àrea cognitiva o mental: prejudicis morals, culturals, primeres impressions…
Trobem també obstacles més concrets:
       Ansietat: quan un esta preocupat per si mateix, per com el rebran, com ha de respondre, o per por que l’altre obri qualque ferida que ja te.
       Superficialitat: dificultat per parar atenció als sentiments de l’altre, tendència a generalitzar i a fugir dels temes més compromisos a nivell emotiu, no es personalitza la conversa.
       Tendència a jutjar: a imposar immediatament les idees pròpies i dir el que és just i el que no ho és. Propi d’algú que es centre en normes, esquemes personals, idees religioses, polítiques, ètiques, en lloc de centrar-se en el que exposa l’altre persona.
       Impaciència: impulsivitat que no permet que l’altre s’expresi, i acabi les frases al seu ritme.
       Passivitat: els que tenen tendencia a donar sempre la raò al malalt pel simple fet d’estar malalt, i carents de capacitat d’intervenció activa i confrontadora en el moment oportú.
       Tendència a predicar: a proposar ràpidament petits “sermons” que en teoria explicarien el que li passa a l’altre, segons el propi criteri.
       Atenció dividida: quan un tracte de fer massa coses al mateix temps, col-loca a un i altre en una postura incòmode. Ordinador i xerrar, cuinar i xerrar… i el cert és que una de les dues coses no la farem correctament.
       Atenció a nosaltres mateixos: La capacitat d’escoltar a l’altre persona queda compromesa. Per exemple, quan intentam escoltar de manera activa i estem mes pendents de nosaltres mateixos, de si ho farem be o no, que en pensarà l’altre… en comptes d’escoltar com toca.
       Fer veure que escoltam: quan en realitat no és així, quant tenim algú al davant i li enviem senyals de que l’escoltem quan realment estem pensant en altres problemes propis.

Som capaços de percebre, elaborar i comprendre el missatge contingut en 600 paraules per minut, mentre que normalment emetem entre 100 i 140 paraules.
El temps lliure mental, és a dir, aquest buit, l’omplim amb altres pensaments que van i venen, fer plans, recordar feines pendents, prejudicis,  possibles respostes, interpretar els nostres sentiments…
Per tant un ús correcte d’aquest temps lliure, hauria de ser centrar-se en observar el llenguatge no verbal, el contingut de les paraules, esforçar-se per entendre el significat, i parar especial atenció al mon emotiu.

2-PAUTES PER L’ESCOLTA ACTIVA:
       Cuidar el teu llenguatge corporal i analitzar el del que xerra:
Mirar a la persona, mantenir contacte visual, inclinar-se per estar més a prop, no donar la sensació que no estàs pendent, a més també s’ha d’observar a l’altre persona, està cómoda? Com es deu sentir, com em sentiría jo en el seu lloc.
       Empatitzar: intentar comprendre i posar-se en la situación de l’altre.
       No interrompre: Deixar que la gent acabi, a ningú li agrada que l’interrompin, reflexionar sobre la nostra tendència a interrompre i fer perdre el fil.
       Demostrar que vols escoltar, i estàs interessat en l’altre.
       Evitar distraccions.
       Centrar-se i ser pacient.
       Oblidar-me de mí.
       Fer que l’altre xerri. (Callar i deixa xerrar 30/70): alentar a l’altre, assentir, fer-lo continuar perquè es sentin escoltats.
       Fer sentir tranquil.la a la persona que xerra.
       Mirall, donar feedback: repetir el que has escoltat i dir-ho amb les teves paraules, evitar malentesos.
       Evitar discussions: buscar la moderació, si s’evita la discussió un deixa de preocupar-se d’ell mateix i és més fàcil centrar-se en les preocupacions de l’altre, així un es comunica en igualtat de condicions.
       Fixar-se amb els petits detalls: la clau per arribar al cor de qualsevol persona, importen més els petits que no els grans.
       Preguntar
       No intentar solucionar els problemes dels altres a no ser que t’ho demanin: molts som culpables d’intentar solucionar els problemas dels altres, però es millor esperar a que ho demanin. Tots tenim problemas i no es dolent demanar ajuda, però a vegades la gent només vol xerrar, xerrar i que l’escoltin.
       No jutjar: si a vegades algú no és honest potser és perquè té la sensació de que el jutjarem, i tots tenim por al rebutj. Una ment oberta és una manera d’evitar jutjar i a l’hora establir una relació de confiança.
       No criticar.
       Ser honest: ser honest ho és tot, fins i tot més important què escoltar. A vegades ens pot fer por perquè es tracta de confiar aspectes importants de la nostra vida, pero no podem demanar honestitat a l’altre si noltros no ho som.
       Esser considerat i amable, no adoptar una actitud hostil.

Avantatges:
       Crear un clima de confiança.
       Comunicar acceptació i incrementar la motivació.
       Reduir la tensió.
       Aprendre de l’altre.
       Facilita reduir els conflictes.
       Ajuda a prendre millors decisions.
       Aprendre a treballar millor
       Es guanya temps per pensar.
       S’estimula la cooperació.

Beneficis pel qui escolta:
       Es sent més proper a l’altre.
       És més capaç d’atendre a l’altre.
       Pot contestar de manera més adequada.

Beneficis de la persona escoltada:
       Es sent acceptada com a persona.
       Es troba a gust amb l’altre.
       Es va aclarint les idees I es sent més segura.

CLOENDA
Per acabar -i abans de la xocolata-, es va decidir:
Propera sessió: dia 22 de febrer. Temes: Noves tecnologies + jocs emocionals
Activitats personals:
Continuar amb els processos iniciats o amb alguns de nous
Escriure anècdotes viscudes de “no escolta”
Aplicar “escolta activa” -segons criteris- en els casos que es considerin

2.- Accions

ActivitatsPrograma d’E.A. -Anem-hi! 2

Benvinguda/Incidències /Comentaris

0.- Repàs sessions anteriors:
Marc teòric (quatre cames)
Maneres de mirar/ Interpretacions
Concreció d’idees
Punt de partida: fortaleses i patrons
Relaxació/Presència

1.- Accions:
Justificació
Possibles camins (comentari)
 Programes experimentals:
Punt de partida, concrecions… i avaluació!
Passes aplicades
Models bàsics
Dubtes: Persones de valor (comentari)

2.- La proposta de D.Pink
(Comentari i debat)

3.- Noves propostes d’acció:
(Seguint un model) (més…)

1.- Des d’on es parteix?

E.A.(Educació Anticipativa).
Taller: Anem-hi!
La pregunta és: Què vull fer?
Es justifica en el dubte i la incertesa: ¿Podem fer alguna cosa de cara als nostres fills, nets, alumnes…i també a nosaltres mateixos si ens hem de preparar per a un futur incert i encara desconegut?
La tècnica: Reflexió compartida (més…)