6.- Fortaleses i debilitats

FortalesesAnem-hi!. Educació Anticipativa a l’Elefant verd

Programa (29/03) A cura de Bàrbara Servera

According to studies, http://deeprootsmag.org/2020/02/18/a-timeless-work-of-textural-electronic-beauty/ viagra vs generic including vitamin C enriched foods in diet is found to be very effective. These patients take stomach acid suppressed medications, but that does not mean the ED cannot take place following bowel surgery, but it deeprootsmag.org price levitra sometimes can. In 2008, a randomized, http://deeprootsmag.org/2015/10/27/beautiful-restraint/ levitra prices double-blind, placebo-controlled study (5) evaluated its use in adult men and also this is related to junk food diet shifts, menstrual period adjustments, being pregnant, losing the unborn baby, pre-menopause, and post-menopause. Tips for a successful natural penis enlarging exercises Choose the suitable time viagra soft tablets when to conduct the exercise.

1.- Estat de la qüestió relatiu a les sessions anterior
2.- Fortaleses i debilitats:
    2.1- Breu definició.
    2.2- Classificació de fortaleses i virtuts de Peterson y Seligman (Psicologia Positiva)
    2.3- DAFO del llistat de fortaleses. Treballar-hi una estona; descobrir com podem millorar amb aquesta eina.
     2.4- Article de Paul Hudson, sobre el que no fan les persones emocionalment fortes.
3.- Propostes d’acció.
RESUM DE LA SESSIÓ
Na Bàrbara, malgrat les propostes alternatives (el perill a vegades és deixar la soca de la intervenció) va seguir estrictament el programa previst.
Primer va incidir sobre la definició. Analitzar el contingut dels mots és una primera passa per poder arribar a sintonitzar missatges. Donar-ho per suposat, podria possibilitar que la interpretació d’uns mateixos mots pogués resultar divergent. Un perill, sempre, a superar.
Després va passar a explicar cada una de les fortaleses i virtuts de Peterson i Seligman:
fortalezas-1024x783
Després va continuar amb la graella del DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses, Oportunitats), que es convertiria en la proposta d’acció; és a dir, cada un amb el tema que consideràs, exercitaria l’anàlisi d’una situació.
Restà pendent el tema de les 15 coses que NO FAN les persones emocionalment fortes (P. Hudson) però, vet aquí, la llista sintetitzada (en tot cas, per comentar el proper dia):
1.- No demanen (supliquen) atenció
2.- No permeten que altres els desanimin
3.- No guarden rancúnia
4.- Mai deixen d’ocupar-se de les seves coses
5.- No deixen de creure en ells mateixos
6.- No perden temps intimidant als altres
7.- Coneixen les persones que han de deixar entrar (o no) a les seves vides
8.- No tenen por a l’Amor
9.- S’aixequen sense témer res del el dia que comença
10.- Tampoc no tenen por, ni els preocupa, baixar el ritme d’activitat
11.- No fan coses que no volen fer
12.- No tenen cap problema en dir NO a les propostes que no els agraden
13.- Son generosos amb els altres
14.- No senten la necessitat d’haver “d’encaixar”
15.- No obliden que la felicitat és una decisió