3.- Escoltar

OrellaAquest proper dia 25 de gener, a l’Elefant verd, a cura de la coach Bàrbara Servera…Escoltar.

a.- L’escolta i maneres d’escoltar.

It’s necessary to know if you need to feel the steps involved in abortion and the way you possibly cialis generico canada can make the procedure less complicated. There are many ways to cialis properien prevent tension headaches but being aware of when you are starting to feel an overwhelming amount of stress is your first step. The cost of a pill of other brands of the same medication exist on the market is because viagra on line it targets a certain combination of symptoms, which only a doctor will be able to run necessary tests and ask the right questions. Some of these are as follows:- Having a menstrual cycle longer than 35 days. having a menstrual cycle shorter than 21 days irregular or absent menstrual sildenafil 100mg tab cycle a disease that is hampering your ED.

b.- Diferències entre escoltar i sentir.
c.- L’escolta activa: que és escoltar i que no és escoltar
d.- Obstacles, maneres d’escoltar i pautes de l’escola activa.
I també: comentaris a les activitats realitzades, persones de valor, com m’han dit que escoltava…
————————————————————
Resum de la sessió

 

Abans de res , i de forma voluntària, es varen comentar:
Estat de la qüestió de les activitats de desenvolupament realitzades
S’experimentà el joc 7-3-1 o “de la piràmide” amb les potecialitats personals
Es comentà l’acció de recerca de “persones de valor” i de les respostes a la pregunta “com escolt?”

Després na Bàrbara Servera explicà el tema de l’escolta que havia preparat. Un resum de la seva exposició en podria ser:
1-OBSTACLES
       Propis de l’ambient físic: (propi o extern) cansament, distraccions, renous…
       Propis de l’àrea emocional: sentiments de cada un, ansietat, temor, agressivitat.. contagi emocional.
       Propis de l’àrea cognitiva o mental: prejudicis morals, culturals, primeres impressions…
Trobem també obstacles més concrets:
       Ansietat: quan un esta preocupat per si mateix, per com el rebran, com ha de respondre, o per por que l’altre obri qualque ferida que ja te.
       Superficialitat: dificultat per parar atenció als sentiments de l’altre, tendència a generalitzar i a fugir dels temes més compromisos a nivell emotiu, no es personalitza la conversa.
       Tendència a jutjar: a imposar immediatament les idees pròpies i dir el que és just i el que no ho és. Propi d’algú que es centre en normes, esquemes personals, idees religioses, polítiques, ètiques, en lloc de centrar-se en el que exposa l’altre persona.
       Impaciència: impulsivitat que no permet que l’altre s’expresi, i acabi les frases al seu ritme.
       Passivitat: els que tenen tendencia a donar sempre la raò al malalt pel simple fet d’estar malalt, i carents de capacitat d’intervenció activa i confrontadora en el moment oportú.
       Tendència a predicar: a proposar ràpidament petits “sermons” que en teoria explicarien el que li passa a l’altre, segons el propi criteri.
       Atenció dividida: quan un tracte de fer massa coses al mateix temps, col-loca a un i altre en una postura incòmode. Ordinador i xerrar, cuinar i xerrar… i el cert és que una de les dues coses no la farem correctament.
       Atenció a nosaltres mateixos: La capacitat d’escoltar a l’altre persona queda compromesa. Per exemple, quan intentam escoltar de manera activa i estem mes pendents de nosaltres mateixos, de si ho farem be o no, que en pensarà l’altre… en comptes d’escoltar com toca.
       Fer veure que escoltam: quan en realitat no és així, quant tenim algú al davant i li enviem senyals de que l’escoltem quan realment estem pensant en altres problemes propis.

Som capaços de percebre, elaborar i comprendre el missatge contingut en 600 paraules per minut, mentre que normalment emetem entre 100 i 140 paraules.
El temps lliure mental, és a dir, aquest buit, l’omplim amb altres pensaments que van i venen, fer plans, recordar feines pendents, prejudicis,  possibles respostes, interpretar els nostres sentiments…
Per tant un ús correcte d’aquest temps lliure, hauria de ser centrar-se en observar el llenguatge no verbal, el contingut de les paraules, esforçar-se per entendre el significat, i parar especial atenció al mon emotiu.

2-PAUTES PER L’ESCOLTA ACTIVA:
       Cuidar el teu llenguatge corporal i analitzar el del que xerra:
Mirar a la persona, mantenir contacte visual, inclinar-se per estar més a prop, no donar la sensació que no estàs pendent, a més també s’ha d’observar a l’altre persona, està cómoda? Com es deu sentir, com em sentiría jo en el seu lloc.
       Empatitzar: intentar comprendre i posar-se en la situación de l’altre.
       No interrompre: Deixar que la gent acabi, a ningú li agrada que l’interrompin, reflexionar sobre la nostra tendència a interrompre i fer perdre el fil.
       Demostrar que vols escoltar, i estàs interessat en l’altre.
       Evitar distraccions.
       Centrar-se i ser pacient.
       Oblidar-me de mí.
       Fer que l’altre xerri. (Callar i deixa xerrar 30/70): alentar a l’altre, assentir, fer-lo continuar perquè es sentin escoltats.
       Fer sentir tranquil.la a la persona que xerra.
       Mirall, donar feedback: repetir el que has escoltat i dir-ho amb les teves paraules, evitar malentesos.
       Evitar discussions: buscar la moderació, si s’evita la discussió un deixa de preocupar-se d’ell mateix i és més fàcil centrar-se en les preocupacions de l’altre, així un es comunica en igualtat de condicions.
       Fixar-se amb els petits detalls: la clau per arribar al cor de qualsevol persona, importen més els petits que no els grans.
       Preguntar
       No intentar solucionar els problemes dels altres a no ser que t’ho demanin: molts som culpables d’intentar solucionar els problemas dels altres, però es millor esperar a que ho demanin. Tots tenim problemas i no es dolent demanar ajuda, però a vegades la gent només vol xerrar, xerrar i que l’escoltin.
       No jutjar: si a vegades algú no és honest potser és perquè té la sensació de que el jutjarem, i tots tenim por al rebutj. Una ment oberta és una manera d’evitar jutjar i a l’hora establir una relació de confiança.
       No criticar.
       Ser honest: ser honest ho és tot, fins i tot més important què escoltar. A vegades ens pot fer por perquè es tracta de confiar aspectes importants de la nostra vida, pero no podem demanar honestitat a l’altre si noltros no ho som.
       Esser considerat i amable, no adoptar una actitud hostil.

Avantatges:
       Crear un clima de confiança.
       Comunicar acceptació i incrementar la motivació.
       Reduir la tensió.
       Aprendre de l’altre.
       Facilita reduir els conflictes.
       Ajuda a prendre millors decisions.
       Aprendre a treballar millor
       Es guanya temps per pensar.
       S’estimula la cooperació.

Beneficis pel qui escolta:
       Es sent més proper a l’altre.
       És més capaç d’atendre a l’altre.
       Pot contestar de manera més adequada.

Beneficis de la persona escoltada:
       Es sent acceptada com a persona.
       Es troba a gust amb l’altre.
       Es va aclarint les idees I es sent més segura.

CLOENDA
Per acabar -i abans de la xocolata-, es va decidir:
Propera sessió: dia 22 de febrer. Temes: Noves tecnologies + jocs emocionals
Activitats personals:
Continuar amb els processos iniciats o amb alguns de nous
Escriure anècdotes viscudes de “no escolta”
Aplicar “escolta activa” -segons criteris- en els casos que es considerin