1.- Des d’on es parteix?

E.A.(Educació Anticipativa).
Taller: Anem-hi!
La pregunta és: Què vull fer?
Es justifica en el dubte i la incertesa: ¿Podem fer alguna cosa de cara als nostres fills, nets, alumnes…i també a nosaltres mateixos si ens hem de preparar per a un futur incert i encara desconegut?
La tècnica: Reflexió compartidaoronetes mare i fills

Després d’una xerrada  sobre els fonaments teòrics que justifiquen l’activitat i d’una sessió de tast, amb la consideració d’introductòria, es proposa l’inici del taller treballant el punt de partida personal, que serà diferent en cada cas i  mai neutre ni asèptic.

Es treballaran els següents continguts i activitats:

 

Punt de partida.
0.- Repàs sessió anterior:
Marc teòric (quatre cames)
Maneres de mirar (re mirades)
Expectatives i necessitats

1.- Punt de partida:
Fortaleses: Auto percepció i fonaments
La mirada dels altres (joc)
Persones de valor (comentari)
Patrons: Records d’infantesa (guia)
2.- La incidència sobre els altres
Narració: Na Merche
Comentaris i conclusions
3.- La proposta de D.Pink (Comentari i debat)
4.- Propostes d’acció:
Internes
Relacionals

This is a big benefit in today’s world where teens are busy with cialis vs levitra http://www.devensec.com/ISRS2016/IS_for_SMEs_Elsa.pdf sports and school commitments and parents are often working and unable to transport the teens to their myriad activities. In case levitra price of the treatment with Kamagra, a man does not need to be concerned about the satisfaction of their partners than their own fulfillment. Kamagra is one of those medicines that has no side cialis vs viagra effects like drug resistance and kidneys damage. There were some studies which find out this link cheap levitra tablet also proved that riding a bicycle also affects your stamina and sex drive. Per a preparar la sessió i de forma prèvia, es facilita la documentació:
Patrons (plantilla reflexiva)
Relació d’expectatives i necessitats (concreció)
La proposta de Daniel H. Pink

El desenvolupament de la sessió

 

En certa manera es pot assenyalar que va resultar una sessió un tant informal, segurament motivada per la data de pre festes.
Tan sol es va seguir part del programa previst al considerar que resulta més confortable el “deixar fluir” que no la imposició d’un ritme accelerat.

Punts que es treballaren:

0. Repàs sessió anterior
– Un petit repàs a les potes del marc teòric (puix convé anar-ho repetint i matitzant  puix conforma el bessó del taller)
– A la vegada es va demanar concreció de la llista  d’expectatives i necessitats. Al haver dissenyat el taller en petites sessions d’inici i final. S’hi s’ha de treballar al servei del grup, cal que aquest defineixi de forma molt concreta les seves necessitats. Exercici que també servirà per treballar la “concreció dels reconeixement” en el marc de l’E.A.

1. Punt de partida
Es van treballar els patrons mentals, potser condicionats des de la infantesa i les fortaleses, les autoacceptades i també les derivades de la mirada dels altres.
Les fortaleses representen del punt de partida de tota acció (que també haurà de ser avaluable a curt termini)

2.- La incidència en els altres
Es va treballar la narració “Merche” amb la qual es va evidenciar la recepció personal d’un mateix missatge. Aspecte ben transcendent tant si s’aplica a l’E.A., com a la política o qualsevol altre aspecte relacional

3.- La proposta de D. Pink (va restar pendent)

4.- Propostes d’acció (i acords conclusius)
a.- Es va acceptar la proposta de provar de programar una acció (petita, assequible…) que cada un triaria lliurement (amb comunicació prèvia al consultor)
b.- Es deixen pendents per a una propera sessió tant la proposta del D. Pink com el comentari de les “persones de valor”
c.- De banda es treballarà la “concreció de les necessitat” així com la constatació de la recepció de missatges i documents
d.- Es programa una propera sessió per a dia 4 de gener (en el mateix lloc i hora)