2.- Accions

ActivitatsPrograma d’E.A. -Anem-hi! 2

Benvinguda/Incidències /Comentaris

0.- Repàs sessions anteriors:
Marc teòric (quatre cames)
Maneres de mirar/ Interpretacions
Concreció d’idees
Punt de partida: fortaleses i patrons
Relaxació/Presència

1.- Accions:
Justificació
Possibles camins (comentari)
 Programes experimentals:
Punt de partida, concrecions… i avaluació!
Passes aplicades
Models bàsics
Dubtes: Persones de valor (comentari)

2.- La proposta de D.Pink
(Comentari i debat)

3.- Noves propostes d’acció:
(Seguint un model)

Qüestions obertes: (a tractar en dies a determinar)
Noves tecnologies
Escoltar
Ara
Distància òptima
Negociacions
Totalitat. Efecte papallona
Desenvolupament personal
Tècniques de relació educativa
Fronteres. L’art de dir no
Reforçaments positius

 

There should be at cialis 40 mg least 24 hours gap between its subsequent doses. These pills frankkrauseautomotive.com online levitra treat only erectile dysfunction from a person. check stock generic cialis They think the entire secret to outer beauty is skin lotions and intense workouts. Thyroid can be best viagra for women controlled through oral medication most of the times.  

Desenvolupament de la sessió

 

Com ja es habitual es recorda el marc teòric i després es repassen els continguts tractats:
– Diverses maneres de mirar i d’entendre un mateix missatge. Comentaris al relat “Meche”
– Reconeixement de les potencialitat que tots tenim i també de la motxilla (patrons mentals) que varem aprendre de menuts
– L’increment de “temes a debatre” o “Questions obertes” derivades de la concreció d’expectatives i necessitats trameses per mail
Com a passa prèvia a començar a tractar el tema de les accions

Temes tractats

1.- Accions
Cada un relaciona  el camp treballat de forma oberta i on tothom hi pot dir la seva.
Aquesta vegada s’havia optar  -a manera d’experiència i d’acord amb l’autonomia de Pink- per deixar que cada un dels integrants dels grup treballàs el “què” i el “com” a la seva manera, sense explicació prèvia de tècniques d’acció. D’aquesta manera, un amb l’altre, es va poder comprovar:
– La necessitat de plantejar objectius que suposassin un cert repte
– Que aquests objectius fossin concrets i mesurable
– Que s’establissin controls per determinar el grau d’assoliment i, si cal, la pertinent celebració
– En alguns dels cassos convendrà treballar de forma prèvia el tema de les fronteres

Tal com era previst també es varen comentar el temes:
a.- Camins possibles:
Intentar canviar el que no ens agrada
Acceptar la realitat tal com la veiem
O aplicar la tècnica de la fuita
b.- Que tot ha de partir del jo. Del que cada un de nosaltres vol i pot ferç
c.- Que en cas de dubtes i/o necessitat cal recórrer a les “persones de valor

2.- La proposta de Daniel Pink
Es varen comentar les nou idees per “ajudar als nostres fills” de l’autor. Del debat sorgeixen idees idees per aplicar. I també la conveniència de treballar un algoritme que pugui servir per despertar la motivació intrínseca. (Tant la pròpia com la dels nostres fills/alumnes)

3.- De què ha servit la sessió?
Pregunta que es planteja amb l’objectiu de treballar la idea global, la “finalitat de la feina”
Es comparteixen idees; entre altres: “idees per aplicar”, “millorar relacions”, “importància de definir i concretar”, “comptar amb els altres, per acceptar els altres”, “necessitat d’avaluar”…

4.- A manera de deures
Ens retrobarem dis 25 en el mateix lloc i hora. Sota el guiatge de la coach Bàrbara Servera, treballarem el tema “maneres d’escoltar“.  En aquests 20 dies treballarem:
– Una acció (potser la mateixa o una de nova), amb concreció d’objectius i avaluació
– Definir set persones de valor i demanar: Com penses que escolt? (per disposar de  5 respostes)
– Treballar la concreció de set fortaleses (tema que havia quedat pendent) per poder jugar al 7-3-1