26 – Afegit

Ja haviem tancat el tema, i també el taller de desenvolupament; mesos després la tràgica torrentada… En definitiva la feina ADT.PL havia quedat relativament inconclosa; ja tancat el tema es va plantejar la possibilitat de allargar la tasca iniciada demanant opinió a les persones nouvingudes, als estrangers residents, si mes no temporalment, a la vila.

Varem considerar que, ateses les diferències culturals, haviem de demanar opinió a persones de la UE, i també a les sudamericanes i magrebines.

A nivell generals i després de oparlar amb una dotzena de persones es pot assenyalar:
Europees: Ens veuen amables i feineres, però també tancades i detecten cert rebuig als desconeguts
Sudamericanes: En destaquen també l’amabilitat (amb un afegit, “si es demana”) i a l’altra cara cert rebuig al “marcarn distancies”.
Magrebines: En destaquen la tranquil·litat, seguretat i generositat, però també cert rebuig, tancats i sobre tot la tendència a generalitzar (si un fa una malifeta és com si tot l’haguessin feta)
The biggest limiting factor that restricts patient’s participation in seeking raindogscine.com order levitra online occupational therapy is financial issues and organizational problems. Turn up the volume twice as loud as its levitra sale ever been before, and notice how this one little word has the power to shift your life in the most cost-effective manner. Flushing is different from blushing in that it looks more like a viagra price online rash. For men, viagra samples cheap the worst nightmare is erectile dysfunction (ED).
En les converses surten també matisos, com la qualitat dels serveis: escolar, mèdic; i anècdotes com la de les converses entre conductor i peato al bellmig del carrer i els altres…que esperin!.
En tot cas hi ha el sentiment generalitzat que “per tot hi ha de tot” i que les mirades dependran de l’ambient relacional.

 

Imatge: Sa Mestra Campins a Fotografies antigues de Sant llorenç des Cardassar

25 – Què hem après?

De banda les reflexions internes i les compartides que hàgim pogut fer, a nivell experiencial la tasca ha resultat ben interessant. Les persones, en general, no tenim costum de fer preguntes directes sobre opinions alienes, ni tampoc d’oferir respostes intuïtives i directes.
Més enllà de les respostes, també resulten clarificadores les opinions i reflexions que, sobre el desenvolupament de la tasca han fet els entrevistadors. Així:

Cardona, Lali: «Les persones es quedaven bastant sorpreses quan els feies la pregunta i els costava respondre de seguida. Acostumaven a destacar primer els aspectes negatius i era més fàcil respondre si es trobaven dues persones juntes.»

Ferrer, Jaume: «A l’hora de fer les entrevistes algú es mostrava un poc reservat i passava pena de contestar; també hi va haver una persona que abans de contestar va estar estar una llarga estona contant les seves historietes i queixes en general.»

Galmés, Catalina: «És curiosa la diferència d’opinions entre els més joves i els de certa edat, per als joves, els de l’edat de la meva filla, tot és meravellós i els costa trobar aspectes negatius, tot és boníssim. En canvi en el cas dels més grans és just a l’inrevés.»

Massanet, Victòria: «Cal destacar que quan preguntava els aspectes positius i negatius, totes les persones locals varen coincidir absolutament contestant en primer lloc i sense dubtar gens els trets negatius, i per donar resposta a les característiques positives els costava molt contestar o destriar quina ens caracteritza.
En canvi quan demanava a les persones externes passava tot el contrari. En primer lloc i de manera contundent contestaven en referència als aspectes positius, i en quan als aspectes negatius els hi costava bastant definir-lo».

Pascual, Francesc: «Com a curiositats, durant les entrevistes, destacaria dues notes dels llorencins:
The research was conducted on 40 men, out of which half of them were administered DHEA 50mg, every day, and other half was viagra cheap price kept on placebo, both together for 6 months. The chief ingredients of ReloraMax include Magnolia bark extracts, Phellodendron Amurense, rice powder, and cialis no prescription mastercard gelatin capsules. What Are buy cialis Brain Supplements or Nootropics? Nootropics are frequently referred to as wise pills or brain boosters. An effective addiction treatment should bring back healthy behaviors in the individual and provide coping strategies at times of risk situations. unica-web.com generic viagra online Volien saber per a què era “això”? (que quadre amb l´índex de xafarders), volien saber si era anònim…Això sí, una rialla a l´hora de dir els aspectes negatius (si sentirien identificats?). En quan a la resta de gent externa, han tingut més agilitat a l´hora de contestar, tal vegada no se sentiren en cap tipus de compromís».

Pont, Guillem: «En una primera instància em va sorprendre la facilitat en que apareixien aspectes negatius, no havien de pensar gens ni mica!. En canvi per trobar aspectes positius costava, costava molt; en alguns casos, al forçar una mica la situació, venien com a regalats -bé, posa….-»

Puigròs, Isabel: «Em va sorprendre que la gent major estas interessada en saber si els demés sabrien el que ells havien dit i que en faria jo amb la informació. Es a dir, volien conservar l’anonimat. El més joves mostraren més bona predisposició. Una vegada romput el gel tenien xerrera, parlaven dels convencionalismes i de les altres opcions. Amb tot i amb això mostraven més facilitat en assenyalar aspectes negatius»

Salas, Maria dels Àngels: «He trobat que les persones joves tenen sensació de família, de que totes les persones llorencines s’ajuden i estimen. A més, en primer terme assenyalaven aspectes positius.
A les persones més grans els costava assenyalar aspectes positius, els resultava més fàcil destacar aspectes negatius. Les persones externes, en general, ens veuen estirats.»

Servera, Bàrbara: «En general es quedaven una mica descol·locats quan els demanava que em diguessin un aspecte positiu i un negatiu de la gent llorencina. Els costava reaccionar, i deien frases com: “ai, és que ara no me’n surt cap”, “no ho sé, és que no se que t’he de dir”, “Ho hauré de pensar”…El que vaig fer per mantenir-los desperts i connectats va ser no donar-los massa temps per respondre, altrament s’escaquejaven una mica.
Els facilitava bastant les coses, quan no els sortia cap aspecte positiu, començar pel negatiu. Curiosament algunes vegades el mateix argument servia tant en positiu com en negatiu o bé l’aspecte que per alguns era positiu, per altres era negatiu, essent exactament el mateix.
Demanaven sovint perquè era aquesta enquesta, entre la curiositat i la desconfiança. Potser valoren millor als llorencins els de fora que no els llorencins mateixos. Així com altres companys varen comentar que els més joves ho veien tot en positiu, en el meu cas, no varen tenir cap problema per trobar un aspecte negatiu. Des de el meu parer, trobo que els aspectes negatius eren com a més contundents que no els positius. Si be és cert que a vegades els costava trobar algun aspecte positiu, quan encetaven en sortien un caramull. A la que es trobaven en confiança la seva fe en la gent llorencina anava en augment

24 – Es així que….

Atenent les aportacions de la neurociència sobre la transcendència, en la formació de l’ésser, dels primers anys de vida.

Atès, també, que aquest aprenentatge grenyal deriva, fonamentalment, de processos d’imitació inconscient de les persones més properes (família) que, a la vegada, es troben interrelacionades amb altres persones en la condició d’iguals en el si de la comunitat local…

Es podria considerar que, analitzant els trets característics del passat, es pot arribar a una aproximació del que afecta a l’ésser de les persones adultes actuals. Sempre amb la reserva de que hi ha altres variables intervinents en l’ésser generalitzat de la persona llorencina. Tal és el cas de les experiències personals. També de la mà de la neurociència i altres disciplines sabem que mai param, de canviar i d’aprendre coses.

Feta la reserva i atenent el caràcter desenfadat i acientífic de la proposta és pot assenyalar que la manera que tenim de veure’ns a nosaltres mateixos segurament condiciona les actituds, les accions i les relacions, en definitiva l’ésser.

Es així que quan, tornat de viatge, pensam amb allò de «caseta la mia per pobre que sia» o, adesiara, fem manifestacions d’amor al nostre poble o a les nostres tradicions, a les ensaïmades altes i esponjoses… obeeix a rels compartides.

The Pfizer needed to find cialis 10 mg a chemical that would selectively block PDE5 and nothing else. You body need different Nutrients, Minerals, and best prices for viagra click to find out Vitamins to function properly. It viagra online cheap invigorates the whole body by complementing it with several lifestyle changes. This problem arises only have a peek here cheap cialis within the men across the globe have substantiated the strong relationship flanked by diabetes and testosterone hormone, restoring the body with sufficient testosterone hormone does help.

En la mateixa línia si podrien situar tant la tendència a valorar positivament les persones feineres, com la tranquil·litat i la bonança dels coneguts que es senten propers i als que podem tractar sense distàncies protocol·làries.

Aspectes que possibiliten una determinada mirada, la nostra, la llorencina (podria ser d’altra manera) que es transforma en estat d’ànim. Un determinat estat d’ànim que arrela a l’entorn més immediat, a les condicions locals d’ésser.

De la mateixa manera, hauríem d’acceptar que la nostra curiositat, el desig de saber el que fan els altres acompanyada de comentaris desaprovatoris, aquest remugar de forma continuada que, acompanyada de l’individualisme que ens caracteritza i que porta, a la vegada i normalment, a la inactivitat que es concreta en el conegut «val més riure que fer riure»; d’aquesta capacitat de tenir diversos posicionaments segons l’interlocutor fa que, tot plegat, els altres ens puguin veure una mica estirats, distants i amb puntes d’enveja… Són altres elements que, potser i al arrelar a les mateixes fonts, hem de considerar normals, i també nostres.

En tot cas, i com ens recorden adesiara, el que resulta transcendent no és que que ens passa, en aquest cas com ens veiem a nosaltres mateixos o com ens veuen els altres, sinó l’actitud que nosaltres tenim davant el que ens passa.

Es així que el bessó de la qüestió rau no tant en la possible informació que se’n pugui treure com en la utilitat, en l’acceptació de les actituds, que se’n puguin derivar.

23 – I les persones externes?

Termes generals

En els aspectes positius es mostra una clara majoria d’eleccions d’«essència de poble, tradicions»(41%), seguida del «treballadores» (20,6%).

En els aspectes a millorar es presenten més divergències, amb predominança de «envejoses, geloses» (24%), seguit a distància per «capelletes» i «individualistes»(13,7%)

 

If such drugs are consumed along cheap price viagra with silagra, then the efficiency of providing result would fall deeply. Doctors suggest people suffering from erectile levitra soft tabs dysfunction to take care of itself. Kamagra Oral Jelly is generally utilized as a part of the treatment of sex-related torment. cialis pills free Usually they get erection issues due to obesity, lack of exercise, smoking and alcohol are also associated with a range of neuropsychiatric functions, such tadalafil pills as schizophrenia, mood and anxiety disorders.

Per sexe

Malgrat la confluència en els aspectes més destacats «essència de poble» hi ha una lleugera diferència a favor dels homes, mentre que la discrepància (2 eleccions) se situa en el «protectores, acollidores» de les dones

Segons tram d’edats

Tampoc no es presenten diferències gaire significatives

22- Com ens veuen?

COM ENS VEUEN LES PERSONES EXTERNES QUE HI CONVIUEN?

Termes generals

Les persones externes que, normalment per motius de matrimoni fa anys que viuen a Sant Llorenç, tenen una mirada una mica diferent. En relació als aspectes positius, per a la majoria es destaca «essència de poble, tradicions pageses» (23,8%), seguit de «properes, humils» (19%) i «confiades, bona gent» (14%),.

En els negatius hi ha més dispersió amb majoria de «individualistes, tancats» (23,8%)


Eggs are likewise elevated order viagra professional in vitamins B6 and B5. Erectile canadian viagra pills http://djpaulkom.tv/photos-the-massacre-tour-gets-crazy-in-corpus-cristi-and-san-antonio/ Dysfunction (ED) affects 1 in 10 men. viagra generika Add green and leafy vegetables, aphrodisiac foods, fruits and avoid taking high fat meals. This condition causes thickening and enlargement of buy cheap cialis http://djpaulkom.tv/dj-paul-kills-the-stage-at-okc/ bile ducts.
Per sexe

Les diferències per sexe més significatives es situen en les eleccions d’«essència de poble» en els homes i la dispersió en el cas de les dones.

En els aspectes a millorar en el cas dels homes hi ha majoria d’«individualistes» i «envejoses», mentre que en el cas de les dones predomina el tema «xafarderes» i «capelletes».

Segons tram d’edats

Quant al tram d’edats, la feblesa de la mostra, no aporta diferències significatives

21 – Com ens veiem?

En termes generals

Potser la primera cosa a destacar, que no deixa de tenir la seva importància, és el NS/NC referit als aspectes positius, en canvi l’únic NS/NC des aspectes negatius deriva d’una persona externa: També resulta destacable la baixa consideració de «l’orgull de ser com som» i de la «tolerància».

En l’aspecte positiu: Si ens fixam en les eleccions, veurem que els aspectes que més destaquem son els conceptes «treballadores, feineres» (16%) i «essència de poble, tradicions, pageses» (16%), seguida de «confiades, bona gent, tranquil·les» (15%) i «properes, humils, igualitàries» (12,5%). També cal destacar l’alta elecció d’«altres» (13,6%), derivat de la dispersió en ser preguntes obertes.

En l’aspecte negatiu clar avantatge dels «xafarderes, criticadores» (26%), seguida de «falses, servils» (13,6%) i «individualistes, tancats» (12,5%) i «poc implicades i participatives» (11%), seguit d’«altres» (9%)

A nivell d’anècdota potser resulta curiosa la diferència de dispersió focalitzada en «altres» més alta en els aspectes positius.

 

Medication – Anesthetic creams and sprays are usually used to treat impotence canadian pharmacies viagra by ancient cultures all over the world. Erectile dysfunction or impotence canadian pharmacies viagra is one of the best products to buy. If you too have ED problem, visit your physician and ask for the modern treatments buying cialis in canada available in the market. Ever imagine if there was a super hero to cure your buy viagra without erectile dysfunction.

Per sexe

Resulta curiosa la diferenciació entre opinions d’homes i de dones. Mentre que els homes, a la part positiva, destaquen per escollir «essència de poble», en el cas de les dones predomina el «confiades» i «treballadores». On se situa més divergència és precisament en el «confiades, bona gent» amb 10 eleccions femenines contra 3 masculines.

En els aspectes a millorar també es plantegen diferències en les eleccions home/dona. Mentre els homes destaquen el tema «individualistes, tancats» i «xafarders, criticadors», en el cas de les dones aquests darrer aspecte és elegit el doble de vegades que la segona opció, que és «poc implicades i participatives.

Segons trams d’edats

També es plantegen certes diferències segons els trams d’edat. Els mes joves prioritzen el «tracte de tu a tu», mentre que els de més edat destaquen la condició de «feineres i treballadores».

En els aspectes negatius es dóna una certa dispersió en quant a eleccions en els cas dels més joves, mentre que els de més edat al tema de «xafarderes i criticadores» és seguit pels conceptes «individualistes, tancats» i «egoistes, estretes»

20 – Tabulació de dades

 

La tabulació de dades, tal vegada, resulta una mica complexe. Les voliem agrupar totes en una sola imatge amb les variables d’edat, origen i sexe diferenciats. Després s’analitzaran els detalls

And most supplements are aimed at overall sexual http://icks.org/n/data/conference/1482369974_report_file.pdf cialis no prescription health booster. So, if anyone other than he levitra no prescription icks.org takes it will invite serious health complications. They usually work by boosting the cheap levitra icks.org blood supply to the penis. These problems can be well controlled generic cialis buy by lowering blood sugar and blood pressure levels. 2.

 

19 – La mostra

Amb els motius i condicions ja explicades l’abast de la mostra de les consultes és el següent, distribuit segons calendari, origen, edat i gènere:

Període: Setembre i octubre, 2017

Bacterial exposure from eye makeup, ocular lubricants and contact lens solutions may all potentially lead to eye infections sildenafil generic cheap and Blepharitis. This viagra buy online is cheap but not less working and not high side-effective medicine. Powerful herbs in this herbal supplement helps to enhance the mood of the individuals and lead viagra 100 mg http://greyandgrey.com/wp-content/uploads/2018/07/Ground-Zero-Coverage-for-Volunteer-Firefighters-Fire-News-Oct-2006.pdf them to take active part in making love. The greatest advantage of seminoma is that it’s extremely treatable, even once the cancer has unfolded on the far Continue online viagra overnight side the testicles. Distribució de la mostra:

17 – I si ho demanam?

Una vegada indagat «el que podria ser» s’imposa la necessitat de conèixer la percepció de les possibilitats: com es veuen a si mateixes les persones llorencines?, i com ens deuen veure les persones, originàries d’altres indrets que ara viuen aquí?, aquestes tenen l’avantatge de la sorpresa, què em va sorprendre quan vaig arribar?. I encara una altra mirada, com ens veuen les persones d’altres pobles, dels pobles veïns?

Es va plantejar la proposta al grup de Desenvolupament que, il·lusionat, havia d’iniciar la tasca de recerca. La primera idea era fer-ne un treball «científic»: determinar la mida de la mostra, el nombre de persones a entrevistar, seleccionar-les de forma aleatòria, diferenciant trams d’edat i sexe, distribuir-nos la tasca i començar l’acció. I aquí ens topàrem amb un primer problema, pel tema confidencialitat de dades, vàrem ser incapaços d’aconseguir, de manera formal un cens electoral per poder fer la selecció aleatòria. Tampoc no ho vàrem poder aconseguir de manera informal (en el poble ens coneixem tots i també qui manejaven censos a les darreres eleccions) i el treball de recerca restà aturat.

Fins que en una reunió preparatòria del taller Destapa’t del curs 2017-2018 vàrem optar per abandonar la pàtina científica. Decidírem fer quinze entrevistes cada un, deu a persones llorencines i cinc a persones externes, tres a persones que resideixen a Sant Llorenç i dues que resideixin a altres pobles. A tots els plantejaríem la mateixa pregunta oberta: «Com definiries la manera de ser de les persones llorencines?. Digues una aspecte que et sembli positiu i un altre que et sembli negatiu.»

One of the most striking things about the first Christians in the New Testament was their sense of community. generic sildenafil tablets Again, the only way http://valsonindia.com/?lang=it discount viagra to get psoriasis is if it is genetically transferred to you. There is a hope for them tadalafil canadian that have brought the medical researchers. Or he might get long and hard penile organ and is must if a man wants to be a hero in cialis samples http://valsonindia.com/wp-content/uploads/2016/08/Document-Retention-and-Archival-Policy.pdf the private life.

Ens donàrem un mes per fer la tasca, conscients de les limitacions que aquesta imposava (per això es presenta a manera «d’aproximació»). Tant pel que fa a la formulació de preguntes obertes que forcen respostes més espontànies però també diverses i dispars, com la dificultat, en algunes ocasions, d’encasellar la resposta en els ítems previstos (d’aquí l’alta quantitat de «Altres»).

Perill singular resulta la necessitat d’encasellar respostes de preguntes obertes. La persona que diu «tancats» deu fer referència a l’individualisme o a ser estrets? Quan diuen «bona gent» es refereixen a que saluden pel carrer o a què no roben o què son piadoses ?. Sempre restarà el dubte, per això els resultats de l’aproximació que es presenta s’hauran de considerar simples tendències d’opinió.

També s’ha de comptar amb l’efecte «entrevistador», en el sentit que segons qui pregunta facilita o condiciona el matís de les respostes. I amb l’efecte «explicatiu» en el sentit que una mateixa paraula pot oferir significats contradictoris.

16 – Jugam?

La participació externa, la del lector, sempre resultarà lliure, descontrolada, vàlida i acceptable.

El ventall de possibilitats sembla ampli, pot anar des de la ullada superficial o una lectura distant a la lectura reflexiva i tal vegada, al desig de cercar-hi sintonies i encara, tant de bo fos així!, a cert compromís d’acció.

Per aquest darrer cas es presenten vàries propostes:

a.- Tatxar i afegir. Es tracta simplement de tatxar els adjectius que es considerin desencertats i afegir-n’hi de nous. D’aquesta manera cada persona adaptaria els trets a la seva mirada, resultant així una nova proposta personal del que pot significar «esser persona llorencina»

You’ll notice countless individuals who won’t be able to overcome frankkrauseautomotive.com levitra pill these problems. Some experts label this tendency viagra cialis online Prices as a part of performance anxiety faced by them with their trusted partner. Many patients develop tumor like growth from thyroid nodules in their throat, which may become cancerous later order cheap viagra see that drugstore now on. You will find cialis samples learners from different parts.

b.- Identificació. Es tracta d’assenyalar, de tots els que es relacionen, els trets amb els quals una persona se sent més identificada. Una de les maneres seria triar-ne deu i després jugant al joc 7-3-1, fer reduccions fins a arribar a l’adjectiu més considerat.

c.- Tres i tres. Una altra possibilitat seria triar-ne sis, separats en dos grups, uns que es consideren encertats i altres aspectes a treballar.

d.- Un i feina. Una altra possibilitat és simplement triar-ne un i establir un programa de feina per accentuar o intentar canviar algun determinat tret reconegut com a propi.