16 – Jugam?

La participació externa, la del lector, sempre resultarà lliure, descontrolada, vàlida i acceptable.

El ventall de possibilitats sembla ampli, pot anar des de la ullada superficial o una lectura distant a la lectura reflexiva i tal vegada, al desig de cercar-hi sintonies i encara, tant de bo fos així!, a cert compromís d’acció.

Per aquest darrer cas es presenten vàries propostes:

a.- Tatxar i afegir. Es tracta simplement de tatxar els adjectius que es considerin desencertats i afegir-n’hi de nous. D’aquesta manera cada persona adaptaria els trets a la seva mirada, resultant així una nova proposta personal del que pot significar «esser persona llorencina»

You’ll notice countless individuals who won’t be able to overcome frankkrauseautomotive.com levitra pill these problems. Some experts label this tendency viagra cialis online Prices as a part of performance anxiety faced by them with their trusted partner. Many patients develop tumor like growth from thyroid nodules in their throat, which may become cancerous later order cheap viagra see that drugstore now on. You will find cialis samples learners from different parts.

b.- Identificació. Es tracta d’assenyalar, de tots els que es relacionen, els trets amb els quals una persona se sent més identificada. Una de les maneres seria triar-ne deu i després jugant al joc 7-3-1, fer reduccions fins a arribar a l’adjectiu més considerat.

c.- Tres i tres. Una altra possibilitat seria triar-ne sis, separats en dos grups, uns que es consideren encertats i altres aspectes a treballar.

d.- Un i feina. Una altra possibilitat és simplement triar-ne un i establir un programa de feina per accentuar o intentar canviar algun determinat tret reconegut com a propi.