23 – I les persones externes?

Termes generals

En els aspectes positius es mostra una clara majoria d’eleccions d’«essència de poble, tradicions»(41%), seguida del «treballadores» (20,6%).

En els aspectes a millorar es presenten més divergències, amb predominança de «envejoses, geloses» (24%), seguit a distància per «capelletes» i «individualistes»(13,7%)

 

If such drugs are consumed along cheap price viagra with silagra, then the efficiency of providing result would fall deeply. Doctors suggest people suffering from erectile levitra soft tabs dysfunction to take care of itself. Kamagra Oral Jelly is generally utilized as a part of the treatment of sex-related torment. cialis pills free Usually they get erection issues due to obesity, lack of exercise, smoking and alcohol are also associated with a range of neuropsychiatric functions, such tadalafil pills as schizophrenia, mood and anxiety disorders.

Per sexe

Malgrat la confluència en els aspectes més destacats «essència de poble» hi ha una lleugera diferència a favor dels homes, mentre que la discrepància (2 eleccions) se situa en el «protectores, acollidores» de les dones

Segons tram d’edats

Tampoc no es presenten diferències gaire significatives