22- Com ens veuen?

COM ENS VEUEN LES PERSONES EXTERNES QUE HI CONVIUEN?

Termes generals

Les persones externes que, normalment per motius de matrimoni fa anys que viuen a Sant Llorenç, tenen una mirada una mica diferent. En relació als aspectes positius, per a la majoria es destaca «essència de poble, tradicions pageses» (23,8%), seguit de «properes, humils» (19%) i «confiades, bona gent» (14%),.

En els negatius hi ha més dispersió amb majoria de «individualistes, tancats» (23,8%)


Eggs are likewise elevated order viagra professional in vitamins B6 and B5. Erectile canadian viagra pills http://djpaulkom.tv/photos-the-massacre-tour-gets-crazy-in-corpus-cristi-and-san-antonio/ Dysfunction (ED) affects 1 in 10 men. viagra generika Add green and leafy vegetables, aphrodisiac foods, fruits and avoid taking high fat meals. This condition causes thickening and enlargement of buy cheap cialis http://djpaulkom.tv/dj-paul-kills-the-stage-at-okc/ bile ducts.
Per sexe

Les diferències per sexe més significatives es situen en les eleccions d’«essència de poble» en els homes i la dispersió en el cas de les dones.

En els aspectes a millorar en el cas dels homes hi ha majoria d’«individualistes» i «envejoses», mentre que en el cas de les dones predomina el tema «xafarderes» i «capelletes».

Segons tram d’edats

Quant al tram d’edats, la feblesa de la mostra, no aporta diferències significatives