Categoria: Destapa’t(EA)

 • 10.- De les idees als contes

  Realment ha resultat un estiu i una tardor ben productius. La presentació del llibret de “contes per a un nou paradigma”,”Rates voladores”, en el context del Nadal Cultural (13/12/15) resultà un acte entranyable ple d’autenticitat i sinceritats. I després de la presentació, la venda i les dedicatòries, que resulta un aferra pilla: els exemplar posats…

 • 9.- Les idees d’un taller

  En format haiku, l’estil poètic japonès de la concreció, de la sageta, es presenten les idees assumides més impactants per cada un dels participants. (Haikus revisats i corregits per Jaume Galmés) -Grup Rates voladores al cel de la intuïció cercant aliment – Acceptació del ser dels fills; deixar de lluitar per voler-los canviar Ell és…

 • 8.- Tancament

    Tal com era previst, després de fer un repàs superficial als continguts de les reflexions compartides a sessions anteriors (vegeu-ne títols i resum a les entrades anteriors d’aquesta mateixa pàgina), es va demanar quines noves idees havia incoporat cada un dels participants i amb quins aspectes es podria millorar el taller. (Temes que es…

 • 7.- Reforçaments

  Era el títol que s’havia triat a l’hora de la planificació, la intenció era orientar la sessió vers una possible modificació de conductes. Així, després de contar, qui va voler, les  “experiencies de millora” realitzades al llarg del mes, començarem la sessió.  Després de contar, o millor, recordar tres anècdotes referides a conductes: la de…

 • 6.- Missatges i comunicacions

  a.- Realment varem “fer camilla” a l’hora de comentar les ideesc i accions de la sessió anterior: “El que podia fer cada un de nosaltres per millorar els aspectes educatius de la comunitat”. Cert és que s’anaren plantejant idees: Rutes per facilitar el desplaçament inddividuals dels infants (Tipus sargantana de Manacor), la possibilitat de relacionar,…

 • 5.- Entorn

  Amb una setmana de retràs, postposada pel tema de la Rua, varem iniciar la sessió prevista a l’Elefant verd. Bona part de la sessió es deicà a comentar les feines, accions, que cada un, segons la seva elecció i ritme anava realitzant. Després varem analitzar les característiques possitives del entorn més immediat: Seguretat Coneixement (relatiu)…

 • 4.- Sistemes d’ajuda

  I després de revisar les tasques compromeses a la darrera sessió ens vam situar a l’ara i aquí (Respiració 2-4-1). a.- Malgrat disposar de petites aportacions, el joc de les frases fetes no acaba de consolidar-se amb la transcedència desitjada. A manera d’ajut, es mirarà de posar un document obert en el facebook…a veure que…

 • 2.- El fet educatiu

  2.- El fet educatiu

  Tal com sol ser habitual varem intentar seguir el programa previst. a.- Es va fer singular incidència en el marc d’acció, en aquelles variables que determinen el “nou paradigma”, i que es pot resumir amb el mots críptics que volten la closca de l’ou de merla, tot un símbol: la ruptura, destapar-se, el naixement, s’ha…

 • 1.- Avui. Pilars bàsics

  El primer taller es va desenvolupar segons el programa previst. Una vegada explicada la finalitat i dissenyar el pacte bàsic de relació es començà a treballar el “Qui es qui”. La forma escollida va ser dibuixar, l’animal, planta o cosa, amb la qual et sents identificat i explicar el per què. Després es conta el…