4.- Sistemes d’ajuda

Taller4

I després de revisar les tasques compromeses a la darrera sessió ens vam situar a l’ara i aquí (Respiració 2-4-1).

a.- Malgrat disposar de petites aportacions, el joc de les frases fetes no acaba de consolidar-se amb la transcedència desitjada. A manera d’ajut, es mirarà de posar un document obert en el facebook…a veure que passa.

b.- Mitjançant la pluja d’idees, treballarem i seleccionarem tres aspectes de cada un dels quatre factors que s’havien prioritzat (De tot el conjunt definit a la segona sessió):

Respecte: Acceptar, Conèixer i Escoltar
Entorn: Coherència, Flexibilitat i Participació
Negociar: AMA (Acord mínim acceptable), Renunciar i Venda
The jelly pills found more active and working; since, it holds sildenafil citrate as a key components. tadalafil india cialis find out description discount levitra All you have to do is cut an onion and sniff it. You Must Eliminate The Anxious Habit To Cure Anxiety And Stop Anxiety Chest viagra for free Pain Now that you know anxiety disorder is not an illness, but a habit, it should now make sense when I say relaxing then I mean a complete soul relaxation which should include mental, physical and spiritual relaxation. Pain can be a sign canada viagra of an illness or that something is wrong with any of your body systems. Humor: Auto ironia, Missatges x acudits i Humor intel·ligent

c.- Atès que l’objectiu final és sempre l’acció transformadora (I jo que vull fer?) s’acorda que cada un pensaria una possible acció per a cada un dels  dotze conceptes i en desenvoluparia una, la que considerés

d.- En aquest punt , deixarem debanda una mica el programa, ens desviarem vers el tema de la negociació  i de la necessitat de conèixer la pròpia història (arrels familiars)

Tasques del mes:
– Continuar amb el joc  de les Frases fetes
– Relacionar una possible acció per a cada  una de les dotze variables
. Intentar el joc de les arrels