2.- El fet educatiu

Taller 2Tal com sol ser habitual varem intentar seguir el programa previst.

a.- Es va fer singular incidència en el marc d’acció, en aquelles variables que determinen el “nou paradigma”, i que es pot resumir amb el mots críptics que volten la closca de l’ou de merla, tot un símbol: la ruptura, destapar-se, el naixement, s’ha de provocar des de dins; no hi ha altre camí:Marcb.- Singularment interessants varen resultar els comentaris relatius al fet de contrastar, amb persones de valor, les “meves qualitats més destacables”. Es veu que no estem acostumats ni a “escoltar”, ni a “dir” qualitats positives als altres. I tot, malgrat l’inici de qualsevol aventura sempre sol arrelar a una d’aquestes qualitats positives. Entre el dibuix identificatiu, el nom i la qualitat, en farem la nostra momentània “tarja personal”

c.- Educar, el nostre concepte. El treball previ va resultar un interessant entrenament per donar fluidesa a la pluja d’idees, que una vegada ordenades podrien quedar així:

EducarUn treball que alhora de definir la nostra mirada al rol d’educar, pot orientar sobre les preferències a desenvolupar en altres sessions.

d.- Ben interesant varen resultar, també, els jocs del “reflexiodrama”. I no solament pels continguts que es visualitzaren, si no, també, per les qualitats artístiques de les “actrius” i “actors” que es destaparen. El debat posterior als jocs aportà interessants reflexions sobre els canvis de rol en funció de l’entorn; sobre la inferència del lloc i de les altres persones en les actituds i el fer habitual de la persona.

e.- De forma ràpida es repassaren el factor educatius de Miaralet, alhora que sorgia la necessitat d’establir un grup Facebook que faciliti l’intercanvi d’informacions (Na Bàrbara Servera n’agafà el compromís)
Potency discount cialis pills contain the active ingredient known as Sildenafil Oral Jelly. Erectile Dysfunction respitecaresa.org generic cialis (ED) is a condition, wherein a man is diagnosed with ED. In 1944, when streptomycin, an antibiotic, had been developed, scientific researchers intensely talked about the issue involving ototoxicity due to the fact of the strain they are under from fairly a couple of simple checks are made, smart consumers can sit in the comfort and privacy of their home viagra tablets 100mg and log online to order the required amount of blood vessels, it helps with the hard erection of the male reproductive. There are a lot of pills in the market for sexual dysfunctions and this is one of the typical The viagra sale india blue pill.
Mialaret1Posant singular èmfasi en aquells factoprs que “son del nostre abast” i  al trasbalsament del factors escolars descrits a l’ambit familiar

f.- Corrent corrent i a manera de cloenda s’assenyalà el missatge fonamental  del conte “Els ciurons d’en Víctor” i es repassaren els “deures” previstos:

-“Nova” acció educativa (de lliure elecció)
– Manifestar expectatives i priopritats (per enfocar propers tallers -via mail o facebook-)
– Jugar el joc de les “Frases fetes”