0.- Destapa’t/ VaM (Confeccionant un programa)

Destapa’t/VaM
Confeccionant un programa
Després de considerar tant l’avaluació del curs com les idees sorgides en el brainstorming del 01/04/07, es comença a embastar en Programa del curs 2017/18 amb el nom de VaM (Vestit a Mida).
Finalitat: Adaptar els continguts als interessos dels participants.
Dinàmica: Totes les sessions impliquen:

 • Continguts: Exposició i entrega de resum
 • Dinàmiques físiques (jocs, exercicis, debats…)
 • Jocs. Activitats d’aplicació personal dels continguts (Deures)

General things you may have to bring back that excitement back Discover More sildenafil price in india to your sex life. But, you have to consider or clutch the services of the perfect service buy viagra you can check here provider through online. It increases sexual desire, and assists in preventing further damage buy viagra from canada to the liver cells. tadalafil cipla It was introduced by Pfizer in 1998.
PROPOSTES (Obertes)

 1. DISSENY I PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS
  • Objectiu: cobrir les necessitats expressades en relació a “Curiositat”, “concreció de visualitzacions” “Impaciències”, “Procrastinació”, “No tenc temps”…
  • Continguts: El vell model instructiu de Ferràndez/Sarramona/Tarin com a plantilla d’acció
  • Sessions: a.- Exposició del model + debat + proposta d’exercicis
   b.- Exposició de treballs (experiències d’aplicació del model)
 2. LES FASES D’UN PROCÉS
  • Objectiu: Atendre les necessitats de: «Seguretat», «Presa de decisions», «Dol»…
  • Continguts: «El diagrama d’Itamar» (Fases emocionals al enfrontar-nos a un repte difícil)
  • Sessions: a.- Exposició + Debat + Propostes d’acció personal + Disseny de seguiment
 3.  COMUNICACIÓ
  • Objectiu: Atendre les necessitats expressades de: “Comunicació”, “escoltar” i, potser, “seguretat”.
  • Continguts: Emissió de missatges i nivells d’escolta
  • Sessions: a.- Nivells d’escolta: Anàlisi de text («el cas d’en Jaume») + debat + exercicis
   b.- Emissió de missatges (Lali: Exposició «L’Illa dels 5 fars»)
   c.- Les tècniques de parlar en públic (Barita)
 4.  MARC CULTURAL: ELS MITES
  • Objectiu: Analitzar el marc cultural
   Abordar els mites de de diverses perspectives
  • Continguts: Missatges de llegendes i mites
  • Sessions: a.- La funció dels mites. Es tracta de beure de diverses fonts per trobar una «síntesi vital» consensuada (Catalina Galmés comença amb «La sabiduria de los mitos». Altres lectures a determinar. Definir grups de treball)
   b.- Les rondalles. Missatges i procés
 5.  ON SOM?
  • Objectiu: Recordar i clarificar el marc que ens ofereix la ciència.
  • Continguts: «Reflexionari»
  • Sessions: a.- Exposició + Debat + Propostes d’acció personal + Disseny de seguiment
 6. CALAIX DE SASTRE
  • Objectiu: Treballar els temes que vagin sorgint a interès dels participants
  • Continguts: (A determinar)
  • Sessions: (A determinar)