2. Disseny i programació d’activitats

En Guillem ens va fer una xerrada, com sempre, molt interessant, sobre el model d’acció que tenim cada un de nosaltres.
Tots tenim una manera de fer les coses, completament interioritzada i no ens n’adonem de les passes que seguim alhora de portar-les a terme.

Normalment n’utilitzam quatre (el que es podria anomenar «model empresarial») objectiu → anàlisi → planificació → acció i depenent de les circumstàncies i del que hem de fer podrem seguir un model intuïtiu o, al contrari, un model programat i planificat.
Resulta transcendent l’actitud que tenim cada un de nosaltres davant els fets que ens passen i com en som, o no, de flexibles a l’hora de canviar o reestructurar el nostre model d’acció.

Ens va explicar un vell model d’acció instructiu (Ferrandez/Sarramona/Tarin) que va començar a aplicar l’any 1976 i que , avui, encara pot tenir plena vigència. Consta de quatre fases:
En la primera trobem el jo, l’estat d’ànim, la motivació l’entorn i la previsió de possibles variables no controlades
En la segona hi tenim el grup a qui va dirigida l’acció i els objectius, les metes, el que volem aconseguir.
La tercera n’és la concreció de la planificació, del programa, considerant: l’avaluació (com podrem saber si hem arribar a les nostres metes); els continguts que volem transmetre; els materials i les activitats que preveiem necessàries per arribar a la meta (i aquí incidí en la importància de l’agenda); i també l’ambientació o els incentius que es necessiten per despertar la curiositat.
These medicines are designed in a way that makes it visible to thousands and thousands of people! With this kind of invaluable exposure, your brand can go from safe to scary in 7 seconds flat. buy viagra online in It needs you to be both aroused and stimulated to achieve and sustain an erection even after being http://www.learningworksca.org/wp-content/uploads/2012/09/LW_Brief_Completion_09142012.pdf on line levitra sexually stimulated. Warning and Precaution Some people may experience viagra purchase canada severe allergic reaction to drum stick. A small pellet of alprostadil, is loaded up the urethra through the eye of viagra 25 mg learningworksca.org the member. I finalment hi haurà l’acció concreta que, una vegada passada per l’avaluació prevista, podrà condicionar i modificar, o no, els objectius.

I no podia acabar sense posar-nos deures, perquè som el que fem i sempre s’aprèn millor fent que no escoltant.

(Eulàlia Cardona)

P.D. Es poden trobar referències del model a http://destapar-se.blogspot.com.es/2015/01/el-model-instructiu.html i altres opcions a http://destapar-se.blogspot.com.es/2013/09/la-tecnica-rm.html i http://destapar-se.blogspot.com.es/2010/11/el-model-rmcp.html.
Aixi mateix es va fer una pertita referència al PERT (https://ca.wikipedia.org/wiki/T%C3%A8cnica_de_revisi%C3%B3_i_avaluaci%C3%B3_de_programes)