3 Arrels

Sessió ARRELS. RESUM
Data: 05/11/2022
Espai 36

Objectius: Pensar i descriure trets familiars dels nostre ésser
Continguts: Fixar aprenentatges. Entorn llunyà: Superestructura (+Idees clau)
Indagar sobre arrels familiars

Nota: La sessió d’avui, al haver-hi pocs participants, ha provocat certes modificacions: Alentir una mica el programa previst per anar més lents i tenir temps d’esplaiar-se en un tema singularment sensible

ACTIVITATS:
I Benvinguda (Respiracions)
Petita explicació sobre ones -Delta- cerebrals (Dispenza)

        • Genètica + entorn = AutopoiesisMalgrat els condicionants culturals i les petjades familiars, es dona una interrelació amb els altres i amb l’entorn: Ens anam fent de forma continuada!.

Comentari AC/1- El papers (lligat a la creença “ser normal” de l’anterior pluja d’idees)

– S’ha aprofitat l’avinentesa per fer una petita recapitulació de les sessions anteriors

-Cada persona ha pogut contar la seva experiència en relació a la recerca de les arrels familiars: padrins + missatges rebuts.

II Persones de valor. El meu mapa (Definició)

(Demanar. Proposar. Escoltar, Acordar. Reconèixer)

Propera sessió: dis 19/11

Treballs a fer:

-Indagar sobre les arrels familiars (qui no ho hagi fet).

-Definir 5 persones de valor (aquelles que saps que t’estimen i són sinceres)

-Una vegada definides, si podeu, demana’ls com us veuen a l’hora de demanar, proposar, escoltar, acordar i reconèixer.

(Resto a la vostra disposició per a possibles consultes i/o aclariments- WhatsApp del grup o privat))

2 L’aire

Sessió L’AIRE
Data: 29/10/2022
Espai 36

Objectius: Reflexionar/interioritzar els aprenentatges del taller “Presentacions”
Relacionar els elements que, estant fora del nostre abast, ens condicionen
Assenyalar pautes per preparar el proper taller “Arrels”

Continguts: Fixar aprenentatges (Vivència+Idees clau)
Aspectes condicionants / Noves idees clau
Treballar les arrels: Mapa

ACTIVITATS:

I Benvinguda (sintonia rítmica)
Benvinguda i auto presentació dels nous participants: Eulàlia i Barita
“Presentacions” en el sentir + Experiència de Maria dels Angels
Cada persona fa referència en el seu sentir. El sentir com a base de pensar i l’actuar
Comentari sobre experiència de M. Dels A.: Convidar i persuadir, si. Forçar no
(Transcendència dels “petits moments”: foc, la mar…el cas de la pansa)
Fonts. Posicionament personal
Tot el que es diu, es dit per algú
Res és el que sembla. Cal qüestionar-ho tot
Què m’aporta la reflexió de les idees clau (Utilitat/Pluja d’idees)

Síntesi compartida sobre Tothom viu el viure que vol viure Es mostren certes discrepàncies que van del de “No es ver!” al sentir majoritari de l’existència de “Circumstàncies limitadores”. Després del debat resta la idea de que si hi ha coses que no podem modificar si que podem triar la nostra actitud en relació al que passa. La idea a nivell intern pot qüestionar els “es que…”. A nivell relacional pot ajudar a entendre i respectar les decisions dels altres. A nivell social pot ajudar a qüestionar determinats “mèrits” i “reconeixements”

II Superestructura: a. Compartint idees (Com ho he fet?/parelles) 05 b. Utilitat (Pluja d’idees) 10
Creença generalitzada de “persona normal” /Informació deformada que ena arriba (premsa i xarxes) / Entorn de conflicte permanent / Salut / Economia global. Política / Fragilitats del medi ambient / Ritme de vida / Sexe / Entorn socials i natural, clima/ Religió / Alimentació / Recerca de doblers a qualsevol preu…
La síntesi lliga amb les idees acteriors: MOLTES COSES defugen del NOSTRE ABAST, però L’ACTITUD front el que passa és COSA NOSTRA.
III – Els meus pensaments no són jo, vibracions bioquímiques
L’ésser dels padrins (Plantilla d’investigació)
Missatges recurrents (Llistat)
En la conversa sorgeix una nova idea-força: -Tot té un cost!
Resta pendent: Comiat L’excursió als 20 anys – Genètica + entorn = Autopoiesis

Materials: Pissarra (Retoladors) + Plantilla padrins (a trametre)
Altres materials addicionals: Aprenentatges familiars (joc/Dest.)
Des del cel-ras (Dest.)
Propostes de futur: Incorporar els temes “Creences limitadores” (Lali) i “Pensar-sentir-fer” (Bàrbara)

1 Presentacions

Sessió PRESENTACIONS
Data: 15/10/2022
Espai 36

Objectius: Identificació de persones
Presentació dels tallers
Pautes de preparació del següent taller

Continguts: Identificació Expectatives, Idees clau, Model

ACTIVITATS:
I Espera. Benvinguda
Auto presentacions i expectatives
– Ment candorosa/infantil
Identificació amb una imatge (justificació)
– Vista d’ocell
Què heu vist? Parelles
Posada en comú
-Ens identificam amb el que hem triat

II Els tallers (Proposta i debat)
Proposta definitiva (consens a treballar propera sessió)
– I com s’aprèn?. Reflexionant amb altres
III El model instructiu de Ferrández/Sarramona/Tarin
– Viure el viure que vols viure
IV Condicions de l’entorn
Quines coses afecten el meu viure
Treball individual (de cara al proper taller)
Comiat (les mirades)
Sentiments

Materials: Indicador de benvinguda +Imatges + Pissarra (Retoladors)

NOTES (Recollides en el taller)
Expectatives: Coneixement personal / passar-ho bé/socialització / utilitat, coses positives/
compartir / aprendre / el que surti / res en concret.
Vista d’ocell: Pau, tranquil·litat, la força de les coses senzilles, experiència grata.

Millorar 2022-23. Tallers

Destapa’t / PDP – MILLORAR

Taller 2022/2023
Objectiu: Que totes i cada una de les persones puguin dissenyar i desenvolupar un programa de desenvolupament (PDP)
Calendari: 15 sessions de 1:30h (13 tallers +2 sessions de devolució/avaluació del programa d’acció personal).
Dissabtes. Espai 36 (De 17:00h a 18:30h)
Dies: Segons programa. Devolucions: 6 i 20 de maig i 3 de juny.
Dinàmica: Sessions interactives (Treballs sessió anterior+tema+experiències personals).
Dinàmiques de grup.
Compromís d’acció. (investigació personal)
Procés: L’entorn –> Arrels->Autoconeixement –> El meu relat –> Camps de millora –> Programa d’acció

CONTINGUTS I ESTRUCTURA (Proposta):
0 Presentacions (15/10/2022)
Auto presentacions. Identificacions. Expectatives
1 L’aire (29/10/2022)
Els condicionants de la superestructura. Culturals. Creences i costums familiars: una lectura.
2 Arrels (05/11/2022)
Padrins. Relacions familiars. Lectura dels records infantils
3 La meva mirada (19/11/2022)
Elements (Roda de vida). Diferències entre situació i desig. Moments
4 Els punts de partida (10/12/2022)
Fortaleses. Motius d’orgull (Penediments?). Possibles camps d’intervenció.
5 Miralls i referències (21/01/2023)
Els meus referents. Aportacions i aprenentatges.
6 Eines de control. (04/02/2023)
El meu relat personal: Elements i estructura. Possibles alternatives. El camí de les rondalles
7 Demandes d’opinió i ajuda (25/02/2023)
Persones de valor. Orientadors familiars
8 Desitjos personals i lectures (pròpies i alienes) (04/03/2023)
Somnis personals. Tria d’intervencions.
9 Elements i estructura d’un programa d’acció (18/03/2023)
Diversos models d’intervenció
10 El meus programes (05/04/2023)
On i com vull intervenir
11 Aplicació del programa. L’avaluació (29/04/2023)
Agenda. Controls del procés. Dificultats i problemes
12 Aplicació del programa. (A determinar la devolució)
Utilitat. Valoració de l’experiència.