13 Projecte col·lectiu

El principi 9è de la Carta, al meu entendre, és un dels que també ens allunya de la utopia de Sant Llorenç com a municipi educador. Pel que hem pogut veure fina ara el concepte de ciutat educadora va lligat a una novamanera de fer les coses, més oberta i transparent.

Diu:

“La ciutat educadora fomentarà la participació ciutadana des d’una perspectiva crítica i corresponsable. Per a això, el govern local facilitarà la informació necessària i promourà, des de la transversalitat, orientacions i activitats de formació en valors ètics i cívics. Estimularà també la participació ciutadana en el projecte col·lectiu a partir de les institucions i organitzacions civils i socials, tenint present les iniciatives privades i altres formes de participació espontània”.

Es clar, això topa amb el fer habitual dels municipis illencs que de la mà de Govern i Consell, en comptes d’escoltar i fomentar les iniciatives que sorgeixen de la comunitat, dirigeixen les polítiques culturals, socials, urbanístiques… en funció dels interessos, opinions i criteris dels qui manen.

The doctor will advise you on how much to drink. tadalafil uk Erectile Function Tests Your buy viagra without consultation healthcare provider shall also test to see how blood vessels, muscles, nerves, and blood vessels. online viagra purchasing Keep in mind that type 2 diabetes causes many problems to the man who in turn puts him in a lot of trouble. Unfortunately, though, sometimes these medications are not effective for women whose loss of libido or loss of pleasure in sex is not due to the orden viagra viagra release of nitric oxide (NO).

Es una cadena arrelada, vella i tradicional els fluxos d’energia van de dalt a baix i no a l’inrevés.

Amb tot i amb això, i encara considerant aquests fluxos vells, tradicionals, i opacs, seria possible una participació ciutadana “crítica i corresponsable”, n’és testimoni aquell intent frustrat -en relació al tema participatiu, no així en termes de reciclatge- i minvat de pressupost conegut com “Agenda Local 21”

(Imatge de Google/Agenda21