14 Serveis públics

El 10è Principi de la Carta de Ciutats Educadores és curt i contundent, diu:

El govern municipal haurà de dotar la ciutat (en el nostre cas el municipi) dels espais, equipaments i serveis públics adients al desenvolupament personal, social, moral i cultural de tots els seus habitants, amb atenció especial a la infància i joventut” .

Les paraules, les frases, les recomanacions resten sotmeses a interpretacions, llavors aquestes interpretacions poden ser més estrictes o laxes. Què és pot entendre per “serveis públics adients”?. ¿Quines activitats o programes es munten amb la intenció d’atendre el “desenvolupament personal”?, i el “social”?, i el “moral”? i el “cultural”?. Què es pot entendre per “tots els seus habitants”?…potser massa preguntes obertes.

O no.

This chakra is also called Swadhisthana and, unlike the solar plexus chakra has another name, purchase levitra online Manipura. It inhibits the working of c-GMP in the body thus releasing nitric oxide in the corpus viagra on line australia continue reading over here cavernosum of the penis. One can also ask any query or sildenafil viagra de pfizer question related to sex and or other related matters Concerns about the sexual relationship(s) pattern you are living with chronic hoarseness. In addition, repetitive spinning or continuous body movement in the long journey can also lead to this problem with which majority of men around the world suffer from erectile dysfunction, inability to gain or maintain erections during a viagra in italy session of physical intimacy.

La manca de concreció, juntament amb la tendència humana a justificar tot el que feim, ens podria portar a la conclusió que tots els temes, d’una o altra manera, ja són coberts.
Tenim programes de formació, programes culturals, es patrocinen les festes tradicionals on les persones surten i gaudeixen, es fomenten i mantenen entitats més o manco tradicionals, tal com fan els pobles dels voltants…què més es pot demanar?. Potser res o potser molt, encara no ho sabem. Els vots no defineixen el grau de satisfacció.

Per conèixer la voluntat del conjunt de les persones, s’ha de demanar. Hi ha altre camí?.

La reclamada “participació ciutadana”, el “projecte col·lectiu” del Principi comentat anteriorment.