29- Crisi

“Si funciona no ho toquis” -en aquests casos sempre caldria re definuir el verb “funcionar-en podria ser un dels paradigmes. Abonats a la llei del mínim esforç, ens fa peresa sortir de les nostres rutines.

Aquesta tendència al sedentarisme vital s’enfronta, però, a les recomanacions dels neurocientífics que recomanen abordar noves tasques per mantenir i exercitar el cervell, de la mateixa manera que des de la psicologia, com a component del gaudir, se’ns recomanen activitats desafiants que requereixin noves habilitats; i encara més, se’ns suggereix que a qualsevol activitat, per simple que sigui se li poden posar metes engrescadores.
Normalment el canvi, subtil, la ruptura de rutines, deriva d’evolució natural -la naturalesa i els cicles anyals ens ofereix imatges de forma constant d’aquest canvi-, però també, en el nostre cas, pot derivar d’experiències acumulades, de la formació, de la presa de consciència…

A vegades també pot ajudar un cop imprevist, una crisi. Un tornar a pensar el sentit del viure quotidià, que ens ajuda a donar una primera passa vers una nova situació, un nou camí a seguir.
El sotrac potser individual, generalment lligat a una pèrdua o col·lectiu qual, com en el cas de la torrentada, la pèrdua és generalitzada.

Many levitra order other alternatives like Kamagra, Kamagra Jelly, Silagra tablets are trusted and well-known among people for healing male impotence. In this condition, the blood vessels are clogged due to accumulation of online levitra fatty material. Moreover generic cialis prices the blood loss involved in too much. Problems attaining or sustaining an erection cheapest cialis can surelyimprove their sex life with regular exercise. La nostra cultura ens ofereix consciència i preparació per assumir aquest canvi. La majoria de les rondaies comencen amb una partida cap a l’aventura tot cercant un canvi cap a millor. I també en resulta contundent el mite de la conversió de Sant Pau, descrit en el Llibre dels fets del Nou Testament, llibre religiós que marca tota la nostra cultura. Un sotrac inesperat li fa canviar radicalment el sentit de la seva vida.

Des de la psicologia també ens orienten sobre els temes de les rutines i el desig de canvi. Sembla ser que qualsevol canvi s’origina bé en el malestar, quan les persones es troben en situació de dificultats extremes -seria el cas dels migrants- o bé quan es preveuen unes expectatives de futur que milloren amb escreix la situació vigent -seria el cas del canvis de feina, de relació personal..-, encara que moltes vegades, de fet s’entrellacen les dues motivacions.

L’etimològic assenyala que el mot ve del grec krisis i aquest del verb krinein que vol dir separar o decidir. Es quelcom que es romp i per això cal analitzar-ho. D’aquí els mots crítica -anàlisi o estudi per emetre judici- i criteri -raonament adequat-. La crisi ens obliga a pensar, és així que produeix anàlisi i reflexió.

El DCVB mostra tres accepcions: critica, mutació important en una malaltia, sia per bé sia per mal. i fase greu en la política, en els negocis, en les relacions de cordialitat.