30- Intuïció

El nostre DCVB mostra un significat inequívoc: Coneixença immediata; coneixença obtinguda sense recórrer a inferència o raonament; facultat d’obtenir aquesta coneixença. En la parla popular, aquesta coneixença, o pretesa coneixença, és coneguda també com tenir nas, olorar…

Segons l’etimològic el mot arrela en el verb llatí intueri, fixar-se en alguna cosa, contemplar i veure amb absoluta claredat. I la paraula designa una comprensió o percepció global de les coses sense necessitat de raonament.

El motiu de la voluntat de la recreació del mot deriva deriva fonamentalment de dues vessants. Una, segurament la més habitual (el nas em diu, m’agrada…), que es fa servir per justificar, des de la desconeixença, les decisions que volem justificar. Aspecte que habitualment s’enfronta a el es podria anomenar “gestió per criteris preestablerts”.

Però, ara i aquí, es vol desenvolupar la vessant del que Gigerenzer anomena “la intel·ligència del inconscient”. Segons aquest psicòleg director de l’Institut Max Planck per al desenvolupament humà, les decisions instintives en porten a les decisions, mentre que la raó ens ajuda a argumentar allò que hem decidit.

En la seva aportació “Decisiones instintivas” (Ariel) en destaca la seva transcendència, per ser una capacitat humana molt valuosa i eina poderosa per associar a la raó. La intuïció, sap llegir en una cara i extreure conclusions instantànies que la raó no abasta. En la línia de la coneguda frase de Pascal “El cor té raons que la raó no entén” .

The best way to cheapest cialis is online. Men who endure androgenic alopecia (male pattern hair loss) are truly devastated and upset with their condition and are decisive of leimodoing anything purchase levitra in canada just to halt their hair loss problem. There are so many causes behind difficulties related price of viagra tablet to premature ejaculation. It is not just their price that makes men buy these pills buy viagra sale but also their efficiency in assisting men get over erectile problems. Assenyala, també, que una decisió 100% racional implicaria calibrar tots els factors, sospesar totes les conseqüències, valorar tots els costos i beneficis, creuar milers de variables…es a dir paralitzar l’acció.

De fet, segons mostra, sempre empram la intuïció, tant a l’hora de comprar uns pantalons com a l’hora d’anar a votar o escollir una parella, seguint varis principis com el de la imitació (tenim tendència a copiar el que fan els altres), el del reconeixement (es tria abans el que es coneix que no el que és desconegut, per això s’inverteixen tants recursos en crear una marca) o el de simplificar criteris (quan, per exemple, has de triar una feina).

Particularment, i potser sensibilitzat pel tema de la memòria històrica, em van ajudar les seves reflexions sobre la conducta moral amb el seu il·lustratiu “No rompan filas”.

Voldria acabar la recreació amb una de les múltiples frases de reflexió de Gigerenzer: “Som animals socials amb la facultat de treure conclusions ràpides de la dinàmica de la vida social…/…no solament tenim la capacitat, sinó que som incapaços de no utilitzar-la. No podem deixar de fer inferències sobre els altres”.

Imatge: portada del llibre