28- Por

Sembla que el mot ve del llatí pavor, pavoris, terror, espant, també emoció i agitació (En canvi la paraula castellana “miedo” ve de metus, amb significat semblant)

El nostre DCVB es mostra generós i rellevant, tant pel significat:
-Torbament de l’ànim davant un perill real o imaginari.
-Aprensió que algú té que s’esdevingui una cosa contrariosa.
-Fantasma o cosa destinada a produir temor, a espantar. (Esser lleig com una por:esser una persona molt lletja)
-Fer por: esser una cosa extraordinària, sorprenent per alguna condició dolenta, per ext., per alguna qualitat molt excessiva, per la seva magnitud desorbitada.

Com per les locucions:
a)Morir-se de por, o Concagar-se de por: tenir molta por.
b)Tenir més por que un dragó,o que una oruga: esser molt poruc, tenir molta por.
c) Tenir més por que vergonya: esser ensems tímid i desvergonyit.
d) Tenir por de ses cuques: tenir por sense causa suficient
e) Tenir por de morir vestit: esser excessivament suspicaç, prendre massa precaucions.
f) Per por de mosques, o Per por de sa por: en previsió de perills possibles.
g) No tenir por de frares ni de grameneres: esser molt agosarat.

O el refranyer:
«No tinguis por, que jo tremolo»: es diu referint-se als qui procuren donar coratge als altres estant ells en tant o més perill que aquells.
«Del mal que hom té por, d’aquell se mor»
«La por guarda la vinya»: significa que no és de covards, sinó de previsors, mirar com a possibles els perills i procurar no caure hi.
«Quant més por té el ca, més lladra» significa que sovint els homes obren amb coratgia mes per temor que per impuls natural d’acometre.
Are there any Side Effects with Kamagra Jelly? Kamagra is easy to use even for older men as a result of their aging http://cute-n-tiny.com/cute-animals/top-10-cutest-skunks-youll-see-today/ order cheap levitra process. This impotency can also be termed as the super active blue pill that http://cute-n-tiny.com/cute-animals/kitten-breakfast/ cialis tadalafil online in a way boosts the sexual energy and stamina of the man, who is indulged completely in to sexual copulation. Start-stop technique – This technique is by far probably the most well-known impotence synthetic treatment method nowadays, with millions of pills marketed all more than the Globe each and every month. cost of tadalafil (Vardenafil) was accepted with the FDA in 2003, and despite the fact that there are many side effects to this, people still consider it to be a safe option. They keep the joints generico viagra on line lubricated which ease the discomfort in arthritic pets. «Sa por no és res, en haver-la vista»: vol dir que hi ha moltes coses que ens semblen perilloses però que ben considerades són inofensives.
«A qui es mor de por, li fan la sepultura de cagallons»: es diu per menyspreu als porucs.
«Per por de mal any, no deixis de sembrar»; «Qui per por dels ocells no sembra, no cull»; «Si per por dels pardals es deixara de sembrar, tard collirien»: significa que la temor dels perills possibles no ha d’infondre pessimisme ni aturar d’obrar.
«A qui té por, les mates semblen homes».
«De por i de fred, com més se’n té, més se n’admet»: significa que la por i el fred augmenten si no s’hi posa remei.

Tenir por és inherent a la condició humana i segurament un dels motors de la pervivència i de l’evolució. La clau és determinar si el perill, el que ens produeix torbament és real o bé és sols imaginari.

Tots tenim les nostres pors: a la fosca, a determinats animals (les pobres serps o el calàpets sempre en surten perjudicats), al que no coneixem…I també tots sabem que la por ha resultat fonamental a l’hora de prendre les decisions vitals, des de la formació a la creació o resolució de conflictes, passant, en alguns casos, per la elecció de parella.

Els qui han estudiat el tema -Pilar Jericó es donà a conèixer fonamentalment amb el seu “No miedo”- assenyalen les principals pors: A la no supervivència (a no cobrir les necessitats bàsiques),
al rebuig (per ser diferent, per no destacar..),
al fracàs, no assolir les metes,
a equivocar-se a no prendre decisions,
a la pèrdua del poder, de la influència
i també la por al canvi que, en certa manera, aglutina totes les anteriors.

La qüestió rau idò, primer en conèixer i acceptar les nostres pors, i després determinar com les volem gestionar. El problema, com en tantes altres coses, és que l’emoció entela la raó i dificulta el procés de canvi.

I per tancar el tema, quines pors em reconec?, què és que “necessit” conservar?

Dibuix de F.de B. Moll. La por des Clot des Tresor (Rondaies/V)