11 Preservar la identitat

Volar amb la imaginació i atrevir-se a entrar per la porta d’un presumpte “municipi educador” es fa plaent. Poder somiar de desperts en utopies també té el seu atractiu. Tots tenim desitjos i somnis!.

En el Principi 7è de la Carta de Ciutats Educadores s’assenyala:
“La ciutat ha de saber trobar, preservar i presentar la seva pròpia i complexa identitat. Això la farà única i serà la base per a un diàleg productiu al seu si i amb altres ciutats. La valoració dels seus costums i dels seus orígens ha de ser compatible amb les formes de vida internacionals. D’aquesta manera podrà oferir una imatge atractiva sense desvirtuar el seu entorn natural i social. A més, promourà el coneixement, l’aprenentatge i l’ús de les llengües presents a la ciutat com a element integrador i factor de cohesió entre les persones”.

La proposta, en el nostre cas representa un repte encoratjador. Quina és la identitat del municipi?. ¿Com es poden lligar les tres identitats clarament diferenciades? ¿Quines són les qüestions que ens uneixen i quines ens allunyen?

La resposta als interrogants podria ser tema de debat obert. I encara més l’aplicació de les possibles conclusions.
The things you learn now will lay the foundation price levitra for lifetime of responsible driving. Bluze capsule viagra on line cheap offers effective cure for impotence, weak erection, reduced semen volume and erectile dysfunction. When non prescription viagra was no longer patented, a number of companies started producing generic pills that offered the same benefits as cialis at a fraction of what other similar anti ED medicines cost. Generally, most of the diabetes complications are based on presumption and may remain vague and indistinct. sildenafil online india A manca d’estudis, sembla obvi que en cada un dels tres nuclis del municipi s’hi donen manifestacions culturals diferenciades i també que, de banda aspectes formals, les connexions, físiques i emocionals entre aquests nuclis resulten febles. Tot un repte des de la mirada de municipi educador!.

I si el tema identitari resulta complex no queda enrere el tema de les “llengües presents en el municipi”. A nivell lingüístic, combinar el respecte identitari familiar i el coneixement i respecte a les múltiples i diferents llengües, amb la llengua pròpia de la comunitat, també representa tot un altre repte que no es pot deixar a mà del primer que opina, sinò que les decisions polítiques s’haurien de negociar sobre la base d’estudis seriosos emesos per científics competents.

Identitat i llengua!, resta molt per fer!, encara que també, com s’ha assenyalat altres vegades es pot no fer res i deixar que el vaixell es deixi arrastrar pel corrent de les necessitats administratives, pressupostaries i les modes.

Possibles propostes de millora:
Treballar i clarificar les identitats del municipi. Política lingüística inequívoca i clara.