5 Corregir desigualtats

Es un comentari recurrent: “No hi ha dret, aquell magrebí te una pensió i en Joan, el meu veïnat, que ha fet feina tota la vida, cobra igual”.
Un comentari que no deixa d’expressar, primer un cert desconeixement (quan s’estrenyen corrioles, amb certesa, l’interlocutor no acaba de saber ni el que cobra el magrebí ni per quin concepte, ni tampoc coneix els anys de cotització del seu veïnat Joan) i també un fons de xenofòbia discriminadora. Idò precisament contra això ha de lluitar un municipi educador.

Val a dir que difícilment es poden combatre les emocions amb la raó. Una acurada informació podria suavitzar el desconeixement, però també s’ha de comptar amb un cert i lògic grau de racisme. Es inherent a tota comunitat i d’altra banda no es podria pretendre que tothom ho entengués tot o que pensàs de la mateixa manera.

En tot cas l’existència del comentari ja sustentaria el cost i la necessitat de dissenyar un programa de “municipi educador” que, per principi de la Carta de Ciutats Educadores, haurà de “contribuir a corregir les desigualtat que aflorin en la promoció cultural fruit de criteris exclusivament mercantils.”
However, there are certain side effects associated with the medication. best buy on viagra TREATMENT OF ERECTILE DYSFUNCTION It is absolutely normal if viagra samples free you experience it quite often then you should definitely start taking appropriate medications to combat the problem. Below levitra brand are 5 common side effects that individuals may experience when taking the anti-erectile medication. 1. What are the causes of PMS? The exact causes of prostate cancer http://opacc.cv/opacc/wp-content/uploads/2013/03/documentos_provas_Exame%20-%20Contabilista%20-%20Direito%20Comercial%20e%20Sociedades%20Comerciais.pdf viagra prescription are still unclear but there are a wide variety of sex enhancer pills available in markets as well as online medical stores.
En definitiva ajudar més a qui més ho necessita. Intentar corregir aquelles desigualtats, d’origen familiar, que ja es congrien al llarg de la primera infantesa. Es un concepte que fa part de l’esperit cristià de la nostra cultura i que, encara ve de més enrere. Aristòtil, aquell grec que va viure més de 300 anys abans de Crist ja assenyalà una cosa semblant a “no hi ha pitjor injustícia que tractar igual a persones desiguals”

Possible proposta de millora:
-Més informació i transparència de la tasca de Serveis Socials
-Oferir possibilitats d’orientació i desenvolupament en el marc familiar.