6 Diàleg entre generacions

El tercer del principis de la Carta de Ciutats Educadores parla d’això de “fomentar el diàleg entre les generacions” però, potser per estalviar malentesos afegeix “no únicament com a fórmula de convivència pacífica, sinó com a cerca de projectes comuns i compartits entre grups de persones d’edats diferents. Aquesta projectes s’haurien d’orientar a la realització d’iniciatives i accions cíviques, el valor de les quals sigui precisament el seu caràcter intergeneracional i l’aprofitament de les respectives capacitats i valors propis de les diferents edats”.

Se n’ha de fer traducció del que significaria, a nivell local?. Potser es prou explícit i no cal.
Però de banda les accions que emanin del municipi, també seria aplicable a altres grups i entitats locals.
Es tracta de superar l’habitual “faig el que em sembla que està bé i que s’hi apunti qui vulgui”. Cal treballar-ho una mica més, de forma prèvia i cercant complicitats. Tant a nivell d’edats, com a nivell de gènere.
I sempre des del convenciment que encara que no sigui la forma més còmode, si és la fórmula més productiva: quanta més diversitat més riquesa tendran les propostes.

Sense anar més lluny sembla que, a nivell local, es fan enquestes d’opinió a la gent gran (¿serà pel tema de la residència que tots els grups varen prometre?) i tam,bé una recerca d’opinió virtual en relació al Pla de mobilitat. Perfecte. Conèixer els interessos de les persones del municipi és base imprescindible per prendre bones decisions de futur. I si es pogués indagar considerant el ventall de diversitat (segons origen, residència, edat, sexe…) molt millor!.
Food and alcohol have no influences on cialis without prescription http://appalachianmagazine.com/category/featured/page/13/?filter_by=random_posts effects. Do not feel ashamed or reluctant to seek help by a psychologist in online cialis pills case you feel the need. You can save about 70% of the money by going for the Silagara instead of viagra properien http://appalachianmagazine.com/2016/11/07/w-va-man-killed-friend-after-election-day-bet/. cialis generic price For this feature, the French named it ‘weekend medication’.Food and alcohol do not impede the consumption of this medicine is as simple as taking as other tablet that is taken once a day, enabling men to perform well and satisfy their love lady in the bedroom.

No es tracta tant de que els padrins contin contes als néts o que els infants cantin nadales als padrins, cosa que no es pot deixar mai de banda, com de dissenyar projectes comuns i compartits.

Possibles propostes de millora: En cap de les decisions deixar mai de banda el ventall de la diversitat que conforma el municipi.

Imatge de Google. Taller intergeneracional de noves tecnologies