4 Combatre la discriminació

El segon dels principis de la Carta de Ciutats Educadores aprofundeix en el ja assenyalat al assenyalar que “Una educació que combati qualsevol forma de discriminació. Afavorirà la llibertat d’expressió, la diversitat cultural i el diàleg en condicions d’igualtat”.

Alerta!. No fa referència a les escoles, que ja compten amb els seus programes d’integració i d’igualtat. Fa referència a la comunitat, en el nostre cas utòpic, el municipi.

Certament hi ha, i també hi ha hagut, intents diversos de mostrar la diversitat cultural, a nivell de municipi. Intents no sempre reeixits, algunes vegades perquè les propostes no arriben a tots els col·lectius i altres perquè al mes petit descuit sorgeix la discriminació i la xenofòbia, l’animadversió cap a persones o cultures diferents, o considerades com a estrangeres, que precisament es vol combatre.

Treballar perquè el nostre pogués ser un “municipi educador”, i com s’ha dit altres vegades, no resulta fàcil. Hi ha coses com la coneguda cursa nocturna que arrelen gairebé soles, altres com la coneguda i valorada fira nocturna que s’han de treballar de valent.

Foe example, women have short, broad and straight urinary tracts, making bacteria easily get into them; and http://valsonindia.com/wp-content/uploads/2019/12/Quarterly-Financial-Result-March-2019.pdf cialis without prescription the easy infections often happen to people with congenital short urethra and vagina. You can buy Hydro penis pump to not only increase http://valsonindia.com/polyester-viscose-staple-viscose/?lang=sq viagra no prescription the sex drive, but can restore energy levels, alleviate depression and help a man stay in better physical shape. So, it requires more attention and care cialis without prescription uk of a user. You shouldn’t take more than one 100 mg tablet of Kamagra per day prices of viagra anyway. La integració cultural, el respecte a les diverses cultures que comparteixen un mateix territori s’haurà de treballar amb perseverança.

En tot cas cal recordar que tota la problemàtica derivada de la immigració, tema que afecta a tots els països desenvolupats resulta complex, encara no resolt i amb sordes lluites entre proimmigracionistes i antiimmigracionistes. Una de les “21 lliçons per al segle XXI” que relata l’afamat historiador i divulgador cultural Yuval Noah Harari.

Possible proposta de millora: Disseny i programació de jornades multiculturals globals.

Imatge de Google, del “Dia Mundial de la Diversitat Cultural per al Diàleg i el Desenvolupament”