20- Justícia

Virtut, del llatí virtutem,referit al valor, i més concretament valor físic (puix la rel vir la relaciona amb home, guerrer).
Però el temps i els costums passen i la cultura atorga nous significats. El nostre Alcover-Moll, entre altres, mostra virtut:
-Força, potència, capacitat per a produir un efecte determinat
-El cinquè dels cors angèlics que es considera que existeixen en el cel. (àngels, arcàngels, principats, potestats, virtuts…)
-Pràctica habitual del bé; disposició de l’ànima per a les accions conformes a la llei moral; capacitat de l’ànima per a defugir tal o tal transgressió de la llei de Déu.
-Prodigi, miracle.

Des de la doctrina de quan érem petits, fins als posteriors i successius llibres de “Religión”, ens recordaven, amb la pretensió d’ensenyar-les, tant les virtuts cardinals (prudència, justícia, fortalesa i temprança) i les teologals, referides directament a Déu (fe, esperança i caritat).

El filòsof André Compte-Sponville coneixedor del tema, assenyala que reflexionar sobre les virtuts aporta consciència de la distància que ens separa d’elles. En el seu “Petit tractat de les grans virtuts” en desenvolupa devuit.

Rellegir les seves reflexions sobre la virtut de la justícia, després de les provocadores sentències resulta alliberador. I, si mes no temporalment, esdefuig de les constants i interessades manipulacions a que tots estem sotmesos:
After a cholecystectomy, you can also experience seizures, high blood pressure, high pulse, high temperature and chemicals can reduce fertility. sildenafil 10mg There are several types of peripheral neuropathies and it is a generico levitra on line difficult to quantify or measure all the symptoms. Individuals these days generic viagra price midwayfire.com experience the ill effects of some manifestation of sexual brokenness. They are considered as a liver india cialis online and kidney tonic.
-Res pot garantir que la voluntat general sigui sempre la justa
-Quan la llei és injusta, es just combatre-la
-L’autoritat, no la veritat, fa lla llei
-Que és essencial?. La llibertat de tots, la dignitat individual i els drets, primer el de l’altre.
-La justícia sols existeix en tant que les persones la vulguin, de comú acord, i la duguin a la pràctica
-Perquè un judici sigui equitatiu s’ha d’haver superat l’odi i la ràbia.

Pais! (es deia en els anys 70)
Sorgeixen seriosos dubtes sobre la qualitat social de l’estructura de poder que ens ha tocat.

(Imatge de Google)